Chram

De Akaija ontstond als afbeelding in 2002. In 2005 maakte Wim hiervan een object en daarna werd het een sieraad en werd ons ook de naam Akaija gegeven. Dit markeerde de start van Akaija & Art. De Akaija is gebaseerd op het getal 5, maar we wisten al bijna gelijk dat ooit een nieuw symbool zou komen dat gabaseerd zou zijn op het getal 6…. de Chram.

Voorgeschiedenis
Arkaim Akaija omringd door Russen
Zonnewende met de grote Akaija in Arkaim, Rusland

In 2014 kwamen we, na publicatie van een artikel over de Akaija in het Poolse tijdschrift Nieznany Świat, in contact met het Russische tijdschrift Oracul en ook daarin verschenen artikelen over de Akaija. De chef redactrice Olga nodigde ons uit naar een oude Russische krachtplek te komen, net voorbij de Oeral: Arkaim (Аркаим). Dit was tijdens de Zonnewende van 2014. We hadden een 2 meter grote Akaija bij ons. Het verslag van deze trip kun je hier lezen.

Chram
Chram

Door een merkwaardige samenloop van omstandigheden ontmoetten we (Marianne botste letterlijk op zijn groep 🙂 ) een man met de naam Akay. Die naam is opmerkelijk, want als je in het Russisch zegt: “Ik ben Akay”, dan zeg je: “Ja Akay” (Я Акай), maar Russen draaien het ook om: “Akay ben ik”, geschreven als “Акайя” en uitgesproken als “Akaija”.

Een gesprek met hem, zijn vriendenkring en een jaar later bij hem thuis, leerde ons dat hij een bijzondere positie inneemt in de Russische provincie Altai, bij velen bekend door het Siberisch sjamanisme en niet te vergeten door de boeken van Anastasia van Vladimir Megre.

Akay (Sergei) kreeg zijn (sjamanen)naam Akay tijdens een unieke bijeenkomst van sjamanen in het hart van de Altai. Dat gebeurde in hetzelfde jaar 2005 dat wij de naam Akaija kregen voor wat wij toen nog een ‘omkeersymbool’ noemden.

We nodigden hem uit voor een sjamanistisch wereldcongres in München, (gesponsord door de Oostenrijkse firma’s Aquarius en Lebe Natur) en daar vertelde hij over zijn missie als vertegenwoordiger van de oorspronkelijke Altai-bevolking en het sjamanisme, waarin White Faith centraal staat. Dat is geen religie en zelfs geen ‘geloof’, maar eerder een levenswijze die verwijst naar de Essentie van ons bestaan op Aarde en onze verbondenheid met de onzichtbare wereld, waarbij alles, zelfs bergen en rivieren, bezield is. In feite praat je dan over Wij zijn Eén (= akaija).

zeshoek Altai

De Altai ligt helemaal in het zuiden van Rusland op een kruispunt van 4 grote landen èn van de 4 grote wereldreligies. Akay vertelde dat het symbool van de Altai een blauwe 6-hoek is met gele cirkel in het midden (zie links) en hij vroeg toen of het mogelijk was dat er een symbool zou komen vergelijkbaar met de zoals de Akaija, maar gebaseerd op het getal 6. Dit symbool (zie links) is volgens Akay het logo van Altai. Kennelijk was het nu de tijd om werk te gaan maken van dit symbool, dat allang in de planning lag.

Nu is dit nieuwe sieraad geen opvolger van de Akaija, maar wel als een andere stap in de levenscyclus, waarbij elke stap essentieel is. Ook is de Chram niet het symbool of logo van de Altai. De Chram staat op zichzelf, maar uiteraard is er wel degelijk een belangrijke connectie.

Akaija-Chram uitgelegd in oerklanken

Medium Lut van der Velde in België krijgt veel informatie door die te maken heeft met de Essenen, waarbij kosmische oerklanken en de oorsprong van talen een rol spelen. We hebben van haar een lezing gekregen over de Akaija als kosmisch begrip. Degene die door Lut zijn kennis deelde noemde zich Jogrom, en hij sprak over de Jogrom-archieven. Hij legde uit waarom zijn naam verdonkerd is van de oorspronkelijke jubelklank Jachram tot het donkere Jogrom. Dat had o.a. te maken met een te lang toekijken, afwachten en niet-handelen, waardoor de Kracht langzaam verloren ging tot er bijna niets meer van over was. Het werd niet letterlijk zo uitgesproken, maar we kregen de indruk dat ook wij daar verantwoordelijkheid in dragen. Deze lezing bracht ons op het idee om de naam Akaija-Chram te overwegen (akai-jagram), als een doel om naar toe werken, om de oerklank ‘jagram’ nieuw leven in te blazen en deze verantwoordelijkheid nu waardig te zijn. We noemen dit instrument nu kortweg de Chram, omdat het een geheel andere vorm is dan de Akaija en Akaija-Iloa, maar de link blijft er. Bij Akaija-Chram gaat het om de oerklanken AA-KA-JA-GA-RA-AAM.

A staat voor de universele, eerste adem.
KA is de wereldziel, het Grote Bewustzijn (Great Spirit) dat het AL omvat.
JA staat centraal in Aka-IJa-Chram en is werkelijk een JA-zeggen, de verantwoordelijkheid nemen.
Je kunt de naam ‘Akaija’ dus vertalen als: Ik zeg JA aan het Grote Bewustzijn, de Goddelijke Leiding.
Bedenk hierbij dat Akaija numerologisch betekent: Wij Allemaal zijn Eén.
CH/G of GA is het woord, de indicatie van de scheppingswetten.
RA is het vuur.
AAM is de wederom de eerste adem.

Samenvattend zou je het kunnen vertalen als:

Ik zeg Ja aan de Kracht van het Grote Bewustzijn en het Licht en neem de verantwoordelijkheid…

…om nieuw leven te creëren.

 Met dank aan Lut van de Velde, die Jogrom uit de Melchizedek-lijn vertolkte.


De Chram en de Kremlins van Rusland

De Akaija-Chram is ontstaan uit de kubus en uit het ei, beide belangrijke vormen in de heilige geometrie. Het balletje in de Chram is de Maan en de overgebleven ruimte in de Chram is precies groot genoeg voor de Aarde.

Chram is gebaseerd op de Russische taal en Akaija-Chram zou geschreven kunnen worden als: Акайя-Храм, waarbij Храм (uitspraak: ‘gra:m’) betekent: tempel of heilige plaats. Russische Chrams zijn nu meestal kathedralen, maar de oorspronkelijke betekenis gaat veel dieper.

Iedereen weet van het Kremlin aan het Rode Plein in Moskou. Daar zetelt de regering van Rusland. Minder bekend zijn de Kremlins van b.v. Novgorod, Nizjni Novgorod, Kazan, Pskow, Rostov, Smolensk, Astrachan. Religieuze stromingen willen graag hun stempel drukken op het Hart van een samenleving en dus is het niet verwonderlijk dat binnen er de Kremlins Russisch orthodoxe kerken te vinden zijn. Binnen het Kremlin van Moskou staan er zelfs wel vier! Mogelijk was een Kremlin (кремль, uitgesproken als ‘kreml’) in z’n oorspronkelijke betekenis een Chram. De woorden zijn in elk geval nauw met elkaar verbonden. Een Kremlin is van origine de omhulde, heilige plek van een gemeenschap waar mensen samenkomen voor ceremonies, rituelen, optredens, lezingen, waarbij samenzijn in Liefde en contact met Spirit centraal stonden. Deze oorden bevinden zich op krachtplaatsen zoals kruisingen van leylijnen. Net zoals de piramides van Egypte, van China, van Zuid-Amerika, etc. zijn de oorspronkelijke Kremlins van Rusland gebouwd als een spiegel van de sterrenhemel, zo hoorden we in Arkaim, dat vermoedelijk ook een Kremlin geweest is. Een Kremlin is altijd ommuurd om de begrenzing aan te geven, maar die muur is geen vestingmuur. Die gedachte komt wellicht vandaan bij mensen die gewend zijn te denken in termen van West-Europese forten en kastelen met ridders, grachten en ophaalbruggen.

Als je over het Hart van een samenleving spreekt (Hart met een hoofdletter), dan praat je over Liefde en Liefde behoeft geen legermacht ter bescherming, want Liefde is geen bezit en kan niet gestolen worden. Liefde is ook geen religie.

Binnen Kremlins mogen tegenwoordig weliswaar kerken te vinden zijn, maar oorspronkelijk waren dit tempels, hetgeen de benaming is voor Verblijfplaats van de Ziel. Een Chram omhult dus het hart, de ziel van een samenleving of gemeenschap. Zo is jouw lichaam ook een tempel: je ziel verblijft in je lichaam en zolang je op Aarde leeft is dat je tempel.

Kopieer voor de aardigheid deze Russische lettertekens Храм in je browser of vertaal het woord ‘tempel’ naar het Russisch, zodat je Russische tekens krijgt, en zoek op afbeeldingen. Je zult verbaasd staan van de veelheid aan wonderlijk mooie bouwwerken waar je nog nooit van gehoord hebt. Je kunt overigens ook op deze link klikken: toon mij afbeeldingen vooк Храм.


Chram with golden Moon
Chram
Werking van de Akaija-Chram

Steeds opnieuw horen we van mensen dat de Chram in het begin een heftig instrument is om te dragen. Hij heeft de neiging om onbewuste trauma’s, pijn en emoties die mensen soms al jarenlang belasten, bewust te maken en uit te werken. Dat kunnen lichamelijke processen zijn, maar ook zaken zoals boosheid, schuldgevoel, onvrede, jaloezie, verdriet, etc. De Akaija deed dit soms ook al, maar de Chram lijkt hierin gespecialiseerd te zijn.

Chram, onderaanzicht

Beschouw dit proces als reiniging van jezelf. Als je een heilig oord zoals een Kremlin, kathedraal, steencirkel of wat dies meer zij wilt betreden doe je er verstandig aan je eerst te reinigen, je trilling af te stemmen op de plek die je gaat bezoeken. Krachtplaatsen, waar oude kathedralen op gebouwd zijn, voorzien daar zelfs al in, want vaak bevindt zich vóór een kruising van leylijnen een energetische reinigingsplek. Door via de leylijn of via een daarvoor aangelegd labyrint naar het centrum te lopen kom je over die plek. Zo kun je gereinigd worden en pas dan kun je in resonantie komen met de energie van de krachtplaats zelf. Dat is geen ‘moeten’, maar een kwestie van vrije wil, waarmee je respect betoont. Uiteraard ben je vrij iets wel of niet te doen. Als je het niet doet… ook goed, maar de resonantie met de krachtplek zal navenant minder zijn.

Ik stelde me zo’n reiniging vroeger voor als een soort energiedouche, maar nu begrijp ik dat je daarbij beter kunt denken aan het je bewust worden van oude patronen (pijn, emoties, etc.) die hun functie verloren hebben, maar die je nog wel kunnen belasten. Dat is wat de Chram in feite doet. Accepteren-van is deel van het leerproces, het overwinnen van het obstakel in jezelf.

labyrint van de Chartres kathedraal
The kathedraal van Chartres (Frankrijk), met een van de mooiste labyrinten ter wereld op de leyline, kijkend van West naar Oost, naar de kruising van leylines even verderop en daar weer achter het heilige altaar. Na de energetische reiniging kun je je weg vervolgen naar de kruising.
Met dank aan reverend Jill K H Geoffrion, Ph.D., (https://jillgeoffrion.com)
Chartres floor plan
Plattegrond van de Chartres kathedraal. Image source: https://library.pitt.edu/

De Chram staat voor het creëren van nieuw leven. Ter voorbereiding van een nieuwe creatie is het aan te raden jezelf te reinigen, zodat wat je creëert de hoogst mogelijke trilling mee kan krijgen. Een kind dat verwekt wordt in Liefde (met een hoofdletter L) zal makkelijker zijn of haar volle potentieel kunnen ontwikkelen dan kinderen die dit niet mee hebben gekregen. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat andere kinderen minder zijn, beslist niet. Misschien hebben zij wel gekozen hun Liefde te ontwikkelen door de weg van de meeste weerstand. Tenslotte vind je ook de oudste bomen ter wereld op de onwaarschijnlijkste plekken.

Met dat in gedachte begrijp je nu wellicht de werking van de Chram als reiniger of, zoals medium Loes van Loon het plastischer uitdrukte: slurper.

De werking van de Chram kan mensen soms overvallen omdat we niet gewend zijn dat zo’n klein voorwerp dit kan veroorzaken. Zo’n reactie hoeft niet lang te duren, maar kan wel heftig zijn. De Chram slurpt die oude patronen weg. Ondanks het ongemak dat mensen hiervan (in het begin) kunnen ondervinden is dit een goed teken, maar stel dat ook jij hiermee geconfronteerd wordt, dan kan geen kwaad om dit proces te ondersteunen met het volgende…

Ho’oponopono

Van Hawaii komt een traditionele zelfhulp-methode met de naam: Ho’oponopono. Het betekent: herstellen van wat fout was. Mensen kunnen geplaagd worden door zich herhalende herinneringen in ons onderbewuste. Dit verhindert dat we ons kunnen afstemmen of resoneren op het Goddelijke, maar dan zonder religieuze kleuring. De Engelse taal heeft er een uitstekend woord voor: The Divine.

Heel in het kort komt deze methode erop neer dat je andere mensen niet werkelijk kunt veranderen. Dat kunnen we alleen zelf. Alleen over jezelf heb je zeggenschap. Deze methode helpt je jezelf te veranderen. Gek genoeg verander je daardoor ook iets bij de ander. Andere mensen krijgen zo ruimte om anders op jou te reageren, omdat jij veranderd bent.

Als er zich nu een gevoel aandient dat je als belastend ervaart, herhaal dan naar je-zelf toe en dus niet tegen ‘die ander’ die wellicht een rol speelde… met dat gevoel zo bewust mogelijk in je aanwezig, deze vier zinnetjes in het Engels of in het Nederlands.

I’m sorry (Het spijt me)

Please forgive me (Vergeef me alsjeblieft).

Thank you (Dank je)

I love you (Ik hou van je)

Herhaal dit zo vaak mogelijk.

Dit werkt erg goed als je in bed ligt en je, door alles dat er nog door je heen gaat, niet in slaap kunt vallen. Je zult merken dat je sneller in slaap valt.

Voorbeeld: Stel dat je te maken kreeg met boosheid over iets dat je overkomen is. Die boosheid ontstond niet vanzelf. Er is een reden voor. Boosheid op zich is niet negatief! Het is een vorm van pijn, en pijn is een signaal dat er iets gebeurt dat je niet wilt. Het is een hele menselijke reactie. Je hoeft jezelf dus niet te veroordelen voor het feit dat je boos bent. Maar ontken het ook niet door te denken dat jij daar nooit gevoelig voor bent of dat jij daar altijd ‘boven’ staat, want als dat inderdaad nog niet het geval is kan jouw boosheid zich ergens in jou verstoppen en wordt niet opgelost. Waar boosheid zit, is geen ruimte voor prettiger gevoelens.

Als je dan de Chram gaat dragen kan het maar zo zijn dat je je in de minuten, uren of dagen daarna ineens bewust wordt dat je ‘onverklaarbaar’ boos bent. Ga je je op dat gevoel intunen, dan moet je wellicht weer denken aan die toestand van destijds die je toen zo boos maakte. Dan is de boosheid nu bewust geworden. De Chram helpt je het de accepteren en kwijt te raken, maar je zou het reinigingsproces kunnen ondersteunen door deze zinnetjes te herhalen, waardoor je in eerste instantie accepteert dat je boos bent en dat het je spijt. Vervolgens vergeef je jezelf dat je het was en welke rol jijzelf wellicht gespeeld hebt (voor een ruzie zijn er altijd 2 of meer partijen nodig), en dank je jezelf ervoor dat je het deed. Zo ontstaat er ruimte voor Liefde.

Misschien lukt het niet gelijk, vandaar de herhaling. En wat ook helpt is deze gedachte: Fake it till you make it! (Doe alsof totdat je het kunt). Zo leren kinderen volwassen te worden. Jij verandert, en je zult merken dat andere mensen dan weer anders op jou kunnen reageren. Zij kunnen dan ook makkelijker veranderen.

Reinig de Reiniger

Net als de Akaija kan de Chram over-laden worden met ‘negatieve’ energie. De Chram probeert ze af te voeren, maar als de toevloed tijdelijk te groot wordt kan de Chram niet alles tegelijk verwerken/afvoeren en slaat die energie in zichzelf op. Je kunt dat merken doordat de beschermende, energetiserende werking van de Chram, die in het begin wellicht sterk was, is afgenomen. De reinigende werking van de Chram (het bewust maken van oude trauma’s) is vooral wat je in het begin kunt ervaren. Daarna zal de Chram je ondersteunen/beschermen om schoon te blijven. Lees daarvoor de reacties van wat mensen zoal met de Chram ervaren hebben verderop.

Vergelijk het over-laden met een bad, waarbij de kraan wijd open staat en waar ook de stop eruit is. Er komt water bij en tegelijk gaat er water uit, maar de toevloed van water is groter dan er via de afvoer weg kan lopen. De kans is erg groot dat de Chram er in zo’n geval ook niet meer mooi uitziet en dof, zelfs zwart is geworden. Je kunt zelfs het gevoel krijgen dat je de Chram niet meer ‘moet’, hem af wilt doen. Wat er dan gebeurt is dat de overtollige energie niet weg kan en weer teruggegeven wordt aan jouzelf, en dat voelt niet prettig.

Wat helpt is de Chram (net zoals de Akaija) schoonmaken: energetisch reinigen. Een poetsdoek met zilverpoets is prima om mee te beginnen, maar dat alleen is niet genoeg. De binnenkant van de ‘draden’ moet ook gereinigd worden en daar kom je met een poetsdoek niet goed bij. Je kunt het beste een oude veter of een koord gebruiken (geen vezelig touw!). Doe er wat zilver- of koperpoets op en trek het koord voorzichtig door elk van de bogen van de Chram. Het balletje kan en mag meedraaien, maar je hoeft geen geweld te gebruiken. Laat het polijstmiddel met het koord het werk doen en niet jouw armkracht, anders verbuig je het staafje waar het balletje en het oogje aan zitten. Als jij je Chram daarna er nu weer mooi en aantrekkelijk vindt uitzien, dan heb je het goed gedaan. Een zilverbadje zoals mensen soms in huis hebben is  prima, maar is niet genoeg! De Chram is meer dan een sieraad, en heeft persoonlijke aandacht nodig.

Normaal gesproken, bij de meeste mensen die geen uitzonderlijke dingen hebben meegemaakt, zal dit reinigen niet vaak nodig zijn, maar als je in het begin heftig reageerde op de Chram, mag je ervan uit gaan dat er veel werk te verzetten was of is, dus reinig hem dan tenminste 1x per maand grondig.


Hieronder enkele wat uitgebreidere ervaringen met de Chram

(De teksten zijn ingekort)

Ruth: Ik ervaar het niet als bescherming tegen wat van buiten komen, zoals b.v. electrosmog. Echter er ontwikkelt zich door het dragen iets van binnen. Ik draag het voor mijn hart-chakra en krijg het gevoel van een nieuwe ruimte voor het hartcentrum in mijn aura, een ruimte die alleen mij toebehoort en waar vreemde energie geen toegang heeft.

Omdat ik mij (altijd al) amper kan afschermen, vermoed ik hulp door de Chram om mijn hart-energieveld zo te vergroten dat mijn liefdeskracht en het grote medegevoel de andere mensen volledig kan bereiken, maar zonder dat mijn hartenergie door deze nieuwe ruimte nadelig beïnvloed wordt.

Jolanda (met een voorbeeld hoe de Chram je helpt om anders met je klachten om te gaan en welk effect dat kan hebben)

Ik begon met een pittige reactie op het dragen van de Chram. Het eerste wat ik voelde was in mijn baarmoeder, en heel sterk. Daarna schoot de energie door mijn hele lichaam en bij mijn voeten eruit. Bijzonder om te ervaren. Ik heb ook last van tremoren (schudden). Toen ik de Akaija-Chram ging dragen kwam het schudden er in alle hevigheid uit, het was vreselijk. De (fout) die ik voorheen maakte was om ertegen de vechten, maar nu had ik zoiets van “oké, schud er maar uit.” Dat heeft dagen geduurd, echt slopend. Nu is het rustiger, en af en toe helemaal niet. Ik slik geen pil meer ervoor, dus ik heb al veel gewonnen en wat een vooruitgang! Door het open te gooien haal ik de druk weg voor mezelf. En humor helpt ook. Als ik met mijn dochter ben kunnen we er samen vreselijk om lachen, en steken we er de draak mee.

Monique (met een voorbeeld dat als je zelf verandert, de wereld om je heen dat ook kan doen)

De Chram heeft me ervan bewust gemaakt dat het met ‘het goddelijk bewustzijn’ in bedrijven belabberd gesteld is. MAAR… de mensen om me heen snappen niet dat ik zó veel geduld op kan brengen en altijd rustig blijf. (…) Ik ben overrompeld hoe de Chram mij geholpen heeft om dit te doorbreken. En dan bedoel ik, ‘ik’ als gewone medewerker, die managers ‘bloot’ legt en die ‘op hun knieën gaan’ naar mij toe????????!!!!! En ook nog eens op een hele nette manier, dus spiegel effect.(…)

Joyce (met een voorbeeld dat de Chram in sommige gevallen echt gereinigd moet worden)

De eerste weken heb ik me werkelijk SUPER goed gevoeld. Ik bruiste van de energie en had het gevoel dat ik de hele wereld aan kon. Geweldig gewoon. Niemand kon me wat doen!  Ook ben ik bij een medium geweest die meteen opviel dat ik een soort schild om me heen had.

Wat mij echter niet meteen is op gevallen is dat dit gevoel op een gegeven moment steeds minder werd en dat ik weer moe werd en ook slecht begon te slapen, kort in mijn reacties heel snel kwaad en enorm geprikkeld.

Daarna ben ik gaan nadenken over ‘wat is hier nu gebeurd?’. Mijn conclusie is dat de Chram vol zat, vies was en moest worden schoongemaakt. Voor mezelf weet ik nu heel goed hoe ik met hem moet omgaan. Als hij niet vol zit is hij echt fantastisch!!!


Enkele readings van professioneel werkende mediums over de Chram.
Reverend Doctor Toni Petrinovich

Toni Petrinovich is geen ‘channel’. Zoals zij het zegt, ontvangt ze direct informatie van binnen het het Godsbewustzijn, hetgeen iedereen kan doen als we ons ervoor openen en durven te vertrouwen. Je kunt haar website hier vinden: www.sacredspaceswa.com.
Toen, in 2006, we haar vroegen naar haar inzichten over de Akaija (haar reading van toen kun je hier lezen), sprak ze over de Akaija als een instrument die de eigenaar weer terugbrengt in de geboorte-blueprint. We begrepen dat eerst niet en vroegen ons af wat daarmee bedoeld werd. Maar gaande de jaren bleken haar woorden uitermate accuraat.
Om een voorbeeld te geven: de Akaija maakt mensen bewust van hun gevoelens aangaande bepaalde dingen in het leven. Dat kan een baan zijn die iemand beslist niet bevalt. Hij of zij negeerde dat gevoel al jaren, maar nu met de Akaija wordt dat ontkende gevoel veel sterker en laat het zich niet meer te wegdrukken. Ofwel, er wordt dringend gevraagd hier iets aan te doen. Dat kan leiden tot een gesprek met de baas om dingen uit te spreken en het gevold daarvan kan een verandering van positie binnen het bedrijf betekenen of zelfs het actief gaan zoeken naar een andere baan. Het is net alsof ze daar niet meer tegenop zien en de stap durven zetten waar ze altijd zo bang voor waren. Ofwel… mensen gaan zich weer uitlijnen met hun geboorte-blueprint… datgene doen wat hun ziel hen aangeeft.

Reading over de Chram, door Reverend Doctor Toni Elizabeth, 11 November 2017

Dit IS het hart van God.

De herinnering die besloten ligt in het menselijk hart van zijn/haar ‘onderdompeling’ binnen het Hart van God wordt vaak aangeduid als het Kosmisch Bewustzijn of Goddelijk Bewustzijn (Mind of God).

Wat de mensheid vergeet is dat God, de Bron, Al Dat Is (of hoe je het ook wilt noemen)… Eén is. Er is geen ‘bewustzijn’ van God afgescheiden van het ‘hart’ van God. Alles is één en hetzelfde.

Als iemand de Chram begint te dragen of zelfs maar aanraakt, opent het Hogere Hartchakra zich wijd en het besef gewijd (gezalfd) te zijn, dat door sommigen ‘De Christos’ genoemd wordt, wordt het centrale focus in het leven.

Terwijl de Chram zelf lijkt te ‘reiken naar’ de hemel in ontwerp en vorm is het niet nodig voor deze vorm om het Hart van God voortdurend te omhullen. Aldus wordt de Chram een wake-up call, een herinnering aan de drager of iemand die ernaar kijkt, dat hij/zij kan reiken naar grotere hoogten door zich te herinneren dat het Hart van God ook het menselijke Hart is.

Voor hen die wensen goddelijke informatie te gaan te ontvangen vanuit het Kosmisch Bewustzijn, is dit “object” het perfecte instrument. Het blijft altijd verbonden met het Hart, het Goddelijk Bewustzijn, zodanig dat zijn frequentie uitlijnt met het goddelijke hart van de mens die het gebruikt.

Er is geen manier dat enig gebruik van de Chram incorrect of misplaatst zou zijn. Vertrouwen in zijn dienstbaarheid binnen het Heilige Hart is een gericht gevoel van vertrouwen voor de gebruiker en al degenen met wie hij/zij in contact kan komen.

Het kan makkelijk gebruikt worden de gebruiker te helpen elk menselijk wezen als goddelijk te ervaren, versmolten binnen het Heilige Hart van de Ene Bron van alle leven.

Het verdient aanbeveling om, als het doel is geleide hart instructies van goddelijk bewustzijn te ontvangen, dat hij of zij de lijnen van de Chram met de wijsvinger van de linker of rechter hand volgt, om zo de constante, oneindig stromende overdracht van de Universele Liefde in zich te verankeren die de Chram in zijn constructie herbergt.

De eigenschappen van de Chram kunnen eenvoudig worden gezien en ervaren als het meest ondersteunend voor het menselijk goddelijk bewustzijn.
Voor hen die actief een spiritueel gericht leven leiden, zal dit “object” een ontwaken betekenen die voor hem of haar een tweede natuur wordt. Voor hen die niet spiritueel gefocust zijn, is dit een volgende stap. Dit geschenk is de directe lijn van hart-gecentreerde communicatie met het Goddelijke Hart, het Goddelijke Bewustzijn, waar de hele mensheid naar verlangt, maar die het steeds denkt nooit te zullen vinden.

Het is NU HIER!

Opmerking van Wim: Ook ik vond het om te beginnen nogal hoogdravend klinken: Dit is het hart van God.
Maar toen ik deze tekst over de Chram (na meer dan een jaar ervaring ermee) eindelijk uitwerkte tot de vorm waarin die nu is, besefte ik dat het hart van een gemeenschap daar is waar mensen zich in Liefde verbinden met het Goddelijke (the Divine) verbonden in eenheid (Wij zijn één). Het Hart van een samenleving is dan feitelijk het Hart van God: de Eenheid van het Al.
Een tweede opmerking wil ik maken bij het natrekken van de Chram met je vinger. In feite volg je dan een soort van labyrint.


Medium Lut van der Velde

Medium Lut van der Velde in België krijgt veel informatie door die te maken heeft met kosmische oerklanken, de oorsprong van talen. We hebben van haar een lezing gekregen over de Akaija als kosmisch begrip. Haar lezing bracht ons op het idee om eerst de naam Akaija Chram te kiezen, als een doel om naar toe werken, de oerklank ‘jagram‘ weer te helpen nieuw leven in te blazen. De betekenis hiervan begrijpt u als u verder leest, vooral ook de tekst van… Jogrom.

Maar we hebben nu ook geleerd dat de Chram en de Akaija geheel verschillende symbolen zijn, weliswaar beide door Wim en Marianne gecreëerd, en uiterlijk lijken ze wel wat op elkaar, maar that’s it. Wel kun je zeggen: Akaija Chram, als zin-geving aan. Dat is geen naam, maar een zin, een verbinding tussen de Akaija en de Chram.

Bij Akaija en bij Chram gaat het om de oerklanken AA-KA-JA en GA-RA-AAM
AA staat voor de universele eerste adem.
KA is de wereldziel, het Grote Bewustzijn (Great Spirit) dat het AL omvat.
JA staat centraal in Akai-JA Chram en is werkelijk een JA-zeggen.

Ofwel… je kunt de naam ‘Akaija’ vertalen als: Ik zeg JA aan het Grote Bewustzijn, de Goddelijke Leiding. (Bedenk hierbij dat Akaija ook betekent: Wij Allemaal zijn Eén.)

De G of GA-klank is het woord, de indicatie, van de scheppingswetten
RA is het vuur.
AAM is de eerste adem.

Samenvattend, als je na elkaar zou zeggen Akaija Chram, dan is de betekenis hiervan:

Ik zeg Ja aan de Kracht van het Grote Bewustzijn en het Licht om nieuw leven te creëren.

Met dank dus aan Lut van de Velde, die Jogrom uit de Melchizedek-lijn vertolkte.

Voor de volledige tekst van de doorgave door Jogrom, via Lut, klik hier.


Akaija-Chram, door Ruth Schaad, December 2017

Ruth Schaad is in Zwitserland bekend vanwege een boekje dat ze schreef: ‘Das Wunder von Hemberg’. Zij is extreem gevoelig voor straling, EMF, etc. en uitgerekend haar dorp Bächli-Hemberg in Appenzell had meer dan gemiddeld te maken met de schadelijke bijwerkingen van GSM-antennes. De Zwitserse telecom-organisatie Swisscom heeft toen professor Ibrahim Karim uit Egypte ingeschakeld en hij heeft met zijn kennis van oude Egypte architectuur en zijn onderzoek middels radiësthesie het hele dorp kunnen harmoniseren, waardoor de mensen daar geen last meer ondervinden van straling! Dit is uitgebreid op de Zwitsere TV vertoond. Ruth leerde ook de Akaija kennen en merkte direct dat de Akaija een geweldige draagbare aanvulling is op wat dr. Karim in haar dorp gedaan had. Haar ervaringen en inzichten over de Akaija en Akaija-Iloa resoneren met onze eigen inzichten, vandaar dat we ook haar gevraagd hebben de Chram uit te proberen. Hieronder kunt u haar verslag lezen. Aan de vertaling naar NL wordt nog gewerkt.

Zur Form: Im Gegensatz zum Akaija und Akaija Iloa hat das Akaija-Chram keine Kugelform, sondern stellt ein Ellipsoid dar.
Bei einer Kugel hat de Mittelpunkt Zentrumqualitäten (= Qualitäten eines natürlichen Kraftplatzes namens Professor Ibrahim Karim).
Bei einem Ellipsoid, wie z.B. einem Ei, der Aura, der Gebärmutter etc…, besteht der ganze Inhalt, der ganze Körper aus ‘Mittelpunkten’, d.h. der ganze geometrische Körper, das ganze Ei, die Aura, die Gebärmutter etc… sind in ihrer Gesamtheit ein Kraftplatz und weisen auch dessen spezifische feinstoffliche Qualitäten auf.

Trias / Trinität: Im Akaija-Chram ist die Trias, die Trinität zu erkennen und zwar in zweifachter Ausführung. Denn drei ‘Schlaufen’ kommen von oben, drei von unten. Wenn etwas aus dem Urlicht in Erscheinung trritt entsteht die Dreiheit, Trias, Trinität. Dabei sind die drei Anteile untrennbar miteinander verbunden, ja sie bedingen einander.

Es gibt unzählige Triaden. Hier Zwei Beispiele:

Beispiele Drei-Einheit

Im Akaija-Chram erkenne ich auch den UR-SAMEN aus welchem Körper, Seele, Geist entsteht. Dabei ist von allen drei Anteilen sowohl die Licht (=bewusste) Seite, als auch die Schatten (=unbewusste) Seite vorhanden.
Dadurch stellte das Akaija-Chram den Menschen in einer archetypischen Symbolform als Ganzheit dar. Durch die endlos Schlaufe – durch welche sie gebildet sind, entsteht eine dauernde Interaktion, die eine Ausgeglichenheit aller Anteile verlangt und bewirkt für eine ganzheitliche Wahrnehmung.

Hypothese: Es könnte sein, dass das Akaija-Chram den Träger bzw. die Trägerin darauf hinweist (ihm/ihr bewusst wird), dass alle drei, besser gesagt alle sechs Komponenten gleichermassen Beachtung fordern. Das ist auch der ‘Auftrag des Wassermannzeitalters’ für den Menschen.

Meine persönliche Erfahrung beim Tragen des Akaija-Chram:
Ich erlebe es nicht als Schutzobjekt vor etwas das von aussen kommt, wie z.B. Elektrosmog.
Es entwickelt sich durch das Tragen etwas im Inneren: Es kommt mir dabei das Bild des Welten-Eis, aus welchem zuerst das Mondkind, dann das Sonnenkind etc… geboren wurden.
Es entsteht ein neuer Raum. Ich trage es vor dem Herzzentrum und ich habe das Gefühl eines neuen Raumes vor dem Herzzentrum in meiner Aura, ein Raum der mir gehört zu dem keine Fremdenergie Einlass hat.
Da ich mich kaum abgrenzen kann, vermute ich eine Hilfe durch das Akaija-Chram, mein Herzfeld so zu vergrössern, dass meine Liebeskraft und das grosse Mitgefühl zwar den Mitmenschen in seiner Fülle erreicht, meine Herzenergie aber durch den neuen Raum nicht beeinträchtigt wird.
Mein eigener Herzrhythmus wird gestärkt?
Der Empfangen und Geben ausgeglichen… Yin/Yang

Herzlichst, Ruth.

De Chram is hier te bestellen op onze webshop akaijashop.com.