Copyright

Nadat in het verleden iemand een Akaija bij ons had gekocht en zonder het ons te vragen de naam ‘Akaija’ als handelsnaam had gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en vervolgens bijouterieën ging verkopen die ‘Akaija’ werden genoemd, was het voor ons het moment om ons standpunt hierin te bepalen.

Om te beginnen is elk ontwerp, evenals al het beeldmateriaal en ook alle informatie op deze website beschermd door copyright. Voordat u iets van onze website wilt gebruiken, vragen we u daarom contact met ons op te nemen. Daarnaast speelt er iets anders mee, dat minstens zo belangrijk is…

De Akaija is een gift vanuit het Hiernamaals, vanuit Spirit.

Wij, Wim Roskam en Marianne Agterdenbos, beschouwen onszelf als de beschermers/hoeders/bewakers van de Akaija en haar energie. Niet als eigenaars. Maar… sprekende in aards-juridische termen toch weer wel.

Luister naar je hart en wees integer met alles dat je doet, ook hiermee.

Aardse wetten kunnen de Akaija niet beschermen tegen…
Kosmische wetten werken anders, en gaan buiten dat om wat mensen b.v. noemen: jouw/mijn, eigendom, bezit, rechtmatig, juist, wettelijk vastgelegd, zwart/wit, grenzen, etc. Om met die wetten in harmonie te zijn, zul je ermee in resonantie moeten komen, ernaar moeten gaan leven, en dat betekent ‘leven vanuit je hart’.

Wij kunnen je op deze plek niet zeggen wat je wel of niet moet of mag doen, wat juist is. Want ons antwoord op deze vraag kan voor iedereen anders zijn. Het is afhankelijk van wat je doet en van plan bent. Wat is je doel? Wat is je intentie? Waarom wil je dit of dat? En hoe ga je vervolgens om met dat wat je begonnen bent?
En zelfs dan hebben we geen controle over wat je er daarna werkelijk mee gaat doen. Elk project in het leven kan met zuivere bedoelingen aanvangen, maar als het tij verandert worden de bakens nogal eens verzet. Wij weten dat niet, maar jouw Hoger Zelf, je zuivere innerlijke Stem weet dat wel.
Als je met ons afspraken maakt zullen we je vragen dáárnaar te luisteren: naar je Hart.

Wat we waarderen, en wat we je adviseren, is dat je ons benadert met je plannen, vragen en overdenkingen aangaande het gebruik van de Akaija als symbool en als naam.

Onze maatschappij ondergaat fundamentele veranderingen, omdat de Aarde uitgeput raakt door menselijk handelen. Ons innerlijk weten zegt ons dat de oude maatschappelijke wetten wezenlijk zullen veranderen en dat we, om samen op deze planeet te kunnen blijven leven, toe zullen moeten groeien naar een samenleving die vanuit het hart leeft. Bezit wordt dan anders geïnterpreteerd, en onderling respect zal ons handelen meer en meer gaan voeden.

De Akaija wordt op deze manier beschermd.

Kosmische wetten kunnen in je voordeel werken, maar ook in je nadeel.
Ter vergelijking: wie de zee begrijpt zal altijd rekening houden met haar kracht en elke keer dat er een zeereis nodig is, deze zorgvuldig voorbereiden.

Wij zullen niet beweren dat wij het zelf altijd goed doen. Ook wij maken fouten en zodra we die inzien, corrigeren we ons handelen, stellen dingen bij, gaande dat we beter begrijpen welke taak we op onze schouders hebben gekregen / genomen met de Akaija. Kosmische wetten leer je niet van de ene op de andere dag.

Wil dat dan zeggen dat je geen toestemming krijgt/hebt voor… wat je dan ook van plan bent… ?
Die vraag kunnen we op deze plaats niet beantwoorden. Luister naar je hart…

Ons doel is altijd om zuiver te blijven in ons handelen. Doen we dat niet dan krijgen ook wij te maken met de uitwerking van die kosmische wetten en zullen we er mogelijk helemaal ‘alleen’ voor komen te staan, niet levend vanuit Akaija – Wij zijn Eén.