Vraag en Antwoord

Maakt mensen rustiger?

De Akaija maakt mensen rustiger. Waardoor komt dat?

Onze famile/vrienden in Australië, Jaap en Irma, vertelden onlangs wat ze zelf hadden meegemaakt in Australië. Zij komen soms op afgelegen farms die niet zijn aangesloten op het electriciteitsnetwerk. In plaats daarvan maken ze gebruik van zonne-energie, die gebaseerd is op gelijkstroom i.p.v. wisselstroom met een bepaalde (wissel)frequentie. Het viel hen op dat op al die boerderijen zo’n prettige rust heerst. Het ‘voelt’ anders daar, rustiger.
Jaap en Irma wonen zelf ook behoorlijk afgelegen, maar zijn wel aangesloten op het electriciteitsnetwerk. Soms echter hapert dat en dan valt de stroom uit. Op een dag hadden ze zelfs een stroomstoring die de hele dag duurde en ze merkten zelf dat ze aan het eind van die dag enorm tot rust gekomen waren. Echt opvallend vonden ze dat.
Wat ik denk is dat de Akaija u diezelfde rust geeft. In heel Europa is de ether verstoord door de trillingen van electromagnetisme, door electriciteitsnetwerken. Die trillingen reiken heel ver en smelten met elkaar samen, vormen samen een grote deken over het continent van electrische mist, electrosmog, met op veel plaatsen zogenaamde hot-spots… waar de stralingsniveau’s ongekend hoog zijn.

Sinds de mobiele telefonie zijn er naast electriciteitsnetwerken de GSM-zendmasten bijgekomen, die ook deze trillingen uitzenden. Momenteel is men hard bezig om daarnaast de UMTS-zendmasten voor ‘veilig’ te verklaren. Daar is waanzinnig veel geld mee gemoeid. We staan dus bloot aan een overvloed aan trillingen en er komen er alleen nog maar meer bij. Al die trillingen werken op ons in, maar we zijn het ons niet eens meer bewust. Pas als we ver weg in de ruime natuur kunnen verblijven komen we tot rust. De vakantie zelf brengt dat met zich mee uiteraard, maar het is ook het ontbreken van dit soort invloeden. Echter, zelfs op onze vakantieadressen staan tegenwoordig zendmasten. En in de ruimte bevindt zich een schild van honderden satellieten…

Vergelijk het met het water van een binnen-zwembad ‘s morgens vroeg. Dat water staat volkomen stil, is zo glad als een spiegel. Je kunt elk voorwerp op de bodem haarscherp zien. Ga je met 1 vinger het water beroeren dan begint vanuit dat punt het water te rimpelen in concentrische cirkels. Voeg je daar op verschillende plaatsen langs de kant meerdere vingers aan toe dan wordt het water steeds onrustiger. De cirkels bereiken elkaar en op die plaatsen worden de golfjes dubbel zo hoog (hot-spots). Het hele zwembad is onrustig geworden, de bodem is onzichtbaar. Zo is het ook met alle kunstmatige straling om en over ons heen… het contact naar de kosmos is geblokkeerd.

Uit de vele reacties van mensen die een Akaija dragen blijkt dat veruit de meest gehoorde reactie is dat mensen zich ‘rustiger’ voelen. We vermoeden dat het de rust is van het in verbinding zijn met de kosmos en met het trillingsveld van de Aarde zelf (de Schumann-frequentie). Dat zijn onze bronnen van levensenergie die door electro-magnetische trillingen worden overstemd. We verliezen het contact naar ‘boven’ (de bodem is onzichtbaar) en ons lichaam raakt van slag. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die dag en nacht in een zgn. Kooi van Faraday verblijven, en ook zijn afgeschermd van daglicht, na verloop van een aantal dagen een heel ander slaappatroon ontwikkelen. Ze worden namelijk afgeschermd van de Schumannfrequentie, het basisritme van de Aarde.
In afgelegen gebieden, waar de deken van electrosmog vrijwel ontbreekt, op bergtoppen zonder zendmast, op zee, in natuurgebieden, kunt u zich nog verbinden met dat energieveld. Daar komt u tot rust, daar kunt u mediteren, daar heeft u in stilte weer verbinding met…

‘Die toekomst is een mysterie voor ons, we begrijpen niet waartoe alle buffels zijn geslacht, de wilde paarden zijn getemd, de verborgen uithoeken van het bos met mensengeuren doortrokken zijn, en het uitzicht over de groene heuvels overstemd wordt door pratende kabels.’ (Chief Seattle, tijdens een toespraak aan het blanke opperhoofd, 1851)

De Akaija geeft u die verbinding weer terug met het ons omringende kosmische energieveld. Uw energie wordt aangevuld, gaat beter stromen en u bent minder gevoelig voor stoorfactoren, waaronder electrosmog. De Akaija neutraliseert die straling niet, maar maakt uw eigen energieveld sterker, juist door die verbinding. Want voorlopig zullen we niet veel kunnen ondernemen tegen de invloed van zoveel miljarden euro’s die aan de basis staan van de mobiele telefonie. En ook het electriciteitsnetwerk is nu nog noodzakelijk. Maar het zou boeiend zijn om een toekomst te schetsen met een wereld die hernieuwd het contact met de kosmische energie aangegaan is. Dan gaan we als beschaving pas echt vooruit, in plaats van steeds verder afgeschermd te worden van de bron van onze levensenergie.

De Akaija helpt u daarbij. Het is een sieraad uit de Lichtwereld.

Deze pagina is ook beschikbaar in: Duits

Translate »