HPV-vaccin

HPV-vaccin
Omdat mijn vriendin Linda zelf aan baarmoederhalskanker overleden is in 2001, toen de vaccinaties nog niet beschikbaar waren, vroeg ik me af of zo’n HPV-vaccinatie haar ziekte had kunnen voorkomen. Inmiddels, na het lezen van vele boeken en praktijkervaringen bij m’n vriendin en therapeute Marianne en haar collega’s, heb ik alle vertrouwen in alle vaccinaties verloren.

Het is aan jou om gebruik te maken van je (vrije) keuze.

Advies: informeer jezelf grondig voor je jezelf of je baby of kinderen laat vaccineren.
Klik op deze link voor een pagina boordevol links voor én tegen vaccinaties.
Doe er je voordeel mee 🙂

Brief aan mijn (klein)dochter

Tekst: uit Aleph Informeert van Ellen Vader.

Dr. Mathilde Boon bij de invoering van het HPV-vaccin (baarmoederhalskanker)
in 2010: het is een waanzinnig goed experiment!
Het hele jaar door worden regelmatig HPV-prikrondes georganiseerd. Bij alle meisjes rond de 13 jaar valt er op een gegeven moment een oproep op de deurmat om het vaccin te ‘komen halen’. Voetbalkantines, sporthallen, stadions worden speciaal hiervoor geschikt geacht om de toestroom te kunnen verwerken. ‘Gezellig’ samen met al die 9-jarigen die de BMR-DTP vaccins krijgen toegediend (in 2 armen tegelijk, met 2 verpleegkundigen aan weerszijden).
Vaccineren in Gymzalen
Maar zoals voor alle vaccins opgaat, is ook deze prik NIET verplicht en je hebt alle recht om hier NEE tegen te zeggen! En als je dit artikel helemaal hebt uitgelezen hoef je niet meer te twijfelen en kun je ook anderen (ouders/vriendinnen/klasgenootjes) van jouw opgedane kennis over dit vaccin laten mee-profiteren. Want je wilt toch geen proefkonijn voor de farma zijn?

Vragen en antwoorden HPV-vaccin

(het is en blijft een experiment!)
Kunnen we eigenlijk wel vertrouwen op de informatie die het RIVM en de GGD ons over deze prik geven? Op de voorlichtingssite van het RIVM staan een aantal vragen (1). Hieronder worden deze vragen aangevuld met belangrijke informatie die op de site van de overheid ontbreekt.
Kan het HPV-vaccin chronische vermoeidheid veroorzaken?

Ja! Europa heeft niet voor niks in juli 2015 een diepgaand onderzoek geëist (2) over enkele verontruste bijwerkingen. En ook het Nederlandse Lareb (meldcentrum bijwerkingen) maakt zich hier zorgen over. Het gaat hier om meerdere meldingen over langdurige vermoeidheid en van flauwvallen gecombineerd met duizeligheid (3).
Zitten er gevaarlijke stoffen in het HPV-vaccin?

Ja! Wat dacht je bijvoorbeeld van het hoge gehalte aan aluminiumhydroxide (veel hoger dan in alle andere vaccins) en AS04? (4). Ze zullen je vast en zeker vertellen dat dit maar héél kleine hoeveelheden zijn en dat je aluminium ook binnenkrijgt via lucht en voedsel, maar aluminium dat ingespoten wordt komt direct in je bloedbaan terecht en heeft een heel andere uitwerking dan aluminium dat je inademt of inslikt! Europa heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de vragenoproepende bijwerkingen van het Cervarix vaccin (rapport wordt in het najaar verwacht). De AS03 zat als hulpstof in het Pandemrix vaccin tegen de Mexicaanse griep zat. Dit vaccin mag niet meer gebruikt worden, want die toevoeging is de vermoedelijke oorzaak van het hoge aantal gevallen van narcolepsie, een ziekte waarbij je ongewild in slaap valt (5). Werd dit dan misschien vervangen door een door de fabrikant aangepaste AS04 toevoeging (wat nu in het Cervarix vaccin zit)? Zou er dan eventueel ook een verband kunnen worden gelegd met de chronische vermoeidheidsklachten die bij het Lareb binnenkomen? Narcolepsie is tenslotte een slaapstoornis. Bekijk dit filmpje ook maar eens, samen met je ouders: Aluminium in vaccins – Dr. Suzanne Humphries legt hierin, duidelijk en begrijpelijk voor iedereen, uit dat bij inname van aluminium bevattend voedsel, het lichaam 0,2%-1,5% absorbeert. Gezonde nieren zullen dit vervolgens kunnen opruimen. Maar als aluminium geïnjecteerd wordt, wordt dit door het lichaam voor 100% opgeslagen. En op lange termijn kan dit aanleiding geven tot neurologische aandoeningen: https://www.youtube.com/watch?v=LZe99K12740
Zijn er bijwerkingen?

Ja! Het RIVM zegt (ten onrechte!): bij dit vaccin zijn nooit ernstige bijwerkingen gemeld of bekend. Maar dit klopt niet! Bij het Lareb, wat ook een overheidsinstantie is, komen regelmatig meldingen binnen. Op 1/9/2015 waren dat er al 1253, waarvan 74 ernstig! (6). Autoriteiten zeggen dat dit niet door het vaccin kan komen, maar het vaccin zit nog steeds in een experimentele fase. Dr. Mathilde Boon (een onderzoekster die aan de wieg stond van de invoering in 2009): het is een waanzinnig goed experiment! (7). Maar wil jij hier dan aan meedoen? Wil jij deel uitmaken van een groot experiment op meisjes? Een proefkonijn zijn?
Is er voldoende onderzoek uitgevoerd naar het HPV-vaccin?

Nee! In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van september 2008 is een commentaar verschenen van vijf vooraanstaande wetenschappers, vanuit de hoek van de epidemiologie, sociale geneeskunde en gynaecologische oncologie (8). In het commentaar met de titel “Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma”, wordt het advies van de Gezondheidsraad over HPV-vaccinatie ter discussie gesteld. Aan de hand van de 7 criteria die de Gezondheidsraad hanteert bij de beoordeling van een vaccin, komen deze onderzoekers tot de conclusie dat aan 5 van deze 7 criteria niet of niet volledig wordt voldaan.
Is duidelijk wat de effecten van het vaccin op de lange termijn zijn?

Nee! Dit gebeurt voornamelijk in de praktijk! Wetenschappers weten het zelf niet… In een recent wetenschappelijk artikel wordt bijvoorbeeld een groep met HPV gevaccineerde meisjes vergeleken met een groep meisjes die dit vaccin niet hebben gekregen. In de eerste groep worden minder infecties gevonden met HPV 16 en 18 (waartegen wordt gevaccineerd), maar juist meer infecties met de andere hoog-risico HPV’s. Het lijkt dus dat de plaats van de 2 types waartegen wordt gevaccineerd wordt ingenomen door ander HPV’s. Een bekend fenomeen, dat ‘type replacement‘ wordt genoemd (9).

Beschermt de HPV-vaccinatie levenslang tegen baarmoederhalskanker?
Nee! Het vaccin beschermt volgens GlaxoSmithKline, de maker van het vaccin, 6 jaar en 5 maanden (10). En misschien vinden ze het dan wel nodig dat je over 6-7 jaar nog een prik nodig zal hebben. De Belgische overheid zegt immers: ‘Omdat de vaccins nog vrij nieuw zijn, is niet bekend hoe lang ze beschermen en of er na een aantal jaren een herhalingsvaccinatie nodig is’. Moeten àlle meisjes gevaccineerd worden als de ‘deskundigen’ zelf nog niet eens weten of dit misschien ooit gevaarlijk zou kunnen zijn op lange termijn? De kans op baarmoederhalskanker is nà vaccinatie zelfs groter als je het hpv-virus al opgelopen hebt! Vaccins geven een vals gevoel van zekerheid. Je hebt misschien van andere meisjes het verhaal gehoord dat je, als je gevaccineerd bent, géén kanker meer kunt krijgen. Maar dat klopt helemaal niet! Zelfs als je wel gevaccineerd bent kun je nog steeds kanker krijgen. Uitstrijkjes blijven nog steeds nodig, ook volgens de voorlichters van het RIVM.
Heeft vaccinatie zin als een meisje al seksueel actief is?

Nee! Je hebt dan zelfs meer kans om juist baarmoederhalskanker op te lopen! Uit het onderzoeksrapport van Merck en de FDA uit 2005 blijkt namelijk dat meisjes/vrouwen die reeds besmet zijn met het HPV-virus, een grote kans op baarmoederhalskanker hebben na vaccinatie met Gardasil en Cervarix, t.w. resp. 44,6% en 32,5% (11). Je kan, en dit zonder te weten, het HPV-virus al hebben opgelopen. Deskundigen vermoeden zelfs dat het virus al bij de geboorte door de moeder kan worden overgedragen! (12). Er lopen duizenden meisjes en vrouwen rond die, zonder te weten, het virus meedragen en het lichaam is heel goed in staat dit zelf, door een gezonde voeding, het vermijden van E-nummers in chips, frisdranken, kant-en-klaar-maaltijden, extra vitaminen en mineralen (C en foliumzuur), op te ruimen.
Heb ik toestemming nodig van mijn ouder(s)?

Nee! Gek eigenlijk hè? Tot 16/18 jaar ben je voor vrijwel àlle beslissingen (aankoop brommer, inschrijving school bijvoorbeeld) afhankelijk en onder toezicht van je ouders. Maar dan niet voor zo’n prik die gevolgen kan hebben voor je gezondheid? Beetje vreemd, toch? In artikel 450 van de WGBO-wet (Wet ter Geneeskundige Behandelingovereenkomst (13)) staat dat als de minderjarige de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, maar nog niet die van 16 jaar (vanaf 16 jaar mag een patiënt zelf de behandelingsovereenkomst sluiten), naast de toestemming van de patiënt, tevens de toestemming van de ouders of voogd vereist is. In kwesties rond vaccinaties stelt de tuchtrechter het gezondheidsbelang van kinderen meestal boven het ouderlijk gezag. Maar hoe dan ook: je ouders zullen ook niet veel van het HPV-vaccin weten, tenzij ze zich goed hebben ingelezen over alle kanten van het verhaal.
Zo erg kan het zijn!

De volgende ervaringen zijn van leeftijdsgenootjes die ziek zijn geworden na de prik

– Caitlin: ‘Sinds de vaccinatie is mijn dochter heel erg ziek, al vier jaar. Haar hele leven staat in het teken van vermoeidheid. Ze heeft knallende hoofdpijnen, blijft duizelig en is extreem moe’, zegt haar moeder: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/sinds-de-vaccinatie-mijn-dochter-heel-erg-ziek-al-vier-jaar
– Kim: 16 jaar en al sinds het inenten in 2012 sukkelt ze met haar gezondheid. https://www.youtube.com/watch?v=_VG_fQ0rJF8&feature=youtu.be
– Dr. Louise Brinth (Denemarken) heeft 80 meisjes onderzocht waarvan ze vermoedt dat ze last hebben van bijwerkingen van HPV-vaccins. «Ze zijn allemaal duizelig, vallen flauw en hebben last van hoofdpijn, vaak chronische hoofdpijn, buikpijn, misselijk, spiertrekkingen en zijn buitengewoon moe»: https://www.youtube.com/watch?v=GO2i-r39hok
– Momenteel verrijzen er in Denemarken diverse klinieken (5 in totaal met enorme wachtlijsten) speciaal voor meisjes/ jonge vrouwen die gezondheidsschade hebben opgelopen na de HPV-vaccinatie: https://www.youtube.com/watch?v=GO2i-r39hok&feature=share
Ze dronken een glas, ze deden een plas
en alles bleef zoals het was!?‏
Ter afsluiting een open brief met enkele ‘prikkelende’ vraagjes, die half september verstuurd aan kamerleden en media. Helaas is er tot nu toe geen enkele reactie op gekomen.
Beste heer, mevrouw, hoofdredactie,
*Waarom geeft het RIVM geen waarschuwing uit dat er inmiddels internationaal getwijfeld wordt aan de veiligheid van het hpv-vaccin (baarmoederhalskanker)?
* Waarom wordt er in afwachting van de resultaten van het aangekondigde EMA-onderzoek geen tijdelijke stop bij het inenten met het HPV-vaccin afgekondigd?
* Waarom kan het RIVM blijven volhouden dat er GEEN ernstige bijwerkingen optreden door het HPV vaccin terwijl er WEL ernstige bijwerkingen gemeld worden bij het LAREB? Aantal genoteerde meldingen bijwerkingen Cervarix vaccin: 1241, waarvan 70 als ernstig beschouwd.
WANT:
1) Europa heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de zorgwekkende bijwerkingen van dit vaccin. Dit zal besproken worden tijdens de EMA commissievergadering in november 2015 – ‘Terwijl de herziening loopt worden de aanbevelingen voor het gebruik van het vaccin NIET gewijzigd’ (dus het prikken gaat intussen ‘gewoon’ door).
http://www.fagg-afmps.be/nl/news/news_prac_2015_07_highlights.jsp
2) Veiligheidsprofiel HPV-vaccins verder onderzocht:
http://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2015/07/13/veiligheidsprofiel-hpv-vaccins-verder-onderzocht
3) HPV-prik: dochters wel of niet laten vaccineren? Haarlems Dagblad:

Voorzorgsprincipe : ‘Als het niet zeker is dat iets 100% veilig is voor de volksgezondheid, zou het voorzorgsprincipe van toepassing moeten zijn.’
De logica van de wetenschap : «We weten pas of en hoe een vaccin werkt, als we het grootschalig in de praktijk hebben uitgetest» .
Met vriendelijke groet…
Ellen Vader
Kortom: dit vaccin is en blijft één groot experiment!

Bronvermeldingen

1.http://rijksvaccinatieprogramma.nl/Veelgestelde_vragen/HPV_vaccinatie#seksueelactiefhpvzinvol Folder:http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Informatie_over_de_HPV_vaccinatie
2. http://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2015/07/13/veiligheidsprofiel-hpv-vaccins-verder-onderzocht
3. http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/150597/Meer-onderzoek-naar-bijwerkingen-HPVvaccin.htm
4.http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_Cervarix_HPV
5. http://www.reuters.com/article/2013/02/08/us-narcolepsy-vaccine-adjuvant-idUSBRE91708V20130208
6. http://databank.lareb.nl/Bijwerkingen/Result?formGroup=Injectie&atc=J07BM02&lang=nl&drug=CERVARIX+%28PAPILLOMAVIRUSVACCIN%29
7. http://www.npo.nl/human-doc/19-05-2011/POW_00243805
8. http://www.natuurgeneeskundeinbalans.nl/media.htm
9. http://www.abstractsonline.com/plan/ViewAbstract.aspx?mID=3682&sKey=7f019f73-accb-484e-becc-5ecc405f8ec5&cKey=e2313b32-d6ac-4443-ab2d-49c368ea3b89&mKey=19573a54-ae8f-4e00-9c23-bd6d62268424
10. http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/puber/hpv-vaccinatie-wel-of-niet-doen/
11. (Table 17 – pg 13): www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4222B3.PDF
12. http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=6431
13. http://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wettekst-wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-%28wgbo%29.html
Meldpunten bijwerkingen vaccins/geneesmiddelen

Milde of ernstige bijwerkingen ten gevolge van vaccinatieschade (bijvoorbeeld hoofd- spierpijn, koorts, ziekenhuisopname, enz.), kunnen gemeld worden via volgende websites:

Nederland : https://www.lareb.nl/Meld-bijwerking/Meldformulier.aspx
België : http://www.fagg-afmps.be/nl/notification_effets/humane_geneesmiddelenbewaking/melding_patienten/