Impressum

Follow Me

Akaija voor Gaia

Akaija voor Gaia is een project met als doel om de 5 verschillende ankerpunten van de zgn. ‘Gekantelde Evenaar van de Oudheid’ te bezoeken en daar online verslag uit te brengen. De ankerpunten van deze ring zijn de middelpunten van 5 andere ringen die samen een gigantische Akaija-Iloa rondom de wereld vormen. Door deze punten met elkaar te verbinden en de mensen met elkaar in contact te brengen hopen we de energie van de Akaija (Wij zijn Eén) via deze ring op Aarde te her-activeren.