Akaija – Timeline

Het verhaal rondom de Akaija is inmiddels zeer uitgebreid en nieuwe ontwikkelingen blijven zich aandienen. Om het overzicht te houden, ook voor onszelf, is hieronder de Akaija-Timeline. Het verhaal begint bijna 500 jaar geleden, en wellicht nog veel langer geleden, maar dit is wat we weten. De eerste punten zijn geen ‘weten’ maar een sterk vermoeden.

(Vermoedelijk) 11.000 tot 13.000 jaar geleden – de eindtijd van Atlantis. Wim (in een vorige incarnatie) werkte als ziener/regeringsadviseur in een van de grote klimaattorens van Atlantis. Hij ontdekte dat er verkeerde krachten aan het werk zijn om macht over de torens te krijgen. Hij meldt dit, maar wordt dan publiekelijk voor gek uitgemaakt en wil daarna niets meer met zijn gave te doen hebben, wil er zelfs een eind aan maken.
Marianne, zijn levenspartner in de 21e eeuw, was in die tijd een witvrouw die in haar vrije tijd mensen zoals Wim probeerde te vinden om te voorkomen dat ze zichzelf van kant zouden maken. Ze kan hem echter niet zover krijgen dat hij zijn werk weer op wilt pakken. Als korte tijd Atlantis vergaat door misbruik van de grote krachten waar ook de torens deel van waren, drukt het schuldgevoel zwaar op hem: niet te hebben gedaan wat binnen zijn vermogen lag om te helpen deze ramp af te wenden. In het huidige leven uit zich dat in wekelijks terugkerende klachten waar geen regulier of alternatief middel tegen helpt.

1532 – Uzbekistan. Igor (= Linda, Wim’s levenspartner in de 20e eeuw) is als sterke jonge man getrouwd met Nasja (incarnatie van Wim) in een klein dorpje in ‘Uzbekija’. Het is de tijd van Iwan de Verschrikkelijke en alle jonge mannen worden geronseld om te vechten. Igor wordt ook geronseld en wordt weken later geconfronteerd met een veel sterkere vijand. Hij raakt gewond in zijn been en valt. De vijand heeft vrij spel, haalt zijn buik open en verlaat het slagveld. Terwijl zijn kameraden een voor een sterven, blijft hij eenzaam achter, roepend om Nasja die, 7 maanden zwanger, bijna gaat bevallen. Hij blijft nog 5 dagen en 5 nachten leven, elke ochtend verwachtend dat iemand hem komt helpen. Als hij tenslotte sterft accepteert hij zijn dood niet en blijft sindsdien op zoek naar Nasja.

1983 – Linda de Redelijkheid (lerares) en Wim Roskam (airbrush-kunstenaar en kalligraaf) beginnen een relatie, onkundig van het feit dat zij de reïncarnaties zijn van Igor en Nasja.

Linda

1986 – Linda wordt in haar auto getroffen door de bliksem. Chronische vermoeidheid begint, en wordt gaande jaren steeds ernstiger. De oorzaak is de bliksemontlading, maar hoe is dat weer ongedaan te maken?

1999 – Linda krijgt de diagnose ‘baarmoederhalskanker‘. Reeds teleurgesteld in het ziekenhuis kiest ze, gesteund door Wim, voor een alternatieve weg.

2001 – Door extreme pijn en slapeloosheid begint Linda in een vreemde taal te spreken en te zingen. Een briefje van een medium activeert de herinnering en abrupt herinnert zich dat ze Igor geweest is en Wim beseft dat hij Nasja heette. M.b.v. een reïncarnatietherapeut wordt het diep weggestopte verdriet van Igor bewust gemaakt en kan Linda het loslaten. Dit verdriet was een van de grondoorzaken van haar baarmoederhalskanker.

2001 (augustus) – Marianne Agterdenbos (therapeute) ontdekt de oorzaak van Linda’s chronische vermoeidheid: electronen-spin-inversie. Dit is het gevolg van de blikseminslag in 1985.

2001 (eind november) – Linda vraagt Wim wat zij voor hem kan doen als zij er niet meer is. Hij vraagt haar om hem te inspireren, indien mogelijk.

2001 (5 december, 15.55 uur) – Linda overlijdt.

2001 (10 december) – Tijdens de herdenkingsbijeenkomst spreekt Wim als wens uit: “Het is mijn wens nog vaak met je mee te gaan en samen te zoeken wat we allebei zoeken: één te zijn.”

Lindas Ring

2002 (voorjaar) – Wim doet Linda postuum een aanzoek, waarvoor hij een ring ontworpen heeft die de energie van Vrijheid in Verbondenheid symboliseert. Bovendien blijkt later dat deze ring de basisvorm is van de latere Akaija-Iloa. Ook komt Wim in contact met medium Loes van Loon, die hem in contact brengt met Linda.

2002 (juni) – Tijdens een nachtelijke uittreding komt Wim in contact met Linda die hem laat ervaren wat ‘één-zijn’ is. Haar antwoord is een nadrukkelijk: Ja!!! Tijdens deze nacht wordt er bovendien een grote hoeveelheid informatie in hem ‘gedownload’ of toegankelijk gemaakt, informatie die belangrijk is voor het Akaija-project.

Aura Healer

2002 (zomer) – Wim maakt het schilderij Aura Healer, met daarop een ‘omkeer-symbool’ dat hij ontdekte door te spelen met ijzerdraadjes.

2003 (januari) – Wim en Marianne beginnen een relatie. Linda had dit al aangekondigd voordat ze overleed en ook later tijdens Wims uittreding.

marianne2145
Faith - Geloof

2005 – Wim maakt het schilderij Faith, een kruis binnen een ovalen cirkel met in het centrum een rode steen.

2005 (oktober) – Wim en Marianne ontdekken dat het omkeersymbool van ijzerdraad zeer effectief is om een electronen-spin-inversie te neutraliseren, waarvoor tot die tijd in haar therapie nog een druppeltje bloed van de patiënt nodig was. Het is kennelijk Linda’s inspiratie die haar zou hebben kunnen helpen van de vermoeidsklachten veroorzaakt door de blikseminslag af te komen. Ze kan er nu talloze lotgenoten die lijden aan klachten veroorzaakt door electromagnetische straling alsnog mee helpen.

Akaija zilver

2005 (november) – Linda’s moeder vraagt de Spirits om een naam voor het omkeersymbool en hoort een stem in haar hoofd die keihard roept: ‘akaija’. Wim en Marianne gaan op zoek op internet en ontdekken dat dit woord vrijwel niet voorkomt, behalve op een eiland in de Stille Oceaan: Anatom of Aneityum, het zuidelijkste eiland van de eilandrepubliek Vanuatu.
Daar betekent het: Wij allemaal.

2005 – In de Russische deelstaat Altay (Zuid-Siberië) krijgt Sergei Kiñe tijdens een sjamanisitsche ceremonie van de Spirits de naam ‘Akay‘ toegewezen.

2005 (december) – Wim en Marianne plaatsen een adverentie in het tijdschrift Paravisie (januari 2006-nummer) om de Akaija te verkopen. Het slaat direct aan.

2006 – Wim en Marianne krijgen een telefoontje van een numerologe die vertelt dat zij ‘Akaija’ als woord heeft ge-analyseerd: 111111. De cryptische boodschap verborgen in ‘Akaija’ is aldus: Wij allemaal zijn één. Het is overduidelijk Linda’s antwoord op zijn wens uitgesproken tijdens de begrafenisceremonie.

2009 – Wim ontdekt dat de Akaija, indien gecombineerd met haar spiegelbeeld, resulteert in een dubbele Akaija (Akaija-Iloa).

Akaija-Iloa
Akaija-Iloa 1e versie

2009 – Wim’s boek ‘Kiezen voor Vrije Keuze‘, over Linda’s strijd en wat daaruit voorgekomen is, wordt uitgegeven.

Omslag Kiezen voor Vrije Keuze

2009 – Via Medium Loes van Loon vraagt Linda aan Wim om een speciaal schilderij voor haar te maken: Rose. Wim begint hieraan, maar krijgt het vooralsnog niet af.

2011 (februari) – Wim ontdekt op Youtube een video over het werk van Jim Alison. Jim heeft d.m.v. wiskundige berekeningen een Great Circle ontdekt die aantoont dat vijf belangrijke plekken op Aarde (de Grote Pyramide, de tempels van Angkor, Paaseiland, een verloren eiland op de antieke kaart van Piri Reis en Aneityum) precies op 1 lijn liggen, allemaal even ver (72º) van elkaar verwijderd. Bovendien blijkt Aneityum exact tussen Angkor en Paaseiland liggen. Door cirkels te trekken rondom deze 5 locaties ontstaat een exacte kopie van de Akaija-Iloa, waarbij Aneityum (waar ook het woord Akaija vandaan komt) één van deze ankerpunten is.

2011 (april) – Wim en Marianne komen via Facebook in contact met Elize White Buffalo, die hen haar boek ‘Two Roads’ stuurt. Two Roads blijkt het project van de Lakota heilige man Nicolas Black Elk, met wie Eliza als medium in contact is. Bovendien ontdekken ze nu Eliza’s naam als hoofdpersoon: Rose. Wim kan ineens weer verder met het schilderij Rose.

2011 (augustus) – Wim, Marianne gaan naar Noord-Ierland om Eliza het schilderij Rose te geven. In gesprek over haar missie ‘Two Roads’, blijkt dat dit symbool exact hetzelfde symbool is dat Wim in 2004 gemaakt had, maar als schilderij/object met de naam Faith.

Two Roads

2012 – Wim en Marianne bezoeken Aneityum en komen in contact met de heilige man en verhalenverteller van het eiland: Neriam Tamathui (Reuben). Neriam beschikt over informatie die de theorie van Jim Alison bevestigt. Later dat jaar zien ze de documentaire ‘Revelations of the Pyramids’ van Patrice Pooyard over het werk van Jacques Grimault die op een andere wijze dezelfde uitlijning heeft ontdekt (http://revelationofthepyramids.com/).

2013 – Het Poolse tijdschrift Nieznany Świat publiceert een artikel over de Akaija, waardoor Wim en Marianne in contact komen met Tomasz, die hen vervolgens in contact brengt met het Russische tijdschrift Oracul.

2014 – Wim, Marianne gaan samen met Stepanida (therapeute), Eliza White Buffalo (Two Roads) en Tomasz op uitnodiging van Oracul  met een 2 meter grote Akaija naar Arkaim in Rusland. Daar ontmoeten ze Akay Kine die hen uitnodigt naar de Altay te komen. Een (engelstalig-ondertiteld interview in Moskou waarbij Arkaim en ook de Tsjernobyl-ramp ter sprake komt binnen het kader van de werking van de Akaija kunt u hiierder bekijken.{“type”:”block”,”srcClientIds”:[“034619d0-ed98-48f9-a22c-3549addb502f”],”srcRootClientId”:””}

Arkaim Akaija omringd door Russen

2015 – Wim en Stepanida gaan op deze uitnodiging in en horen dat Akay zijn sjamanennaam in hetzelfde jaar kreeg als Wim de naam Akaija. Akay wordt door hen vervolgens uitgenodigd naar een wereld-sjamanencongres in München, Duitsland te komen.

Hart van Altay

2016 (mei) – Akay vertelt op het Weltkongreß Ganzheitsmedizin over zijn missie, die dezelfde is als Eliza’s Two Roads missie en Wim en Marianne’s Akaija-missie. Ak-Tjang (White Belief – Wit Geloof) is het samenbrengen van rassen en religies, het herstellen van het contact met Spirit, met respect voor Moeder Aarde. De centrale gedachte, ook hierin, is: Wij zijn Eén.

Akay Akaija Wim

2017 (najaar) – Introductie van de Akaija-Chram, of kortweg Chram. De Akaija is gebaseerd op het getal 5. Deze nieuwe Chram is gebaseerd op het getal 6.

2017 (november) – De Engelse vertaling van Wim’s boek ‘Kiezen voor Vrije Keuze’ is gedrukt en gepubliceerd onder de naam ‘The Lady of the Rings – Opting for Freedom of Choice’.

2018 (februari) – Reis naar het 2e ankerpunt van de Gekantelde Evenaar: Het tempelcomplex Angkor in Cambodja. Het verslag van deze trip kun je hier lezen onder te titel: Samudra Manthan. Heel in het kort hebben we geleerd dat de Akaija-Iloa als vorm, inclusief de verbindende ring (op de foto de versierde ring), of eigenlijk de ‘gekantelde evenaar’)  het allerbelangrijkste symbool in Cambodja en omringende landen is, maar het wordt alleen massaal gemaakt en getoond tijdens het Khmer-nieuwjaar half april. Dan zijn alle huizen en straten ermee versierd. Verder let het Vedische epos Samudra Manthan (uit de Mahabharata) de essentie uit van waar de Akaija (en ook de Two Roads) aan verbonden zijn.

2019 (maart) – Reis naar het 4e ankerpunt van de Gekantelde Evenaar, of zo dichtbij als maar mogelijk is. Het verslag van deze reis is hier te lezen onder de titel: Atlantis Reloaded. We hebben geen fysieke ontdekkingen gedaan, maar deze reis heeft een innerlijk proces in gang gezet dat z’n wortels in Atlantis heeft. Met een slag om de arm (want 100% zijn we beslist niet) vermoeden we dat Wim in Atlantis een ziener-klimaatregelaar geweest, waarbij hij gedurende een aantal jaren de verantwoordelijkheid had over 1 van de 5 enorme torens in Atlantis die o.a. het weer beïnvloedden. Hij rapporteerde daarbij een verraad, en dat leidde tot uitzetting uit z’n ambt.

2019 (november) – Reis naar Paaseiland (Rapa Nui). Tegen de verwachting in is deze reis een direct vervolg op de reis naar Kaapverdië, waarbij Altantis centraal stond. Er is reeds veel bewijs gevonden door andere onderzoeken. Wat ze wel vinden heeft geen direct zichtbare connectie met de Akaija-Iloa, maar er gebeurt tijdens deze reis wel iets anders.

Paaseiland lijkt verbonden te zijn met Lemurië (Mu of Hiva). Het eiland is duizenden jaren lang geteisterd door tsunamis, waardoor alle Moai’s (beelden) vernield werden en weer hersteld of opnieuw gemaakt. Er zijn wel degelijk resten van dezelfde zeer oude megalithische bouwwijze, maar de kennis is verloren gegaan. Ook leerden we dat Paaseiland niet het enige eiland is met Moai’s, maar dat vergelijkbare beelden/platforms overal in de Pacific te vinden zijn. De centrale connectie hierbij is Hiva (de oude naam voor Mu). De link met de Akaija-Iloa ligt in het verlengde van wat we in Kaapverdië leerden, namelijk dat ik (Wim) hier destijds een rol in gespeeld heb, en dat die kennis op een of andere manier nu weer van belang is.

2019 – Wim en Marianne zijn al jaren geabonneerd op Space Weather . com en leren nu dat het brein achter deze website Ben Davidson is, een sterrenkundige die zich vooral bezighoudt met de invloed van de Zon op Aarde. Zo leren ze dat Ben veel aandacht besteedt aan zonne-cycli van heftige zonnestormen die verantwoordelijk lijken te zijn voor ernstige verstoringen op Aarde, zoals het begin of eind van ijstijden en andere heftige situaties. Eén cyclus heeft mogelijk een rol gespeeld tijdens einde van Atlantis.

2020 – De Corona-crisis heractiveert oude herinneringen uit Atlantis bij Wim, die deze epidemie en de zogenaamde oplossing ervoor reeds jaren geleden voorzag. Hij is uiteraard de enige niet en komt wederom in een positie van onbegrip. Ondanks, of juist daardoor, helpt het om het oude trauma te helen.

2021 (preview) – Een nieuw instrument/sieraad is in de maak: Pu’uwai Ho’año of Sacred Heart. Dit object is naar verwachting in het voorjaar leverbaar en ‘vult’ de organen en de chakra’s.

2021: We verwachten de Duitse vertaling van het boek ‘Kiezen voor Vrije Keuze’ naar de drukker te kunnen sturen. We hebben in 2020 samen met onze vriendin Karin in Duitsland enorm veel werk verzet om het reeds basic vertaalde boek te redigeren tot een goed, spiritueel Duits.