Professionele Inzichten

Deze pagina deelt de inzichten van mensen die vanuit hun professie kunnen in-tunen in en contact maken met de onzichtbare wereld die ons allen omringt. Toen we contact zochten met deze mensen van over de hele wereld, hebben we ze een Akaija gestuurd in ruil voor een korte reading, met het verzoek zich niet verder te informeren, maar eerst de reading te geven. Hun readings vertonen opvallende overeenkomsten, maar steeds vanuit een iets ander perspectief, waardoor er een beter inzicht verkregen wordt over de werking van de Akaija.

Carin Anderson

Carin Anderson

Carin Anderson is een bekend medium in Nieuw Zeeland. Zij stelt zich ten dienste van mensen op omdat zij vindt dat haar gaven gedeeld moeten worden met anderen. Mensen uit verre uithoeken van Nieuw Zeeland en zelfs van daarbuiten consulteren haar.
www.nzmedium.co.nz

Carin’s reading

Welkom, wij komen om u liefde en begeleiding te geven, wij komen dagelijks om mensen in het aardse vlak te helpen, dus het is prettig om onze woorden met u de delen.

De energie van de Akaija begint langzaam, maar groeit in intensiteit als hij langer vastgehouden wordt.
Diverse lagen van informatie worden ontvangen door de geest.
De Akaija zal vrede brengen aan hen die dat nodig hebben.
Hij zal hun geest/denken helen/verlichten, ieder op zijn eigen manier, bij de aanraking van de Akaija.
Hij heeft een rustgevend werking op mensen die daar behoefte aan hebben.
Hij zal mensen de weg wijzen naar vrede in hun leven.
De energie is anders voor iedere persoon die in contact met de Akaija komt.
Hij verandert het energieniveau naar een hoger niveau, vooral als hun energiepeil laag is.
De verbinding met de solar plexus in de omgeving van de maag, waar de heling plaatsvindt, wordt ook gezien als gezondheidsbevorderend.
Hij brengt nieuw Licht aan velen and vrede in de harten van hen in zorgen.
Hij zal mensen helpen die in contact zijn geweest met straling van allerlei soort
Kristal-energie zal ook belangrijk zijn.
Dit symbool wordt gezien aan de voorkant van een gebouw, een spiritueel centrum, en mensen verwelkomen de energie en het symbool.

Thank you Wim

Love and Protection are with you,
From the Spirit People in the Spirit World.

Cynthia Tierra

Cynthia-Tierra-at-BellRock-full-optimized-brdrd

Cynthia Tierra is een holistisch gezondheidstherapeute/Reiki Master en organiseert Healing From the Heart spirituele ervaringsreizen in het spirituele centrum van de USA: Sedona, Arizona. www.healingone.net

Cynthia’s reading, 18 augustus 2007

Toen ik het doosje voor het eerst opende en de Akaija eruit haalde, zag ik een paar wit geverderde vleugels. Ze waren niet verbonden met een dier of een engelenfiguur, alleen de vleugels zelf. Toen hoorde ik muzikale tonen die langzaam de gehele toonladder volgend steeds hoger klonken tot heel hoog aan toe, en vervolgens van heel hoog daalden tot heel laag. Deze muziek herhaalde zichzelf totdat ik klaar was om de reading te beginnen. Ik nam de Akaija in mijn linkerhand en schreef op wat er doorkwam. Daarna ging ik op de behandeltafel liggen en plaatste hem op mijn voorhoofdschakra (derde oog). Mij werd doorgegeven dat het plaatsen van de Akaija op het derde oog het ontvangen van bovenzintuigelijke waarnemingen vergemakkelijkt. Tijdens de reading moest ik de Akaija van mijn derde oog verplaatsen naar mijn hartchakra. Deze reading is gedaan zonder dat ik enige notie genomen heb van de geschreven informatie over de Akaija.

De reading: “Dit is een helend instrument. Niet in de traditionele zin van het fysieke lichaam alleen, maar zowel voor lichaam, geest en ziel. Dit is een beweging van energie, lichaam, geest en ziel. De Akaija ruimt energetische blokkades op en opent de gebruiker voor hogere frequenties.Hij bevordert vredelievendheid, harmonie en de verbinding naar het Hoger Zelf.

Eerst de geest (‘mind’ in het Engels): Hij moedigt aan tot zuiverheid in denken en zuivert het denken van de dagelijkse beslommeringen. Hij opent de mens voor het Kosmische Bewustzijn, ofwel de Universele Scheppingskracht. Hij moedigt aan het denken in te zetten voor het algemeen belang, en zet het denken aan tot positieve liefdevolle gedachten.

Vervolgens, het lichaam: Dit is een zeer bruikbaar instrument voor hen wiens lichaamsenergieën uit balans zijn. Hij geneest geen ziekten, maar helpt de gebruiker ze te transcenderen. Hij helpt om boven het fysieke niveau uit te stijgen naar het ware liefdevolle doel van het leven zelf. Ziekten zijn lessen in Liefde. De Akaija helpt ons deze te herkennen, te begrijpen en ze te accepteren. Dit instrument werkt op het cellulaire niveau en daar voorbij tot in het atomaire en subatomaire deeltjesgebied van een levend wezen. Energetische blokkades worden opgeruimd en bevrijd op meerdere niveaus.

Nu, de ziel: De Akaija opent de energiekanalen die de verbinding vormen tussen het fysieke lichaam en het Hoger Zelf, het Licht Wezen dat onverbrekelijk verbonden is met de Alkracht. Dit is Scheppingskracht zelf! De Akaija werkt met onze eigen energie om alle oude energetische programmeringen die verantwoordelijk waren voor blokkades op te ruimen. Dit is werkelijk een krachtig spiritueel instrument dat aan de mensheid gegeven is op dit moment met als doel ons te assisteren in spirituele groei voor allen. Alle levende wezens gaan een tijd van snelle trillingsverhoging tegemoet. Op dit moment zag ik een beeld van een zwak light in de duisternis. Dit licht werd intenser, werd groter en feller tot het helder was als een fonkelende ster. Gebruik de Akaija om de verbinding te herstellen met de scheppende energie van uw Ziel. Deze energie straalt van binnenuit en reikt voorbij de fysieke werkelijkheid tot in alle dimensies en beweegt zich naar de eenwording met de Alkracht, om een te zijn met alles dat geschapen is. Een visioen van allemaal onafhankelijke lichtpuntjes die spiraalsgewijs een Melkwegstelsel vormden verscheen voor mijn ogen. Deze kleine afzonderlijke lichtpuntjes bewogen zich spiraalsgewijs in en uit een heldere lichtbron vergelijkbaar met onze Zon. Als een persoon voor het eerst een Akaija ontvangt, verdient het aanbeveling dat hij of zij de handen over het hart legt en deze energie verwelkomt met zuivere intenties.”

Jonette Crowley

jonette-crwoley

Jonette Crowley is een internationaal gerespecteerd spiritueel medium and oprichtster van het Center for Creative Consciousness, een organisatie toegewijd aan het  spiritueel ontwaken van de mensheid. Zij heeft boeken geschreven zoals ‘De Adelaar en de Condor’. Dit boek is zeer interessant en makkelijk te lezen door Jonette’s vlotte schrijfstijl. De informatie is belangrijk in deze tijd omdat het de moderne wetenschappelijk wereld (de Adelaar, USA) verbindt met de oude natuurtradities van de inheemse volkeren wereldwijd (de Condor, Inca-symboliek).
www.jonettecrowley.com

Jonette’s reading
Jonette channelt o.a. White Eagle en tijdens haar bezoek aan Nederland maakten we gebruik van de gelegenheid om White Eagle enkele vragen te stellen over de Akaija.

3 juni 2009

Eén van de dingen die het doet… hij genereert stroming waar eerst geen stroming was. Hij structureert de stroming. Dus waar eerst de stroming vastzat in de persoon die hem draagt (of in Gaia, moeder Aarde), creëert de vorm van de Akaija stroming waar eerst een opstopping zat.

Dus hij creëert een vortex vanuit het niets. Dan opent hij de vortex en hij kan bewegen naar een andere plek en daar een nieuwe vortex creëren waar iets vastzat. Ofwel… zijn belangrijkste… één van zijn belangrijkste functies is: het creëren van stroming. Want als er stroming is, dan is er een opening, en dan is daar de verbinding met het universum. Als iets vastzit, dan is er in het geheel geen verbinding.

Het is… zijn werkingsprincipe is niet magnetisch van aard. Hij werkt op een ander level dan het magnetische. Het is moeilijk uit te leggen.

Er bestaat een hele wereld van zulke vormen. Je kunt ze Siriaanse vormen noemen, van Sirius. De Akaija is er daar een van. Het is als een alfabet, en de Akaija is de ‘A’. En dan is er een Beta, en een Gamma en de Delta…

Je zou in je droomtijd kunnen vragen wat de volgende is.
En wellicht hoef je die niet van metaal te maken. Maar begrijp eerst wat het is, want er zijn al deze… instrumenten om openingen te creëren.

Dat is ons algemene commentaar.

De dubbele Akaija (de onlangs verschenen Akaija-Iloa) gaat dieper dan de eerste. Ze zijn verschillend, en ze voelen verschillend en de wereld ligt open voor dat waar je zelfs geen woorden voor kunt vinden. Het is alsof ze multidimensionaal zijn. Deze gaat dieper dan de eerste. Dat is goed, maar wees open… en de volgende komt als het universum er klaar voor is. Wel… als het menselijke universum er klaar voor is. Dus wees open en je zult het dromen. Het zal komen in een droom.

Vraag van Wim: Heeft Linda de Akaija gevonden? (opm. Linda is Wim’s overleden geliefde)

Zij… yeah! We kunnen zeggen dat zij hem gevonden heeft. En… naar jou gebracht heeft. Hij is niet van haar, zij wist alleen hoe hem te vinden omdat het een deel van haar bestemming was om… jou te openen en hem te ontvangen. En jij werd geopend door jouw ontvankelijkheid voor haar.

Het is een instrument voor… het is een instrument voor de volgende stap. En… als zijn energie in jou geïntegreerd wordt en de mensen hem ontvangen en dragen en gebruiken, dan wordt de tijd rijp voor een nieuw instrument en zal deze minder belangrijk worden. Het is een instrument voor transformatie. Als de transformatie energetisch gemaakt is, dan komt er een nieuw instrument voor het volgende niveau, en het daarop volgende niveau.

Het zullen niet allemaal vormen zijn… ze zijn alle verschillend. Maar de Beta, de volgende, is een vorm. Maar zoek niet naar een ronde vorm.

Het is dus alsof je een… je bent een transformer. Dat is jouw taak op Aarde. Het is om de Andere Kant te zien en te helpen er bruggen naar toe te bouwen. Je weet niet hoe de Andere Kant er precies uit ziet, maar je kunt hem zien.  Je weet het pas weet als je er bent, maar jij hebt een bredere horizon dan de meeste mensen. En dus zullen de instrumenten naar jou toe komen voor de volgende fase. Je bent dus een transformer, je komt naar de Aarde in een tijd dat de Aarde deze verandering hard nodig heeft. Dat is jouw taak, dat is je passie… soms denk je ‘waarom kom ik in zo’n moeilijke tijd’, maar dan glimlach je en denkt ‘hier hou ik van’. Dus het is nooit makkelijk, je gaat het moeilijke niet uit de weg. Wat het vooral moeilijk maakt is dat de meeste mensen niet begrijpen waar je mee bezig bent… en soms twijfel je dan of voel je je afgeremd, denkende ‘ben ik gek? Ben ik dwaas mijn tijd hieraan te spenderen?’ Maar weet je… je gaat voor de massa’s uit en de massa’s gaan niet met je jee, want zo is het niet voorbestemd. Jullie zijn allemaal transformers… jullie drieën. Het is een zware taak… but you love it. And dat is de reden dat jullie in deze tijd gekomen zijn.

Loes van Loon

Loes van Loon is een bekend en zeer to-the-point helderziend medium. Daarnaast is ze schrijfster en heeft ze samen met haar gids Hebenes diverse bijzondere boeken het licht doen zien die een heel duidelijk beeld geven van de Lichtwereld waarmee wij allen intens verbonden zijn, al weten we dat lang niet altijd. Alle boeken zijn aanraders om te lezen. Te bestellen in de boekhandel of bij www.uitgeverijpetiet.nl. (Door Licht Verbonden, Wij zijn allen op weg naar de vervolmaking,In Liefde zal men wederkeren U wordt gedragen door onze Liefde, Dolende Zielen worden gered Liefdeslicht doorbreekt Zielenpijn, Kiezen voor Liefde biedt geborgenheid)
1e doorgave van Loes (en Hebenes), oktober 2005

(verder naar beneden is nòg een doorgave van Loes, van februari 2014 !)

In de loop van de jaren hebben we Loes meermaals geraadpleegd, ook omdat zij degene is die mij  (Wim) in contact bracht met m’n overleden vriendin Linda, een half jaar na haar overlijden. Dat contact was zó bijzonder en zó overtuigend dat alle twijfels direct werden weggenomen. Ook kreeg ik heel veel antwoorden op de vele vragen waar ik mee rondliep, vragen die iedereen heeft in zo’n situatie als je onlangs je geliefde verloren hebt.
Je bent op zo’n moment kwetsbaar en makkelijk te beïnvloeden door mensen die zich voordoen als medium, maar dat gewoon niet zijn. En hoe weet je dan of je met een zuiver medium te maken hebt. Om dat weg te nemen begon Loes bij het allereerste gesprek me gelijk een aantal dingen te vertellen over Linda die ze absoluut niet had kunnen weten, zoals de lange kattenkrabbels op haar onderarmen die Linda haar liet zien. Dat was een gevolg van een kattengevecht jaren geleden waar Linda middenin gesprongen was om ze uit elkaar te halen. Dat waren littekens geworden. Kijk… als je zulke dingen hoort van een medium die daar niets van weet, dan weet je dat het goed zit. En dat vertrouwen is nodig, omdat je dan ook de mooie boodschappen zult kunnen aannemen die Hebenes je zal meegeven.
Uiteraard had Linda me veel te vertellen toen. Lees daarvoor het boek ‘Kiezen voor Vrije Keuze‘. Het gesprek hieronder is een uitsnede van een later gesprek, toen de Akaija ter sprake kwam, het sieraad dat Linda me heeft doorgegeven om mensen te helpen.

Loes: “Je moet er niet mee pendelen hoor.
‘Dit is een energiestroom,’ wordt mij verteld. Dit. ‘t Is een energiestroom.
Je moet zien als een lichtflits, een laserstraal, die… je weet hoe lasers werken, die… dat gaat er doorheen, die zie ik net als zo’n draaikolkje, zoals chakra’s in elkaar zitten, van die kolkjes… Dan zie ik hier whzzzz zo’n puntje d’r doorheen vallen, hier zo’n kolkje, dan komt dit puntje, en die kan zich… noem het maar op een punt vastzetten. Krijg ik een zuignappie te zien, dus dit kan veel betekenen inderdaad.

Wat ik zie hiermee: als mensen dit dragen gaat hun energiestroom goed werken, dus meridianen. Blokkades gaan eruit. Dit doet heel veel met meridianen van mensen die vaak vol met blokkades zitten. Dit zorgt dat de energiestroom van je lichaam weer gaat werken. Dat is wat ie doet.”
Loes legt ook uit dat dit sieraad niet altijd bij elke ziekte werkt. Soms is het voorbestemd dat mensen ziek worden, omdat het in hun ‘bestemmingsplan’ ligt. In zulke gevallen zou dan dit sieraad hun bestemmingsplan in de war schoppen. De gids(en) die wij  als mens allen bij ons hebben, bewaakt dat bestemmingsplan.
Loes: “En dan zie ik een gids, niet nu, vandaag, bij deze, dat gaat niet gebeuren, maar ik zie een gids. Als mensen… ziektebeelden zijn ook voorbestemd, dan zie ik gewoon dat ze die laserstraal zo doen, zoals wij een kaarsje uitdoen. Als mensen ziek moeten worden dan werkt ie niet meer. Als dat het voorbestemmingsplan is.
Maar dit zorgt ervoor als mensen zich niet makkelijk voelen, niet prettig voelen in hun lijf en dan moe worden en dat soort zaken, en het is een ziektebeeld, niet voorbestemd… zo goed… uhh… wat ze me mij laten voelen is dat ik meteen anders ga ademen. ‘k Voel me meteen open, luchtiger.
Het komt door herplaatsing en door stroming, dus je lichaam… het voelt meteen als dat er dingen open gaan.”
Wim: “Dus je kunt er wel een reactie op krijgen?”
Loes: “Ja, meteen! Maar dat is maar even hoor. Dat duurt geen maanden. Maar meteen krijg je een reactie erop. Dit is heel krachtig hoor, man. Moet je niet onderschatten. Dit gaat veel mensen genezen. Gaaf hee… sterk dat ding hoor! Bijzonder. Het laat energievelden als een gek stromen. Je moet het zien als stroomdraad… dan zie ik dat door heel het lijf gaan.”

Wim: “Betekent dit ook, als de energie beter gaat stromen, dat mensen beter beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf?”
Loes: “Ja, en tegen virussen en tegen al dat soort geleuter. Ja, exact.”
(einde gesprek)

Enkele opmerkingen hierover…
Het hield me nogal bezig dat Loes zei dat ‘ze’ (onze gidsen) een Akaija zomaar uit kunnen schakelen als dat (kennelijk) in het voortbestemmingsplan van iemand ligt. We hebben inderdaad enkele ervaringen gehoord die daarop wijzen, maar gelukkig niet veel.

Wat we meerdere keren hebben gehoord is bijna humoristisch… Heel soms wordt een Akaija ‘s morgens letterlijk platgestampt aangetroffen… op het nachtkastje! Terwijl hij de vorige avond nog gaaf was. Die mensen bellen ons dan de volgende dag op, vertellen wat er gebeurd is en snappen er helemaal niets van.
Als je zoiets één keer hoort vertellen dan geloof je dat niet echt en denkt ‘dat zullen ze dan wel in hun slaap gedaan hebben’.
Maar we hebben vergelijkbare verhalen, soms in bijna exact dezelfde bewoordingen nu zeker 10 keer gehoord en dan wordt het toch een ander verhaal. Kennelijk zijn ‘ze’ tot meer in staat dan we denken. Het ging overigens steeds om de kleine (1,9 cm) zilveren Akaija.

Een mogelijke reden achter dit soms ‘uitgeschakeld worden’ van de Akaija
Bij navraag bleek in alle gevallen dat hun Akaija zeer sterk vervuild geraakt was, en tussentijds niet schoongemaakt/gereinigd. Deze mensen liepen dus rond met hun eigen negatieve energie, want de Akaija is ook in staat zulke belastende energieën op te vangen. Normaal wordt die energie door de Akaija heengeleid en weggenomen. Maar in heftige gevallen (b.v. veel straling, veel stress, ernstige ziekte, etc) krijgt de Akaija veel te verwerken en als hij dan niet goed schoongemaakt wordt kan die energie niet meer weg en kan(!) dan uitgewerkt raken. Om dat te voorkomen raden we vooral deze mensen aan hun Akaija regelmatig te controleren en zonodig schoon te maken. Fysieke reiniging is tevens energetische reiniging. Als ie er weer mooi uitziet en je hebt het gevoel hem graag te willen dragen, dan mag je er vanuit gaan dat hij weer goed werkt.
Doe je dat niet, dan zou je gids op een dag kunnen besluiten dat je Akaija zomaar verdwijnt of  op wat voor manier dan ook gewoon uitgeschakeld wordt, om te voorkomen dat de energie die hij bij je heeft weggenomen, jouw alsnog zou kunnen belasten.
Ik stel me dan zo voor dat je gids op je nachttkastje staat te dansen :-).

2e doorgave van Loes, februari 2014
aurahealer

Omdat we in april 2014 enkele artikelen krijgen in het megagrote Russische tijdschrift Oracul (meer dan een half miljoen lezers!), heeft de hoofdredactrice Olga ons gevraagd om helderziend medium Loes van Loon te vragen over het schilderij Aura Healer waarop de Akaija ontstaan is, iets te vertellen. Loes en haar gidsen (‘haar jongens’ zoals zij ze liefdevol noemt) staan namelijk aan de bakermat van het ontstaan van de Akaija, vandaar ook dat we Olga over haar vertelden.
In plaats van over het schilderij Aura Healer begint ze gelijk over de Akaija, omdat Akaija en Aura Healer overbrekelijke verbonden zijn.

Dus bij deze, en met (wederom) dank aan Loes en aan haar gidsen…

Loes: Tuurlijk.
Het geeft een energievorm, ik zie dat er meridianen aangeraakt worden, hersteld. Het prikkelt zwakke delen van het lichaam. Wat slapend is, wordt wakker gemaakt. Aan het werk gezet.
Ik zie dat als er als er een orgaan kapot is in het lichaam, door die energie wordt ‘ingekapseld’, dus afgezonderd van de rest, zodat het de rest niet kan infecteren. Als een andere kleur die er omheen komt. Doordat de meridianen die verstoord zijn, weer gaan vloeien, komt er meer balans in het lichaam en wordt de energie en de werkbaarheid van het lichaam hersteld. Waardoor er meer balans is.
Vele voorbeelden hier aanhalen van klanten, zegt Heeb. (noot van Wim: zie ‘ervaringen’)
De Akaija brengt genezing. Als een draaikolk, zie ik het naar binnen gaan, naar de punten die niet werken. (Zie het als een lang koord kerstverlichting. Waar het uit is, kapot is, zie ik het weer aangaan, het licht.)
Dus het herstelt zonder meer de meridianen.
Ik voel ook dat je anders gaat ademen. Opener, dieper, beter.
Het werkt stressverlagend. Kortom, een dokter, om je nek.
Prachtig om te zien, als een 8 die zeer snel ronddraait, een wervel maakt, en daardoor als een tornado langs de zwakke meridiaanstukken draait. Geweldig!
Van Boven geholpen met maken. Het geeft een laserstraal-effect. Maar het werkt zoals die 8 die ik net beschreef, en omdat dat zo opbouwt, zo snel draait, wordt het als een ketting, wat er dan gaat uitzien als een laserstraal. Maar het is een kolk, die genezend werkt.
Heeb laat me een mens zien nu, met een zwak gekleurde aura, dof van kleur. Dan de Akaija om, en dan zie ik de kleuren ‘wakker’ worden,  en feller worden van de aura.

Dit wordt Dit

Dit wordt Dit

Dit wordt Dit

Enz.
Kortom, De Akaija heeft absoluut genezende Kracht.

Nou lieverds, graag gedaan. En natuurlijk mag je over de jongens schrijven. Die hebben je tenslotte op de grote verkoop georiënteerd. Zonder hen was je kleinschaliger gaan denken. Dus dat verhaal hoort bij de oorsprong van de Akaija, hoe jij daarmee naar buiten ging. Is goed hoor.

Het schilderij werkt hetzelfde. Ervoor staande gaat het bij mensen naar binnen. Maar om je nek dragen is beter, men kan niet altijd voor een schilderij blijven staan.
Toch wil ik ook dat nog beschrijven. Beide dingen in het blad laten drukken.
De kleuren van het schilderij geven weer wat de Akaija doet. Een kolkende draaibeweging, zoals de kern, de Akaija, werkt. De kleuren staan voor het aura, wat, doordat de meridianen worden hersteld, worden aangeraakt. Dus ook hersteld. Ervoor staande gebeurt hetzelfde als met het sieraad. Hoewel ik ‘sieraad’ een gek woord vind voor de Akaija. Het is geen sieraad, het is een genezer.
LIEFSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Oracul Interview closeup

Overigens kun je via deze link het eerste (van 5) artikelen lezen…. tenminste als je de Russische taal beheerst. Maar om je op weg te helpen: ‘История Чуда’ spreek je uit als ‘Istoria Tsjoeda’, betekenend: Historisch Wonder.

Marion

Marion is een helderziende vrouw die, begeleid door de Geestelijke Hiërarchie, kleine groepen mensen begeleidt d.m.v. cursussen en doorgaves. Tijdens zo’n avond werd door een van de deelneemsters een vraag gesteld over de Akaija.

Mr. Morya over de Akaija
MEen mens wordt geboren met een bepaald energiesysteem. Dat energiesysteem kan in zijn oorspronkelijke staat blijven en meegroeien met het lichaam, maar dat energiesysteem kan ook verbroken worden. D.w.z. dat het door blokkades of wat voor andere oorzaken ook – er andere omleidingen moeten zijn – of zelfs doorstromingen afgesloten zijn. Het kan allemaal gebeuren gedurende het leven op Aarde.

Dit voorwerp, de Akaija, is een soort herstelcode, het bevindt zich op het lichaam en het geleidt energie. Als er bij de mens bepaalde blokkades zijn waar de energiestroom geen doorgang vindt kan het via dat instrument alsnog zijn doorstroming vinden naar de oorspronkelijke plek. Het is als het ware een opgeloste knoop leggen op de plek waar geen verbinding meer is, geen rechte lijn… De energie zoekt zelf zijn weg en dat kan via dat instrument. Het werkt subtiel, maar het werkt. Daar gaat het om, het is een hulpmiddel voor diegenen die een onderbroken energiestroom in hun lichaam hebben.

Te Porohau Ruka Te Korako

Met hulp van Miho Suzuki, een biofotonen-therapeute in Japan, kwamen we in contact met Te Porohau Ruka Te Korako, die een van de afstammelingen is van de Waitaha, een bevolkingsgroep die nog steeds aanwezig is in Nieuw Zeeland. Deze man is, zoals verwacht mag worden, uitstekend deze afkomst op de hoogte van de geschiedenis van zijn volk en heeft zelfs aan de basis gestaan van enkele boeken die over de Waitaha geschreven zijn door Barry Brailsford. Heel bijzondere boeken zelfs, waarin beschreven wordt hoe Liefde en Eenheid de kern vormen van hun cultuur. Hun samenleving was namelijk een zogenaamde samenleving in Balans, zoals Marja de Vries in haar recentelijk verschenen boek ‘Samenlevingen in Balans’ beschreven heeft. Het is te hopen dat de mensheid in de komende jaren veel nog van de Waitaha zal mogen horen.
www.songofwaitaha.co.nz

Wie zijn de Waitaha?

DDe Waitaha zijn de afstammelingen van Lemurië en representeren de vrouwelijke energie. Interessant om te weten is dat de Kogi-indianen uit Colombia beschouwd worden als de mannelijke energie, afkomstig uit Atlantis. Zou hier een connectie tussen bestaan?

Hoe dan ook… de Waitaha hebben Nieuw Zeeland bevolkt voor een periode van ongeveer 1000 jaar, en zij leefden in vrede! Dat was zo tot de Maori het land bezetten en de Waitaha verdreven of zelfs vermoordden. Alle naties hebben hun donkere bladzijden in de geschiedenis en het is zeker niet de bedoeling hier de Maori als schurken aan te wijzen. Wel belangrijk is dat de Waitaha inzichten en kennis hebben, wijsheid, die weleens erg belangrijk zouden kunnen zijn voor onze Aarde vandaag de dag. Het is een tijd van transformatie en we wensen alle mensen op deze planeet toe hier glansrijk doorheen te komen, vertegenwoordigers van het mensenras dat nu volwassen geworden is en serieus gezien wordt als lid van het universum, verantwoordelijkheid nemend voor haar daden.

We kunnen op dit moment niet veel informatie geven over de Waitaha, want onze kennis is zeer beperkt. We handelen vanuit gevoel, proberen dat tenminste, en hadden het sterke gevoel dat we contact moesten maken met de Waitaha, om jullie lezers bewust te maken van hun bestaan, en hun boodschap.

We hebben Miho gevraagd om een van de afstammelingen van de Waitaha een Akaija te geven en enkele maanden later kregen we de videoboodschap hieronder als antwoord. De man die hier spreekt is: Te Porohau Ruka Te Korako.

Dankbaar voor de mooie woorden die hij ons geschonken heeft.

Toni Elizabeth Sar’h Petrinovich

Toni Elizabeth Sar’h Petrinovich is een hoogleraar, metafysicus en quantumfysica onderzoekster die spiritueel geïnteresseerde mensen leert hoe te zien, te horen, te begrijpen en zich uit te drukken vanuit hun hart, die de stem van de ziel is.

Toni is helderziend, helderhorend and gevoelsmatig bewust van de inzichtbare wereld, en assisteert anderen om toegang tot deze dimensie te krijgen. Zij leert mensen vanuit hun hart de waarde van de onvoorwaardelijke vergeving.
www.youaresacred.com

Toni’s youtube-special over de Akaija

Voor haar eigen omvangrijke netwerk heeft ze een speciale video-boodschap gemaakt over de Akaija: The Oneness of We.
Daaronder vind je de feitelijke reading die ze over de Akaija gedaan heeft.

 Reading over de Akaija

29 december 2007

Toni's Computer
VVoordat ik aan de lezing zelf begin, wil ik opmerken dat toen ik het pakje met de Akaija opende, het bureaublad van mijn computer een kwartslag linksom draaide. Dit is me nog nooit gebeurd en ik wist geen manier om dit ongedaan te maken. Na vele pogingen (Ik ben zeer deskundig met de computer) heb ik Philips computer gebruikt om op het internet naar een oplossing te zoeken. Gelukkig had iemand anders een oplossing voor dit (vrij zeldzame probleem) gevonden. Je moet gelijktijdig 3 verschillende toetsen (ctrl, alt en een pijltjestoets) indrukken om het beeldscherm van positie te veranderen. Dit is iets dat ik niet per ongeluk zou hebben kunnen doen.

Voordat ik het pakje opende, heb ik een chakra-scan gedaan met mijn Resonant Frequence Imager. Deze meting gaf aan dat de waardes neigden naar mentale communicatie met de nadruk op leiderschap. Na het openen van het Akaija-pakketje heb ik een nieuwe scan gedaan om te kijken of ik nu werd beïnvloed door de Akaija. Hoewel de interpraties van de chakra’s nog steeds het gebied van intellectueel leiderschap in communicatie aangaven, vond ik het interessant te zien dat het kruinchakra was verschoven vanuit de emotionele zone naar die van communicatief leiderschap.

Wat ik ervaren heb met de Akaija

De Akaija blijkt een draaiend veld (vortex) te genereren dat is uitgelijnd met een multi-dimensionale uitingsvorm van scalar waves ver buiten het frequentiebereik van licht zoals dat op Aarde ervaren wordt. In dit veld, vindt het moment van de State Vector Collapse (een veelbesproken paradoxaal moment in de Quantum Fysica waarbij de toeschouwer mede van invloed is op dat wat hij waarneemt) veeleer in het Nulpunt Energieveld, dan in de Aardse realiteit van het leven. De gemanisfesteerde moleculen binnen dit veld worden heen en weer geslingerd binnen de onbegrensde golflengte frequentie.

Met andere woorden, wanneer zich in het veld van de Akaija bevindt (b.v. door hem te dragen), heeft men toegang tot het Nulpunt Energie Veld (ZPE-Zero Point Energy) zonder ernaar te hoeven reiken, omdat men ermee in resonantie is. Het electromagnetische veld van de drager van de Akaija geeft zo ruimte voor het waarnemen/beleven van de multi-dimensionele ruimte via mediamieke krachten, die worden geactiveerd binnen het ongecodeerde- of ‘junk’-DNA (een deel van het DNA dat door de wetenschap nog niet op waarde geschat wordt).

Omdat deze deelnemende DNA-structuur het wormhole is waardoorheen wij van nature informatie ontvangen vanuit andere dimensies, opent de Akaija de deur tot deze werelden. Door dit proces te ondergaan, versnelt het iemands bewustzijn van Een-Zijn, omdat afgescheiden-zijn feitelijk niet bestaat, in geen enkele bewustzijnsdimensie. Binnen deze versnelling ligt the Heelheid van wat de mensheid ‘heling/healing’ noemt. Healing is dan in feite het zich herinneren of her-Inneren (in het Engels: remembering of RE-membering = opnieuw deel uit maken van, her-enigen), waardoor alle wezens terugkomen in de trilling van hun originele blueprint/geboortematrix.

Om een lang (en technisch) verhaal kort te maken: De Akaija brengt de resonantie van de originele geboortematrix (uw doel voor dit leven) omhoog naar het dagbewustzijn van de drager/draagster.

Notities van Wim hierbij

Toni’s reading is vrij wetenschappelijk en voor veel mensen (mij inbegrepen toen ik ging vertalen) moeilijk om te begrijpen. Na enkele jaren intensief met de Akaija te hebben gewerkt en mensen erover te hebben gehoord begrijp ik eindelijk wat Toni bedoelt met deze laatste zin over het bewustmaken van de originele blueprint…
Bekijk het zo: We beginnen aan dit leven op Aarde met een bepaald levensplan. Soms echter maken we keuzes in ons leven die ons ergens brengen waar we ‘niet‘ zouden moeten zijn. De Akaija maakt je juist weer bewust van wat ook alweer je plan was.

In overleg met Toni voegt zij iets toe over dat woordje ‘niet’, zeggende:
Wim, terwijl we in Yosemite Park bij de El Capitan waren heb ik hier eens over nagedacht. Het idee dat het leven iemand kan brengen waar hij of zij ‘niet’ zou moeten zijn is onmogelijk. Er bestaat geen toeval in het leven vanuit het perspectief van onze ziel. Er is alleen ervaring van. Wat feitelijk gebeurt is, is de verwarring die kan ontstaan in het leven van een persoon (zie in de voorbeelden hieronder). En de Akaija kan de reis van de ziel op Aarde weer uitlijnen met de originele geboorte-blueprint.

Ofwel: Soms maken we keuzes in ons leven waarvan we denken dat het omwegen op onze reis zijn.

Voorbeeld 1: Jan is maandenlang erg ziek geweest. Hij is lichamelijk hersteld, maar in zijn hoofd begrijpt hij dat nog niet en gedraagt zich dus nog steeds alsof hij ziek is. De Akaija maakt z’n energieveld veel sterker zodat hij weer zin krijgt om dingen te gaan doen en hij dit ‘vergeet’. Maar de Akaija doet dat niet bij iedereen…

Voorbeeld 2: Elly is een workaholic. Zij weet niet wat het is om tijd voor zichzelf in te ruimen en weigert om zelfs maar één enkele dag ziek thuis te blijven, ook al voelt zich totaal niet lekker. Eigenlijk zit ze op het randje van een burn-out, maar ze heeft het nog steeds niet door. Als zij de Akaija gaat dragen voelt ze zich van de ene op de andere dag doodmoe en kan zelfs overdag haar ogen amper nog open houden. Ze sliep zelfs een keer dwars door de wekker heen. Haar eerste reactie was deze: de Akaija voelt niet goed voor mij… Ik heb ‘m afgedaan. Enkele maanden later had ze een burn-out (is precies zo gebeurd, meerdere malen).

Voorbeeld 3: Tom heeft al vele jaren baan die hem die weliswaar goed betaalt, maar hem absoluut niet bevalt en hem daardoor veel energie kost. Op de lange duur zou hij er zelfs ziek van kunnen worden. Hij durft het eigenlijk niet aan om een andere baan te zoeken, maar zegt dat hij verantwoordelijkheden heeft voor z’n gezin en z’n baas.
De Akaija maakt hem meer dan ooit bewust dat hij zich op een doodlopend spoor bevindt en omdat z’n energieveld sterker is geworden durft hij het nu ook aan om knopen door te hakken. Hij is nu serieus op zoek naar een andere baan (gebaseerd op diverse verhalen).