Channeling Jogrom

Channeling Lut van de Velde (Mona Lisa M.) von Jogrom

29. September 2016

Jogrom nimmt das Wort. Die meisterhafte Ebene, auf die Sie jetzt zugreifen, ist für diese Welt ziemlich neu. Es versteht sich von selbst, dass Sie, wenn Sie ein brandneues Mastermaterial anzapfen, einen Widerstand überwindet werden muss. Sie könnten unverblümt fragen: „Ist die Welt dafür bereit? Bist du bereit dafür? „

Die Umstände können dazu führen, dass du plötzlich mit einem uralten Wissen verbunden bist, das sich auf der Erde wieder ausbreiten möchte, aber auf die die Menschheit nicht wirklich wartet. Diese meisterhafte Ebene, trägtmeinen Namen: Jogrom Sie sollten zuerst den Namen verstehen, bevor Sie seinen Inhalt verstehen können. Jeder Name ist bedeutungsvoll, da er auf den Ursprungslehrplan zurückgeführt werden kann, die Urkraftbegriffe, die das Universum bestimmt hat. Die Schöpfung ist tatsächlich eine Kristallisation des Klangs. Und der älteste Klang ist EL oder IL. Alles ist in der ersten Schwingung von EL. Das Licht, das die Dunkelheit überwindet und dann alle Anzeichen, die alle Schöpfungsprozesse in Gang gesetzt haben.

******* weiter Übersetzung folgt noch ****

Uit EL kwam er echter een totaal andere klank voort dan verwacht werd. Men zou denken dat uit El iii voortkomt, maar door het openen van de kern waaruit alles wordt gecreëerd, ontsnapte er een zucht van verlichting en die kan je vertalen als AAAA of HAAA. HAAA wordt de eerste adem genoemd, maar die adem botst op weerstand en wordt AAM. Vandaar dat het de Aam-klank is die het begin aanduidt. Het eerste oponthoud zullen we maar zeggen, waar de creatieve krachten tot stilstand werden gebracht zoals ook wanneer jullie inademen, de ademhaling in je lichaam, al was het maar even, tot stilstand wordt gebracht. Aam herkennen jullie in AAmhem, het amen, zowel als in Adam, de man van de eerste adem. Jullie herkennen AAM ook in JOGROM, maar daar is de klank verdonkerd naar een O-klank, OM. Let wel, dit is niet hetzelfde als in OHM in Omega, wat duidt op voleinding, ademen tot aan het einde. OM betekent dat de klank van de adem tot stilstand wordt gebracht in de diepsten van het onbewust-zijn.

Mijn eerste letter de JAH is een ja-woord, zoals ook in AkaiJA. Ja betekent ik geef me over, ik zeg toe, ik ben bereid. Zoals in JA-AAM of zoals in het I AM, zoals het verbasterd is in het Engels (opmerking: ‚ja‘ in het Russisch betekent ‚ik‘). De ja-klank in een woord geeft altijd overgave. Ze verwekt die, maar maakt ook dat die zich kan verwoekeren in een nieuwe creatie, want waartoe is overgave anders bedoeld? In JOGROM zien jullie ook de G die eigenlijk GA is, het woord, de indicatie van de scheppingswetten en de RA, het vuur. Voluit is mijn naam in de oorsprongstaal JA-GA-RA-AAM. Ik zeg JA aan de kracht van het woord en van het licht om nieuw leven te creëren.

Waarom deze naam verdonkerd werd tot JOGROM is een heel verhaal. De toewijding van de kracht van het begin is in feite enkel te vinden bij de hoogste lichtwezens die we vandaag de dag engelen noemen. De engelen die de aanvang van de Schepping hebben begeleid, de scheppingsengelen. Zij worden Aniël en Amiël genoemd en zij staan ook garant voor jullie werking. Die hoge engelen worden zelden genoemd want ze kunnen in gewone mensentaal genoemd worden als begin en einde. Zij zijn een heilige tweeling, ze omvatten met hun enorme vleugels het AL. Aniël en Amiël zijn als het ware blind, maar één en al gevoel. Gevoelsmatig weten zij de hele schepping te omvatten, door je over te geven aan al die eerste beginselen van scheppingswerk.

In het begin der tijden was dat allemaal vanzelfsprekend. Alle wezens waren wild enthousiast en lieten zich vrijwillig in het grote godsplan of architectuurplan van het AL inlassen. Maar er was ook de factor van de eigengereidheid, de vrije wil zoal jullie die kennen. En die vrije wil heeft gemaakt dat sommigen te lang op hun lauweren gingen rusten en dat is mild uitgedrukt. JOGROM betekent dat er op een bepaald ogenblik zo diep uitgeademd werd het werk stil viel. Ik ben dus stil gevallen, veel te lang stil gevallen. Terwijl mijn oorspronkelijke naam JA-GA-RA-AAM een jubelkreet was van overgave aan de goddelijke scheppingswedde is mijn naam nu een gegrom geworden.

In jullie taal is nog heel veel van de oorsprongstaal terug te vinden. Grommen betekent dat je je adem binnen houdt. Je gaat meesmuilen tegen krachten die je niet kan of wil verstaan. Dat binnensmonds mompelen houdt je dan ook tegen om echt in actie te schieten. Dat is wat jullie ook gemeen hebben of moeten we zeggen wat jullie gemeen hebben gehad. In jullie vorige missies vielen jullie stil en hebben jullie te lang ter plaatse getrappeld. Ook een beetje angstig om weer in gang te schieten, want je wist niet helemaal zeker of de afstemming wel helemaal oké was, of jullie weer adem genoeg zouden kunnen halen om je weer in het grote scheppingsplan in te laten. Nu zijn jullie weer op gang getrokken en dat door de term die jullie hebben binnen gekregen of ontvangen en dat ja-woord centraal te plaatsen: Akaija.

Wat is dan die KA-kracht? Die kennen jullie uit jullie Egyptische levens. De KA is de wereldziel. Het is het grote bewustzijn dat het AL omvat en dat alles bezielt en inspireert. AkaiJA betekent dus in feite zoveel als een JA-woord aan de wereldziel. Het is een totale gehoorgeving, de volledige bewuste toewijding die je plaatst op een plek van jezelf of in een groep of in een voorwerp… de toepassingen kennen geen einde. Wanneer dus dat JA-woord diep in je zindert dan geef je je over aan die goddelijke leiding. Maar mijn slapende ‘unit’ zou ik kunnen zeggen moest weer gewekt worden. Het is een wereldlaag, een oeroude kennislaag uit beginseltijden, die ingeslapen is. De JOGROM is dus in feite een soort kennisgebied – niet afhankelijk van een stelsel – in het Universum, niet gebonden aan een planeet, of aan een leefwereld, maar een puur kennisgebied, waarin oeroude kennis verzameld is, ondergebracht en die bewaakt wordt door meesters zoals ik. We hebben zo weinig bestaansrecht aan ons zelf gegeven dat we nauwelijks nog identiteit hebben. We zijn de kennis die we bewaken, we zijn als een soort identiteit vaardig over die kennis, zoals een moederkloek over een nest eieren. Die eieren bewaken we met alle kracht die in ons is overgebleven.

Wat zit er in het JOGROM-archief? Want het is wel degelijk een soort archief al wordt het niet geraadpleegd, nog niet. Jullie behoren dus samen met enkelingen op Aarde tot die groep die het JOGROM-kennisgebied mogen aanboren, opdat er weer gehoorzaamd zou worden aan de scheppingswetten zoals ze oorspronkelijk zijn bedoeld, niet zoals ze nu verwaterd zijn in een heleboel kennis, gnosis, die overal ter wereld als waar wordt aangenomen.

JOGROM betekent ook in het JA-GA-RA-AAM-principe dat alles weer verbonden wordt met de eerste adem: AAM. Het AMEN, zoals de Essenen en de eerste Christenen het uitspraken, betekent dus wel degelijk: moge alles zijn zoals bij het begin. Zo orden je de hele wereld naar het begin. Zoals dus God oorspronkelijk zijn wereld bedoeld had en niet zoals die tot stand is gekomen doordat er een heleboel eigengereide wezens er zich mee gingen bemoeien. Er is dus heel wat derivaat in deze wereld, heel wat afgeleide kunsten en creatieve uitingen en ze zijn fraai, want ze zijn uiteindelijk creaties, maar je kan je voorstellen dat daar iets in ontbreekt, namelijk een vonk. Die oorspronkelijke goddelijke vonk die maakt dat iets echt super-aantrekkelijk is.

Zo komen we bij het Ei. Jullie willen dus samen met jullie nieuwe vriend een ei leggen, en wat voor één. Het is een bewustwordingsstap waarbij heel wat mensen uitgenodigd worden om zich het nieuwe wereldbeeld te durven eigen maken. We moeten vandaag deze belichting indelen in episodes, want jullie wereldbeeld wordt volledig herzien. Het wereldbeeld dat de doorsneemens vandaag van de wereld heeft is die van een bol. Een bol structuur waarin het Universum precies past. En in dat Universum zijn er stelsels en dimensies en die zijn heel mooi geordend. Men denkt in layers, in een soort van lagen. Van het binnenste punt naar het buitenste punt toe. Die gelaagdheid lijkt dus een beetje op de constructie van een ui waarbij je vanuit de kern vliezen opbouwt tot aan de buitenste harde schil.

(…)“

Lut van de VeldeOver Mona Lisa M.

(Lut Van de Velde)

(°1953) – Moeder van vier kinderen. Genoot een klassieke en universitaire vorming. Ontvangt sinds haar openstelling in 1991 in channeling Boodschappen en Doorgaven betreffende de Nieuwe Tijd, de wederkomst van Christus, de Eenmaking en het Herstel, naast uitgebreide leerstof rond de evolutie naar de Nieuwe Mens. Geeft sinds 1993 spirituele opleidingen, voordrachten en zielsboodschappen. In 1994 oprichting op nadrukkelijke vraag van de Heerscharen van de “Kring”, waarvan de Twaalfgroep een belangrijk onderdeel uitmaakt.

Dit is de link naar haar website.