Akaija – Beschrijving

De Akaija is een sieraad geboren uit Liefde.
Een kosmisch ontwerp en healing instrument
ontstaan vanuit co-creatie met Spirit
Boodschap van Wij
aurahealer
Schilderij Aura Healer (2002)
De Akaija is een kosmisch sieraad, ontstaan in samenwerking met de Lichtwereld. Wim, de maker, heeft dit doorgekregen van zijn overleden vriendin Linda. Kort voor zij overleed hebben zij afgesproken dat zij hem, indien mogelijk, zou gaan inspireren. Na haar overlijden begon hij weer te schilderen, maar wat hij nooit had verwacht was dat ze hem ertoe zou aanzetten om ook edelsmid te worden, waardoor het mogelijk werd om de Akaija te creëren. De Akaija is oorspronkelijk ontstaan op het schilderij Aura Healer. Ook de naam is doorgegeven, en het is niet zomaar een naam…

Gedurende de laatste maanden van Linda’s leven (zij is overleden aan baarmoederhalskanker) hebben zij de hulp ingeroepen van Marianne Agterdenbos, een therapeute. Na Linda’s overlijden ontstond er gaandeweg een vriendschapsband die tenslotte uitmondde in een liefdesrelatie. Toen Wim en Marianne op internet naar de betekenis gingen zoeken kwamen ze terecht bij een linguïstisch werk over de taal van het eiland Anatom van Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Zuidzee bij Nieuw Zeeland. Daar onderscheidt men wel 6 betekenissen voor ‘Wij’, afhankelijk van het aantal mensen en of de aangesprokene daar ook toe behoort. ‘Akaija’ betekent ‘Wij’ in het allergrootste verband. Met ‘Wij’ bedoelen we: Wij samen, Wij als familie, Wij als dorp, Wij als land… Wij als de mensheid. Maar hier op Aarde maken we deel uit van een nog veel groter geheel… de Kosmos, waartoe Wij behoren. Het gaat echter nòg verder… Wij die nog leven en Wij in het Hiernamaals horen óók bij elkaar.

Kijk nu eens naar de naam: Akaija. Als je ‘akaija’ numerologisch gaat ontleden kom je iets bijzonders tegen:

Elke letter van het alfabet staat voor een getal. Zo staat A voor 1, B voor 2, C voor 3, etc. ‘Akaija’ levert een merkwaardige uitkomst op: A=1, K=11, A=1, IJ = I+J (ij of Y)= 9+10 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1, en A=1. Dus 111111… zes enen op een rij!

Vijf letters worden zes cijfers. De ‘K’ spitst zich in 2 enen en de ‘IJ’, bestaande uit 2 letters wordt één 1 cijfer, splitsing en fusie. Het getal 6 staat voor Venus, Harmonie en voor Liefde. En als leuke bijkomstigheid… ik had geen idee hoe laat het was, maar toen ik dit had opgeschreven keek ik ‘toevallig’ op de klok en zag: 11:11.

Deze gegevens (Akaija=Wij en Akaija=111111) vormen een bijzondere boodschap: “Wij zijn Eén”. ‘Iedereen’ is niet voor niets: ieder…één, iedere 1. In het Engels: everyone… every 1.

Ook de vorm van de Akaija is niet toevallig, want afhankelijk van hoe je de Akaija bekijkt, kun je daarin verschillende symbolen ontdekken: een cirkel, een yin-yang teken, een pentagram of vijfpuntige ster, en een hart dat beschermd wordt door de cirkel. Maar tegelijkertijd beschermt het hart ook de cirkel. ‘Wij’, de Oneindige Cirkel, beschermen je hart, en tevens verbinden ‘Wij’ je met de oneindige Liefde, die de basis is van onze relatie, van ons bestaan.

Wij zijn deel van het Universum… het Universum bevindt zich in ons allemaal en de Akaija symboliseert Universele Liefde.
Dat is de boodschap die ‘Wij’ je willen geven
 
Omkeerspiralen, Inversie en Energie vortex

De vorm van de Akaija is ontstaan doordat Wim een antwoord probeerde te vinden op een vraag, namelijk: Hoe kun je een spiraal die b.v. met de klok mee naar het midden gaat, terug naar buiten laten gaan zonder dat de lijnen zichzelf kruisen. Hieruit ontstond het symbool op het schilderij Aura Healer, dat hij later, toen hij edelsmid geworden was, in zilver uitwerkte. Dit principe van het omdraaien van de draairichting is in feite een kosmisch beginsel. Spiralen zijn vortexen, draaikolken van energie. Een orkaan is een vortex, de Melkweg is een vortex, het water dat wegloopt in de gootsteen beweegt als een vortex. Maar het is ook toepasbaar op hemellichamen. Als de Aarde van draairichting zou veranderen, dan zou de zon daarna in het Westen opkomen en in het Oosten ondergaan. Je spreekt dan over een aardaskanteling. In het klein is ditzelfde toepasbaar op electronen: dan spreek je over ‘electronen-spin-inversie’.

spiraal_kruisend
Spiralen met kruisende lijnen
spiraal_ubocht
Spiralen met U-bocht
spiraal_akaija
Spiraal met Akaija-omkering

Veel belangrijker nog is dat het ook geldt voor mensen. Sommige mensen lopen eeuwig en altijd tegen de stroom in, soms hun hele leven, soms voor een periode. Alles zit dan tegen: ze zijn niet gelukkig, trekken de verkeerde mensen aan, mankeren vaak van alles. Kijkend naar de Akaija zie je in de cirkel een levenspad. Volg je de beweging van de cirkel, dan zie je dat je twee keer per omwenteling een keuze kunt maken: blijf je volharden op je weg tegen de stroom in, of besluit je nu voor eens en voor altijd om een andere weg te volgen? Daar is dan wel voor nodig dat je door je angst voor die weg heen gaat en de keuze helemaal vanuit jezelf maakt. Volg je die weg, dan zul je ontdekken dat je uiteindelijk weer op de cirkel terug keert, maar… in omgekeerde richting.

De Akaija toont u dat u uw leven kunt veranderen, dat u een keuze heeft, dat u met de stroom mee kunt gaan, i.p.v. er altijd tegen in te blijven roeien.

Werking van de Akaija
Disclaimer: Deze documentatie is gebaseerd op honderden reacties van mensen (en dieren), op de bevindingen van tientallen therapeuten, op onze eigen waarnemingen, overdenkingen en ontdekkingen, en op uitspraken van professioneel geschoolde mensen. Ofschoon de Akaija sinds januari 2012 ook wetenschappelijk bewezen heeft bescherming te bieden tegen electro-magnetische straling, willen we erop wijzen we nog steeds aan het leren zijn hoe de Akaija werkt en wat hij precies doet. Sommige inzichten veranderen mettertijd. We doen ons uiterste best om zorgvuldig en integer met de Akaija en alle informatie om te gaan en willen u daarbij een zo breed en goed mogelijk inzicht geven in de werking van de Akaija.

Samenvattend berust de werking van de Akaija op dat wat de naam al zegt: Wij zijn Eén. Mensen in de huidige tijd, ongeacht op welk continent, leven in de illusie afgescheiden te zijn. We gedragen ons als ego’s, als geheel op onszelf staande eenheden. Duizenden jaren geleden, toen de West-Europese samenleving nog in balans was leefden we in het besef deel uit te maken van de Aarde, van de natuur, van de Kosmos, van de alomvattende Scheppingskracht. Je zou dat God kunnen noemen, maar dan vrij van religieuze invloeden, want welke religie je ook aanhangt… de oervorm van elke religie is het verlangen naar Liefde, naar de alomvattende Scheppingsbron die Liefde is. Er bestaan ook heden nog natuurvolkeren die in balans zijn, of zich tenminste herinneren dat ze ooit in balans waren. Op een bepaald moment is Europa overspoeld door andere niet in balans zijnde veroveraars. Dit ging gepaard met angst en veroorzaakte een trauma dat ertoe leidde dat de gehele samenleving uit balans raakte. De mensen voelden zich niet meer één met de Schepping, maar gingen leven als individuen, verloren het respect voor elkaar en voor de natuur. Competitie, bezitsdrang en een financieel en op hiërarchie gebaseerd systeem kwamen in de plaats voor gelijkheid, verbondenheid en vrijheid. Europeanen, vanuit deze nieuwe staat van onbalans, putten hun natuurlijke bronnen uit, waren niet tevreden met ‘genoeg’ en veroverden op hun beurt andere landen en volkeren en brachten deze ook uit balans.

Wat de Akaija doet is ons weer herinneren aan het feit dat afgescheiden-zijn slechts een illusie is. We zijn nooit afgescheiden geweest van de Bron of Alkracht. Als ziel weten we dit, maar als mens handelen we daar meestal niet naar. De Akaija symboliseert die Eénheid, brengt die energie in je systeem. Haar werking berust dan ook op het herstellen van de Verbinding met het Al. Met dit in gedachten kun je de hieronder beschreven werking van de Akaija begrijpen.

De Akaija trekt, net zoals dat bij chakra’s gebeurt, energie als een vortex of draaikolk aan vanuit de kosmos. Deze energie komt als werveling in het systeem van de degene die een Akaija draagt. Het resultaat is dat het energieveld van die persoon versterkt en versneld wordt. Vooral gevoelige mensen ervaren direct de sensaties veroorzaakt door deze energie, die zich aan hen openbaart als warmte of zelfs hitte, of juist kou, tintelende vingers, een optrekkend gevoel in de arm, duizeligheid, pijn op ‘oude bekende’ plekken, etc. Deze gewaarwordingen zijn ‘energie-gerelateerd’: ze hebben te maken met energie die zich door onze energiebanen en aura verspreidt. Als de energiestroom beter gaat werken, worden er processen op gang gebracht of versneld die daardoor gevoed worden, zoals het immuunsysteem, de stofwisseling, de doorbloeding, ontgifting, het regenereren tijdens de slaap. Maar deze energie werkt ook in op de psyche en zorgt er b.v. voor dat je het leven beter aan kunt.

De Akaija werkt als een doorgeefluik van deze energieën, zowel van buiten naar binnen als van binnen naar buiten. Hij trekt energie van het ons omringende Veld aan en evenzogoed wordt er energie uit uw energiesysteem naar buiten gebracht. Hij werkt als een extra chakra, hij brengt u in contact, in resonantie, met de alom aanwezige energie. Vergelijk dit met een meer met water dat nauwelijks stroomt en misschien vervuild is, dat een ruime verbinding krijgt met de open zee. Het meer, uw eigen energiesysteem, wordt hierdoor in harmonie gebracht, schoongemaakt, versterkt, uitgebalanceerd en geordend. Het eerste gevolg hiervan is dat alles dat die stroming in de weg staat, zoals allerhande psychische en lichamelijke blokkades, geactiveerd en liefst uitgewerkt wordt. Daarnaast treedt er een regulatie op van uw energie: wat teveel is wordt afgevoerd, wat tekort is wordt aangevuld. Mensen die zichzelf chronisch voorbijlopen, onvoldoende rust nemen en niet luisteren naar hun lichaam, zullen merken dat de Akaija hen haast dwingt die rust te nemen. Ze worden er moe van… en hebben de neiging de Akaija af te doen of zelfs af te wijzen. Anderzijds merken mensen die altijd te weinig energie hebben dat ze meer fut krijgen om dingen te ondernemen, soms zo sterk dat ze veel minder slapen dan ze gewend zijn.

Please re-member Me

her-inner mij, maak mij weer deel van jou

Voordat u de Akaija in gebruik neemt willen we u adviseren de energieën die de Akaija in uw leven brengt te verwelkomen, b.v. door uw handen op uw hart te leggen. Uw Akaija is persoonlijk. Daarom raden we het af om uw Akaija uit te lenen aan iemand anders. Hij zal vermoedelijk wel werken, maar als u de Akaija daarna weer terugkrijgt is de kans groot dat deze toch niet meer werkt zoals voorheen. Maar het kan geen kwaad om uw Akaija in handen te geven van iemand die hem graag even wil zien en voelen.

De Akaija is een omkeersymbool, het keert processen om. Dat betekent o.a. dat oude, niet verwerkte trauma’s, pijnen, blokkades, zich kenbaar kunnen gaan maken en opspelen. Hierdoor kunnen ze uit uw systeem gewerkt worden en gaat de energie weer stromen. We adviseren daarom om de Akaija de eerste tijd zoveel mogelijk te dragen om uw lichaam de kans te geven aan het werk te gaan. Echter… blijf altijd luisteren naar uw gevoel! En blijf alert op wat er met u gebeurt! In de meeste gevallen duurt het één tot anderhalve dag voor een bepaalde blokkade uitgewerkt is, maar indien de oorzaak van zo’n trauma een groot gedeelte van uw leven gespeeld heeft, dan kan dit proces best langer dan een week duren. Dit heeft o.a. te maken met hoe u in het leven staat, hoeveel oud-zeer er nog zit, wat er al aan verwerking afgerond is, etc. In sommige gevallen zou het dragen van de Akaija u teveel kunnen worden en dan verdient het aanbeveling om de Akaija in het begin maar een paar uur per dag (of b.v. alleen overdag) te dragen, en dit langzaam op te bouwen.

Ons advies is om de zich aandienende reacties te ondergaan, zodat ze daadwerkelijk uitgewerkt kunnen worden. Maar overdrijf niet. Veelgehoorde ‘onprettige’ reacties zijn: lichte pijn of een onprettig gevoel in verschillende lichaamsdelen (meestal op ‘oude bekende’ plaatsen), tintelingen, duizeligheid, verandering in het slaappatroon. Vaak zijn de optredende klachten op een raadselachtige manier wel intens, maar mild van karakter. Ze beginnen soms al binnen minuten na het dragen van de Akaija, maar, bij b.v. psychische trauma’s, kan het enkele dagen tot weken duren voordat men zich bewust wordt dat zich daarin al enige tijd iets aan het veranderen is.

Na het uitwerken van de blokkades kan de energie beter stromen en dan is de meest gehoorde reactie dat mensen zich rustiger voelen, makkelijker in het leven staan, minder opzien tegen de dingen die komen gaan. De energie die nodig was om hun angsten (voor het bewust worden van…) te onderdrukken komt nu vrij voor andere doeleinden. Omdat we in een electro-magnetisch zeer vervuild land leven adviseren we mensen die hier gevoelig voor zijn de Akaija te blijven dragen, ook na de eerste weken. Doordat uw energiesysteem door de Akaija versterkt wordt bent u minder gevoelig voor deze straling. Hij werkt in dit opzicht als een bliksemafleider. Schoonmaken hoeft normaal gesproken niet, maar indien u het gevoel heeft dat de stralingsbelasting door omstandigheden tijdelijk erg groot is, kunt u er even hard door heen blazen, of hem afspoelen. Dan helpt u hem een handje. Zilveren Akaija’s kunnen soms dof of zwart worden. Dit is niet erg, en duidt erop dat hij u beschermt, maar beschouw het wel als een signaal. Aan het eind besteden we hier extra aandacht aan

Het onderdrukken, wegstoppen of zelfs ontkennen van emoties, frustraties, trauma’s kost ontzettend veel energie en kan aan de basis staan van ernstige ziekteprocessen op latere leeftijd. Door het opruimen hiervan komt deze energie vrij en kunt u zich rustiger en stabieler gaan voelen. De Akaija helpt u hierbij, maakt u bewust van… en toont u dat er wel degelijk een andere weg bestaat, dat u werkelijk een keuze heeft. Maar de angst voor het onbekende heeft u er al die tijd van weerhouden die weg in te slaan, die weg die u eigenlijk wel weet dat de juiste is: dat stemmetje in uzelf dat het steeds weer tegen u zegt… en het is zo gemakkelijk dat weg te drukken, te ontkennen.

Inderdaad… U zult die weg zelf moeten bewandelen, een ander kan dat niet voor u doen, want uw leven is en blijft altijd uw verantwoordelijkheid, maar vooral hierin kan de Akaija u tot steun zijn, als herinnering aan deze belangrijke boodschap van onze vrienden uit de Lichtwereld: “Jij bent nooit alleen”. Deze woorden zouden we er het liefst in willen hameren, maar toen gebeurde er weer iets ‘toevalligs’, waaruit de hulp van ‘Boven’ blijkt…

Wim was bezig om deze tekst in het Engels te vertalen en bedacht dat die woorden ‘Jij bent nooit alleen’ meer nadruk nodig hadden. Tijdens zijn werk achter de computer laat hij meestal muziek draaien, en daarvoor zitten er in z’n computer honderden songs. Toen hij die woorden (‘You’re never alone’) net had opgeschreven, besefte hij dat de er in de muziek steeds opnieuw werd gezongen: “Please remember me” (uit ‘Dante’s Prayer’, van Loreena McKennitt). Niet alleen die woorden, maar het hele lied, gaven precies weer wat hij wilde uitdrukken. “Wat bijzonder,” dacht hij, “wat mooi getimed.”

Maar toen hij later die dag dit voorval ook in deze Nederlandse versie ging vermelden, gebeurde hetzelfde nogmaals, zonder dat hij ook maar iets gestuurd had. Dezelfde song, getimed tot op de seconde en in veel liefdevollere woorden dan ‘Jij bent nooit alleen’ vertelde steeds opnieuw: “Please remember me… Please remember me…”.

En zou het toeval zijn dat, toen Wim en Marianne een maand later bij Loreena’s voorstelling in Antwerpen, ze bij binnenkomst gelijk naar de verkoopstand liepen (waar op een groot scherm een oude show vertoond werd) en ze daar arriveerden op het exacte moment dat zij ditzelfde nummer zong en net deze zelfde woorden begon te herhalen? Remember me (herinner mij) is ontstaan uit re-member me (maar mij weer deel van…).

Zo is ook de Akaija… niet toevallig… op uw pad gekomen.

De Akaija symboliseert het Wereld Eenheids-Grid

Sinds maart 2011 weten we dat de Akaija rechtstreeks verbonden is met belangrijke oudheidkundige bouwwerken wereldwijd. Het eiland Anatom of Aneityum (deel van de eilandengroep Vanuatu), waar het woord Akaija vandaan komt ligt in het westelijke deel v.d. Stille Oceaan en Paaseiland in het oostelijke deel. Beide eilanden blijken precies op één lijn te liggen met de Grote Pyramide in Egypte, het tempelcomplex van Angkor in Cambodja en met de ligging van Atlantis volgens mysterieuze antieke zeekaarten van cartograaf Piri Reis (rond 1500). De Aarde wordt hierdoor verdeeld in 2 gelijke halfronden, èn deze 5 locaties liggen precies 72º lengtegraden uit elkaar. Ze verdelen zo de Aarde in 5 gelijke zones. Andere locaties er tussenin, maar ook op deze cirkel, zijn: de vlakte van Nazca, Persiopolis (de oude hoofdstad van Perzië), Mohenjo Daro, Ur, de bron en de monding van de Amazone, de monding van de Nijl, de monding van de Indus en nog meer oudheidkundig uiterst belangrijke locaties.

earth-aligned-equator800
De Aarde uitgelijnd op de Evenaar
earth-aligned-tipped-equator800
Uitgelijnd op de gekantelde Evenaar (hoek = 30º)

Trek je nu cirkels rondom elk ankerpunt met een straal tot aan het volgende punt, dan ontstaat er een dubbele vijfpuntige ster, ofwel een dubbel, 3-D, wereldomvattend pentagram. Maar als je de Akaija en zijn spiegelbeeld (een linksdraaiende en een rechtsdraaiende) combineert tot één object, dan krijg je exact dezelfde vorm!

De Aarde, in een Akaija-Iloa
De Aarde, in een Akaija-Iloa

De Akaija is daarmee op meerdere manieren verbonden aan het wereld-eenheids-grid dat onze gehele planeet omgeeft. Kennelijk is de Akaija als woord, als symbool èn als boodschap ‘Wij zijn Eén’ bewust in het verre verleden op Aarde verankerd, wellicht met hetzelfde doel als waarvoor de Akaija nu gebruikt wordt: het versterken van het energieveld levende wezens, en mogelijk dat van de gehele planeet. Voor uitgebreide informatie zie ‘Great Circle Connectie’ op www.akaija.com.

Hieronder is een animatie over hoe de Akaija-Iloa eruit ziet.

Wetenschappelijke Certificatie

Het IGEF (Internationalle Gesellschaft für Elektrosmog Forschung (http://www.elektrosmog.com) heeft de diverse Akaija’s onderzocht of ze bescherming bieden tegen electro-magnetische straling (EMF). Dit onderzoek is wetenschappelijk, want dezelfde apparatuur/meetmethode wordt in talloze ziekenhuizen wereldwijd gebruikt. Centraal staat hierbij de hart-frequentie-variabiliteit, zeg maar de dynamiek in het hartritme, waarover heel veel kennis beschikbaar is om b.v. hartaanvallen te herkennen. Een gezond hart toont een dynamische grafiek van actie en rust. Bij een fysiek belast hart (mensen die blootstaan aan stress, w.o. ook electro-magnetische straling van mobieltjes, DECT-telefoons, etc.) lijkt het hart a.h.w. te worden dichtgeknepen. Het kan niet optimaal functioneren.

Certificate

De Akaija geeft daarbij in wetenschappelijke termen een ‘significante verbetering’. Zodanig zelfs dat de onderzoeker opmerkte dat, als hij niet zelf de tests had uitgevoerd, hij niet had kunnen geloven wat hij zag. Er waren daarom extra tests nodig (met vergelijkbare uitkomst :-). Het resultaat geldt voor zowel de Akaija Normaal, Bold en Akaija-Iloa. En-passant weten we nu ook dat een Akaija aantoonbaar positief werkt op het functioneren/aanpassingsvermogen van het hart, op kringloopprocessen en op het vegetatieve zenuwstelsel.

Energetisch reinigen

Normaal gesproken hoeft een Akaija niet energetisch te worden gereinigd, maar als je zilveren Akaija snel dof of zelfs zwart wordt, als je een afkeer van je eigen Akaija begint te krijgen…

…beschouw dit dan als een signaal dat je Akaija gereinigd dient te worden!

Een Akaija heeft normaal nauwelijks extra aandacht nodig, maar in sommige gevallen kan hij over-laden worden met ‘negatieve energieën’. Denk daarbij aan electro-magnetische frequenties, persoonlijke stress, toxines, etc. ofwel energieën die niet bij je horen. De Akaija probeert die af te voeren, maar als de toevloed tijdelijk heel erg groot is kan de Akaija niet alles tegelijk verwerken/afvoeren en slaat die energie in zichzelf op. Jouw lichaam blijft beschermd, want de Akaija slaat ze op, maar als dit te lang duurt ga je een gevoel van afkeer naar je eigen Akaija krijgen, een gevoel van ‘vies… niet aankomen’. Mensen vertellen dan dat ze hun Akaija plotseling van zich af willen leggen, of dragen hem (onbewust hiervan) een hele tijd niet meer.

Als we dan vragen wat er in de periode daaraan voorafgaand is gebeurd in hun persoonlijke leefsfeer, dan blijkt dat er nogal wat aan de hand was, b.v. heftige processen in de familie met ziekte, overlijden, of stress op het werk, relatieproblemen, etc. Zulke dingen hakken erin en je moet dat allemaal maar kunnen verwerken en te boven komen. De Akaija helpt je daarbij door je zoveel mogelijk verlichting te geven, maar moet dat in sommige gevallen zelf bezuren.

Schoonmaken kun je op allerlei manieren doen. Ikzelf gebruik een koord dat ik aan 1 kant in een bankschroef klem. Het andere eind haal ik door elk één van de bogen van de Akaija, doe er wat polijstmiddel aan en met m’n vrije hand trek ik de Akaija heen en weer aan het koord. Daarna de volgende boog, etc. I.p.v. een bankschroef kun je je voet op een stoel zetten en het koord eronder klemmen of het koord aan een deurknop vastbinden en zilver- of koperpoets, zelfs tandpasta is een prima polijstmiddel. Bedenk dat fysiek reinigen van je Akaija tevens een energetische reiniging inhoudt, maar ter aanvulling kun je b.v. je Akaija een tijdje afspoelen, in het volle maanlicht leggen, in de sneeuw leggen, bij je hart houden en je gids vragen je te helpen… wat dan ook, zolang je je er maar goed bij voelt. Je zult merken, als je het goed gedaan hebt, dat je je Akaija weer zult willen dragen en er blij mee bent. Hij kan z’n werk weer voor je doen en die werking merk je doordat je ‘m graag draagt.

Doorblazen en ‘electronen spin inversie’

Mocht je heel erg gevoelig zijn voor electro-magnetische straling, dan is het volgende van belang om te weten.

De Akaija beschermt je tegen het optreden van een zogenaamde ‘electronen-spin-inversie’ (spinnen = tollen, draaien). Dit verschijnsel ontstaat door een combinatie van 2 factoren: een verzwakte energiesysteem, b.v. door stress, ziekte, slaaptekort, etc. gecombineerd met een electro-magnetisch veld (EMF) dat sterk genoeg is. Dus een sterke gezonde persoon kan veel hebben qua EMF, maar een reeds verzwakte persoon is hiertegen minder goed bestand en is vatbaarder om zo’n ‘spin’ op te lopen. Een reeds aanwezige spin-inversie houdt zichzelf in stand doordat je systeem nu vrijwel onbeschermd is en dus erg gevoelig voor nieuwe electro-magnetische velden. Mensen kunnen hier jarenlang last van hebben, met chronische vermoeidheid als meest gehoorde klacht.

In feite is de Akaija hierdoor ontstaan, want Linda (kerngezond op dat moment) werd in 1985 in haar auto door de bliksem getroffen, voelde zich direct daarna heel vreemd en heeft de rest van haar leven met de gevolgen ervan moeten leven. Ze was altijd extreem moe. Niemand kon hier iets aan doen en uiteindelijk overleed ze in 2001. Zoals bekend is een bliksem een bron van een extreem sterk electro-magnetisch veld, sterk genoeg om ook kerngezonde mensen onderuit te halen. Dit is één reden dat ze juist de Akaija als eerste heeft doorgegeven, om mensen in een vergelijkbare situatie te helpen.

De Akaija beschermt je tegen EMF, maar soms kan het voorkomen dat, als je b.v. onder een hoogspanningsleiding doorloopt, of een tijdlang temidden van computers bent geweest, röntgenfoto’s hebt laten maken (denk ook aan radioactieve contrastvloeistoffen!), je het gevoel krijgt dat die electronen-spin-inversie toch weer terug is, zelfs terwijl je de Akaija draagt. Je merkt dat b.v. door plotselinge onverklaarbare vermoeidheid, zwakte. En tijdens metingen met speciale apparatuur kan dit in de meeste gevallen bevestigd worden.

Wat is hier aan de hand?

De Akaija beschermt je er wel degelijk tegen, maar als de toevloed tijdelijk te groot is, slaat hij die ‘spin’ in zichzelf op (net zoals de andere energetische verontreinigingen van hierboven). Zolang je de Akaija draagt voel je je hierdoor belast, want je voelt de nu vervuilde energie van de Akaija. Je kunt dit uitproberen door je Akaija een kwartiertje weg te leggen. Verdwijnt het typische vermoeide gevoel dat bij die spin-inversie hoort weer dan weet je dat de Akaija je beschermd heeft, maar nu zelf drager is van de ‘spin’. Vooral mensen die hier gevoelig voor zijn dienen hier alert op te zijn. Maar je kunt deze ‘spin’ er heel eenvoudig uit… blazen!

Wat je doet is hem tussen je geopende handpalmen inklemmen en er 1 of 2 keer heel krachtig doorheen blazen. Het klinkt gek, maar je blaast de ‘spin’ er zo direct uit. Dit hebben we steeds opnieuw bij metingen bevestigd gezien, maar belangrijker is dat vele mensen direct het verschil gemerkt hebben. Wees dus alert van waar je bent, wat er gebeurt om je heen, hoe je je voelt, zodat je maatregelen kunt nemen.

Maar in langdurige en ernstiger gevallen zoals meer naar boven beschreven, kan het nodig zijn drastischer te handelen en dan is fysieke schoonmaak noodzakelijk.

Spin-Inversie eenvoudig zelf neutraliseren

In oktober 2014 kwamen Wim en Marianne in aanraking met voormalig wetenschapsjournaliste dr. phil. Doris Ehrenberger van het Oostenrijkse instituut Lebe Natur. Zij distribueren de Akaija nu in alle Duitstalige landen aan artsen en therapeuten. Dr. Ehrenberger is expert op het gebied van Natursubstanzen en bekend met een nieuwe meet- en behandelmethode genaamd ‘Neue Homöopathie nach Erich Körbler’. Deze methode is o.a. gebaseerd op de kennis van natuurvolkeren wereldwijd (zoals Aboriginals en Indianen) die hun lichaam met geometrische patronen beschilderen en soms zelfs inkerven in de wetenschap dat dit hen ondersteunt in b.v. hun gezondheid of voor iets dat ze willen doen of bereiken. Met deze kennis in haar achterhoofd vroeg zij inwendig Linda (Wim’s overleden vriendin) om raad en werd de volgende ochtend wakker met een hele eenvoudige oplossing die we sindsdien steeds opnieuw met succes toepassen bij diverse mensen met een electronen-spin-inversie.

 Je neemt in je rechterhand een glas water en in je linkerhand een Akaija. De informatie van de Akaija (die eigenlijk een omkeersymbool of spin-inversie-symbool is) wordt dan doorgegeven aan het water. Dit is typerend voor de Körbler-methode: informatieoverdracht om je zelfhelend vermogen aan te spreken. Doe dit gedurende 3 minuten en drink dan het glas water op. De electronen-spin-inversie is nu verdwenen. We adviseren mensen die vermoeden dat ze een electronen-spin-inversie hebben (met klachten zoals boven genoemd) om dit in het begin voor alle zekerheid dagelijks te doen. Als je Akaija reeds enige tijd in gebruik is, dan adviseren we om je Akaija wel eerst even te reinigen, zoals boven beschreven.

 Akaija & Art – Wim Roskam & Marianne Agterdenbos

Voor uitgebreide informatie, getuigenissen, professionele inzichten, verslagen v.d. reizen India (gieterij) en naar Aneityum (Gekantelde Evenaar-theorie), artikelen over de Akaija in diverse internationale tijdschriften, links naar therapeuten en wederverkopers, onderzoeksresultaten, zie www.akaija.com

Aanvulling 1
Doorgave van medium Loes van Loon.

 Ter voorbereiding op een serie artikelen die in april en mei 2014 zijn verschenen in het Russische tijdschrift Oracul (www.oracul-today.com), vroegen we helderziend medium Loes van Loon om extra informatie. Olga, de chef-redactrice, die wist dat Loes een grote rol gespeeld heeft na Linda’s overlijden en (dus) ook aan de basis van de Akaija staat, vroeg of we Loes daarover wilden benaderen. Loes deed dit heel graag en met dank aan haar en haar gidsen kregen we een betere kijk op dat wat we via het ermee werken en de vele ervaringen al jaren waarnamen, maar niet goed konden beschrijven.

Loes van Loon, 31 januari 2014

Het geeft een energievorm, ik zie dat er meridianen aangeraakt worden, hersteld. Het prikkelt zwakke delen van het lichaam. Wat slapend is, wordt wakker gemaakt. Aan het werk gezet. Ik zie dat als er als er een orgaan kapot is in het lichaam, door die energie wordt ‘ingekapseld”, dus afgezonderd van de rest, zodat het de rest niet kan infecteren. Als een andere kleur die er omheen komt. Doordat de meridianen die verstoort zijn, weer gaan vloeien, komt er meer balans in het lichaam en wordt de energie en de werkbaarheid van het lichaam hersteld. Waardoor er meer balans is.

De Akaija brengt genezing. Als een draaikolk zie ik het naar binnen gaan, naar de punten die niet werken. Zie het als een lang koord kerstverlichting. Waar het uit is, kapot is, zie ik het weer aangaan, het licht. Dus het herstelt zonder meer de meridianen. Ik voel ook dat je anders gaat ademen. Opener, dieper, beter. Het werkt stress verlagend. Kortom, een dokter, om je nek.

Prachtig om te zien, als een 8 die zeer snel ronddraait, een wervel maakt, en daardoor als een tornado langs de zwakke meridiaanstukken draait. Geweldig!

Van Boven geholpen met maken. Het geeft een laserstraal-effect. Maar het werkt zoals die 8 die ik net beschreef, en omdat dat zo opbouwt, zo snel draait, wordt het als een ketting, wat er dan gaat uitzien als een laserstraal. Maar het is een kolk, die genezend werkt.

Heeb laat me een mens zien nu, met een zwak gekleurde aura, dof van kleur. Dan de Akaija om, en dan zie ik de kleuren ‘wakker’ worden,  en feller worden van de aura.

Dit wordt Dit

Dit wordt Dit

Dit wordt Dit

Dit wordt Dit

Enz…

Kortom, De Akaija heeft absoluut genezende Kracht.

Nou lieverds, graag gedaan. En natuurlijk mag je over de jongens (Loes’ gidsen) schrijven. Die hebben je tenslotte op de grote verkoop georiënteerd. Zonder hen was je kleinschaliger gaan denken. Dus dat verhaal hoort bij de oorsprong van de Akaija, hoe jij daarmee naar buiten ging… is goed hoor.

Het schilderij (Aura Healer) werkt hetzelfde. Ervoor staande  gaat het bij mensen naar binnen. Maar om je nek dragen is beter, men kan niet altijd voor een schilderij blijven staan. Toch wil ik ook dat nog beschrijven. Beide dingen in het blad laten drukken.

De kleuren van het schilderij geven weer wat de Akaija doet, een kolkende draaibeweging, zoals de kern, de Akaija, werkt. De kleuren staan voor de aura, die, doordat de meridianen worden hersteld, wordt aangeraakt. Dus ook hersteld. Ervoor staande gebeurt hetzelfde als met het sieraad. Hoewel ik sieraad een gek woord vind voor de Akaija. Het is geen sieraad, het is een genezer.

Liefssssssssssss, Loes

Loes is ook schrijfster van uitstekende boeken over het Hiernamaals zoals ‘Door Licht Verbonden’, ‘Wij zijn Allen op Weg naar Vervolmaking’, ‘U wordt gedragen door onze Liefde’, en vele andere. Zie www.uitgeverijpetiet.nl

Hier een illustratie, later gemaakt door Wim

Akaija effect on Aura
De Akaija wekt de aurakleuren
Aanvulling 2
Ruth Schaad over de Akaija en Akaija-Iloa

Akaija-Iloa (Wij zijn Eén – Ik Ben)

Het dorpje Bächli (Hemberg) in Zwitserland is nationaal in het nieuws gekomen door de maatregelen die er genomen werden om tegemoet te komen aan de klachten van vele inwoners als gevolg van de straling afkomstig van GSM-straling, vermoedelijk vanwege de ingesloten ligging in een diep dal. Swisscom, hèt Zwitserse telecommunicatie-bedrijf, schakelde daarvoor de Egyptische wetenschapper Ibrahim Karim (www.biogeometry.com) in, die middels vormkracht gebaseerd op oude Egyptische kennis een centrale rol speelde om het gehele dorp te vrijwaren van deze straling.

Vóór de eerste masten geplaatst werden (2001) was Ruth Schaad in dit door bergen omringde dorp komen wonen omdat ze extreem sensitief was, en dus ook erg gevoelig voor invloeden van straling. Destijds was dit dorp stralingsvrij. Door intensieve contacten met dhr. Karim, is zij een specialiste geworden op dit gebied.

Toen ze na een artikel over de Akaija in het Duitse tijdschrift Raum & Zeit van de Akaija hoorde, besloot ze die uit te proberen. Ze inmiddels overtuigd van de werking en we kregen van haar een tekst hoe je met de Akaija kunt omgaan. Omdat haar inzichten geheel resoneren met onze eigen gedachten hierover, willen we u haar adviezen niet onthouden, al willen we eraan toevoegen dat we met manier van omgaan met de Akaija nog experimenteel is.

Uitleg van en omgang met de Akaija en Akaija-Iloa

De Akaija is een speciale, in zich gesloten 3-dimensionale spiraalvorm. Het vertegenwoordigt de archetypische replica van de eeuwige levensstroom (zonder begin – zonder eind). In het energieveld van het lichaam gedragen bewerkt de Akaija het opheffen van energie-blokkades op verschillende niveaus.

Het is een kosmisch diagram, een hulpmiddel voor mensen van nu, om door het opheffen van energieblokkades in het vitale, emotionele en mentale bereik het uitstralingsveld van mensen te zuiveren. Daardoor wordt de ontvanger gevoeliger voor de steeds toenemende kosmische licht-instroom en de daarmee verbonden trillings- en frequentie-verhoging van deze tijd.

Aanbeveling

Reinig je Akaija kort onder stromend water, droog hem met een zuivere katoenen doek. Je kunt haar in het centrum van de Aura Healer leggen als je hem niet gebruikt. (Opmerking: De afbeelding ‘Aura Healer’ is in hoge resolutie gratis te downloaden vanaf de downloadpagina van www.akaija.com. Nog effectiever is de Akaija in een glas water te doen en dat op de foto te zetten)

Laat de Akaija (de energie die hij vertegenwoordigt) een deel van je worden. Verwelkom de Akaija met liefdevolle gedachten in je hart en spreek woorden van dank uit naar de Bron van Alles. Doe hetzelfde als je hem afdoet. Juist door de liefde vanuit je Hart, wordt de Akaija(energie) deel van je, omdat Hartbewustzijn de sleutel van het leven is. Door het principe van resonantie zal de Akaija je hartcentrum steeds meer in de stroom van Liefde houden.

Akaija-Iloa

De Akaija-Iloa is ontstaan uit een rechts- en een linksdraaiende Akaija. Het is de ver-éniging van positieve (uitstralende) en negatieve (ontvangende) energie.

Het is de replica van de immer durende scheppingsdaad, de ‘Liefdesdaad’ in het Universum: rechts- en linksdraaiende spiraalbeweging is het oerprincipe van manifestatie. Zodra de energiebeweging een doel, een functie krijgt, manifesteert zij zich, treedt in de fysieke verschijningswereld.

Door de Akaija-Iloa – het samenvoegen van rechts- en linksdraaiende spiraalbeweging – ontstaat een soort 3-dimensionaal knooppunt. Elk knooppunt slaat energie op. Daardoor kan de Akaija-Iloa informatie opslaan. Je draagt dus zelf de verantwoordelijkheid voor welke informatie de Akaija-Iloa in je energieveld zal manifesteren.

Aanbeveling

Voor het ‘programmeren’ van je Akaija-Iloa heb je wat tijd en rust nodig. (opmerking: je kunt dit ook met de normale Akaija doen, zo hebben we van mensen gehoord)

Brandt een kaars, reinig jezelf in een meditatie van storende gedachten en gevoelens. Dank je Hogere Zelf, je innerlijke Gids voor wijsheid en liefdevolle inspiratie. Neem contact op en blijft gecentreerd in je hartbewustzijn terwijl je 1 tot 5 attributen (eigenschappen) aan de Akaija-Iloa overdraagt.

Wat het ook is dat je nodig hebt voor je ontwikkeling, draag het over aan het centrum van de Akaija-Iloa. Bijvoorbeeld: erkenning, begrijp, harmonie, Liefdes­kracht, zelfvertrouwen, vertrouwen in het Leven, etc. Kies 1-5 eigenschappen die de innerlijke stem van je hart je ingeeft en uit je dankbaarheid hiervoor.

Spreek ze dan uit, want gedachten zijn de vóórvorm, de blueprint; het gesproken woord is de manifestatie ervan. Bijvoorbeeld: „Ik dank … de kracht van Liefde, dat Jij, mijn Akaija-Iloa, die opneemt, opslaat en aan mij overdraagt.“ Doe hetzelfde voor elk attribuut dat opgeslagen moet worden.

Maak je Akaija-Iloa schoon op dezelfde wijze zoals bij de Akaija beschreven is.

Breng je Akaija-Iloa ’tot leven’: Dank je Akaija-Iloa (de energie die hij vertegenwoordigt) en spreek de ingebrachte eigenschappen nogmaals uit. In de avond opnieuw. Zo worden de energieën (ze worden ook wel elementalen genoemd) steeds meer tot een levend wezen vanuit je Hart.

Belangrijk: wissel de eigenschappen niet steeds en neem verantwoordelijkheid voor de zich manifesterende Energie, en neem ze serieus. De Akaija, en zeker de Akaija-Iloa is geen speelgoed en meer dan een mooi sieraad!

Vele waardevolle ervaringen op je levensweg wens ik je toe.

Ruth Schaad, Bächli (Zwitserland), 22.8.2013

Samenvatting van ervaringen met de Akaija

Een opmerking vooraf… in de loop van de jaren merken we dat je de Akaija beslist niet kunt vergelijken met b.v. een chemisch middel tegen hoofdpijn waarvan je weet dat als je zoiets inneemt je hoofdpijn in de regel na een uurtje is verdwenen. Je kunt er weliswaar van op aan dat zoiets werkt, maar het is symptoombestrijding en geen genezing, want de oorzaak van de hoofdpijn (b.v. omdat je te lang en gestrest door bent blijven gaan in plaats van op tijd je rust te nemen) is daarmee niet opgelost.

De Akaija werkt zo niet. Denk dus niet na het lezen van de ervaringen hieronder: “Dat heb ik ook, dus als ik een Akaija ga dragen, werkt dat bij mij ook zo.” Gezien de reacties werkt hij bij iedereen anders, maar kijkend naar de ervaringen krijg je een idee hoe de Akaija werkt. Deze ervaringen laten zien dat de Akaija je in balans probeert te brengen, je te laten voelen wat er ‘verkeerd’ is, waarna je met eigen verantwoordelijkheid iets kunt veranderen. Je bewust worden vàn is soms al genoeg om de verandering in gang te zetten.

–    Moederpoes in een stressvolle omgeving begon weer voor haar kittens te zorgen (2x gehoord).

–    De Akaija maakt het me mogelijk me dieper te verbinden met het lijden van anderen.

–    Ik voel me sterker.

–    Ik kon er de eerste nachten niet van slapen (horen we vrij vaak).

–    Ik zit beter in m’n vel, rustiger (is veruit de meest gehoorde reactie).

–    De Akaija drukte me met m’n neus op het feit dat mijn grootste angst was om dood te gaan (met hyperventilatie als vaak terugkomende klacht). Nu ineens kwam ik erachter dat ik hier wilde zijn.

–    De Akaija geeft me een gevoel van welzijn en in-balans zijn.

–    Minder stemmingswisselingen

–    Met de Akaija loop ik de hele dag de ‘wowen’. Ik voel weer de liefde die ik kan geven en ontvangen.

–    Ik slaap als een rots en heb meer energie.

–    Mensen reageren leuker op me.

–    Minder last van koude handen en voeten (horen we vrij vaak).

–    Ze ordent werkelijk alles opnieuw. Opvallend bij mij is dat ik nu altijd warme handen en voeten heb. Emotioneel worden herinneringen bewust gemaakt van lang geleden, maar nu eindelijk kunnen helen. En dat is slechts een deel.

–    Ondanks het chaotische van m’n nieuwe baan blijf ik er nu heel rustig onder.

–    Ik voelde door m’n hele borstgebied vibraties, prikkelingen stromen, en het centrum daarvan verplaatste zich met de Akaija mee. De volgende dag dat ik hem droeg schakelde de Akaija mij overdag gewoon uit en heb ik 3-4 uur geslapen. Dat kon ik nooit. De electronen-spin is nu totaal weg.

–    De Akaija maakt mij ontzettend moe (deze reactie komt vaker voor, bij navraag gaat het steeds om mensen die overwerkt zijn).

–    M’n zeer heftige jarenlange maandelijkse vrouwelijke klachten zijn abrupt bijna verdwenen (is nogal bijzonder, maar nu al 7x gehoord).

–    Ondanks de super-slaapsessies in de tijd dat ik normaal gesproken wakker ben sinds de Akaija, heb ik enorm veel energie.

–    De eerste dagen overheerste de uitwerking van psychisch oud-zeer de positieve werking. Deze dusdanig sterke werking overweldigde me totaal (onderzoeker van het IGEF die de Akaija eerst op zichzelf testte).

–    De Akaija heeft me dichter bij mezelf gebracht.

–    De Akaija beschermt me tegen teveel prikkels van buiten (komt vaak voor).

–    M’n gevoeligheid voor electro-statische schokken is praktisch verdwenen (meerdere keren gehoord).

–    Ik doe hem nooit meer af. Mijn hele leven lang heb ik al kouden handen en voeten en nu zijn ze op een normale temperatuur.

–    Geen chronische vermoeidheid meer (horen we heel vaak)

–    Mijn zoontje is sinds de Akaija niet meer agressief naar klasgenootjes.

–    Warmte en tintelingen door m’n onderarm (tintelingen en optrekkend gevoel horen we heel vaak)

–    Ondanks m’n overgevoeligheid voel ik m de laatste maanden veel steviger, als een diepe rust in mijn systeem.

–    Hij geeft me veel kracht de dingen te zien zoals ik me wens.

–    De ongevoelige plek op m’n rug is veel kleiner geworden.

–    Mijn bloeddruk is stabieler geworden.

–    Eerst kwamen oude klachten weer terug, één voor één. Daarna was alles weg (gebeurt vaak).

–    M’n kinderen zijn zelfverzekerder, creatiever en opgewekter sinds ze de Akaija dragen.

–    Mijn zoon met ernstige rugklachten kreeg wekelijks embrel-injecties tegen de ernstige rugpijn, met ernstige bijwerkingen. Sinds hij de Akaija draagt is er iets veranderd en zijn de gedegenereerde tussenwervelschijven als vanzelf weer begonnen te groeien (dit is geconstateerd met röntgenopnames). De dokter zei daarna dat hij nu kon stoppen met die injecties. Hij kan weer bergklimmen en zelfs waterskiën. Dit is een wonder!

–    Ik weet nu sneller wat goed voor me is. Hij stimuleert en ondersteunt op een ontzettend krachtige wijze mijn spirituele ontwikkeling en groei.

–    Mijn leven is in een stroomversnelling gekomen.

–    De Akaija lijkt soms te helpen bij het ontgiften van b.v. medicijnen, roken of drank, en wordt dan soms zelfs geel of koperkleurig, ook van binnen.

–    Sommige autistische kinderen reageren heel positief op de Akaija en tonen b.v. meer belangstelling voor hun omgeving, beginnen te communiceren. Andere autistische kinderen reageren helemaal niet, of vernielen hun Akaija tussen de tanden.

–    Depressieve mensen (b.v. PDD-NOS) reageren soms emotioneel op de Akaija en krijgen meer belangstelling voor hun omgeving.

–    Ik was verslaafd aan de zwaarste pijnstillers en ben daar nu helemaal vanaf.

–    Ik had een slechte bloeddoorstroming, ineens is dat weg. Mijn bloed begon te pulseren, ik voelde het letterlijk stromen door mijn aderen.

–    Mijn oude moeder is nu actiever en heeft meer energie. Het lijkt wel magie (deze reactie komt van de eigenaar van Riyogems, de gieterij in India waar zilveren Akaija’s gegoten worden).

–    Ik kan weer op één been staan, hetgeen ik sinds ik 3 jaar geleden m’n enkel gebroken had niet meer kon. En dat is maar één ding dat ik merkte.

–    Ik heb weer energie voor leuke dingen.

–    Vanaf de dag dat ik de Akaija ben gaan dragen is er een ommekeer in m’n leven begonnen. Ik zorg nu weer beter voor mezelf.

–    De juf vond m’n verlegen en zeer gevoelige en angstige zoontje (8 jaar) veel opener en minder verlegen en minder angstig (angstvermindering horen we vaker)

–    Ik heb drie dagen en drie nachten geen seconde geslapen (Wim’s eigen ervaring, toen hij in 2006 de allereerste bestelling van 50 gegoten Akaija’s van de gieterij ging polijsten en afwerken).

*****