Vraag en Antwoord

Helende kunst?! Jij durft!

Helende kunst?! Jij durft! Wat een flauwekul!

Dit was een opmerking van iemand die kennelijk onze site per ongeluk tegenkwam en even af wilde reageren. Maar het is wel interessant om hier kort op in te gaan… Tenslotte zeggen we van Akaija & Art dat we ‘helende kunst’ naar buiten brengen.

Nu reeds is het zo dat een groot deel van de alternatieve gezondheidszorg werkt met trillingen en frequenties, omdat alles in het universum gebaseerd is op trilling. Denk daarbij niet aan 1 specifieke trillingsfrequentie, maar aan een harmonie van oneindig veel trillingen tegelijkertijd.

Het verbrandingsproces dat binnen 1 enkele cel plaatsvindt produceert een schier oneindige harmonie van lichtfrequenties. Vooral de meridianen zijn de lichtbanen waardoor dat licht over het lichaam verdeeld wordt. En in de het energieveld/de aura wordt dat ‘zichtbaar’, zeker voor helderzienden. Maar onbewust nemen we elkaars energievelden altijd waar. Overigens bestaat er apparatuur die dit licht kan ‘waarnemen’. Je hebt het dan over fotonen, en soms wordt er gesproken over biofotonen.

Elk verbrandingsproces genereert dus een trillingsspectrum, maar datzelfde verbrandingsproces wordt ook aangestuurd door een spectrum van lichttrillingen. Het is een continu-wisselwerking van het uitwisselen van trillingen.

Als de trillingsharmonie van een cel (of orgaan, of heel wezen) harmonieus is of ‘klinkt’, of een mooie kleur geeft, dan is die cel (of dat orgaan) afgestemd op de rest van het lichaam en op de ziel. Is een orgaan ziek, dan is de trilling disharmonieus. Hetzelfde geldt voor het gehele lichaam t.o.v. het grotere geheel. Sommige mensen passen niet in een bepaalde groep. Zet b.v. liever geen vegetariër in een groep steak-snackende pubers. Zie je het al voor je :-) ?

Vergelijk het met een orkest… als iedere muzikant weet waar hij of zij mee bezig is dan is de muziek in harmonie. Je kunt het mooi of lelijk vinden, maar de muziek is in harmonie. Een suffende vioolspeler kan zo’n symfonie behoorlijk ondermijnen, tot hij tot de orde geroepen wordt door de dirigent. Maar gek genoeg kan een schrille passage, die ogenschijnlijk vals is, de functie hebben om de gehele klanksymfonie naar een hoger plan te tillen. Dat zijn vaak momenten die ontroering oproepen. Dus ook vals klinkende tonen hebben een functie: ze kunnen bewustzijn opwekken bij de rest.

Bij mooie muziek voel je je gedragen, en soms komen er emoties bij kijken. Foto’s halen herinneringen op. Boeken laten je wegdromen in avonturen. Films laten minder aan de fantasie over, maar zijn wel degelijk in staat om je te ‘raken’. Gericht gebruik van frequenties in muziek of in beelden kan heling en zelfs genezing op gang brengen, op een veel dieper niveau dan een synthetisch medicijn ooit zal kunnen doen. Zo werkten vroeger (en nu nog) sjamanen, die door de huidige wetenschap lacherig genegeerd worden. Een mooie uitspraak over sjamenen die ik onlangs las is deze: “De sjamaan begrijpt dat niets is zoals het lijkt”.

Maar misschien is onderstaande opmerking beter te begrijpen voor de man die deze opmerking (de titel van deze tekst) maakte: Neem een willekeurige editie van Playboy en bestudeer het plaatje dat je het meest aanspreekt aandachtig… wat gebeurt er met je?  En vergeet daarna vooral niet te bellen met Lulu Live van 06-69etc. Wil je dan nog steeds volhouden dat beelden en geluiden niets met je doen? :-))

Translate »