Vraag en Antwoord

Beschermt tegen duistere…?

Geeft de Akaija bescherming tegen duistere krachten?

Jaaa…. maar…
:-)
…. dit behoeft enige uitleg.

Wij (Wim & Marianne) zijn in de loop van de jaren met diverse mensen in aanraking gekomen die in zeer ernstige mate belaagd werden door wat zij duistere krachten noemen. Ze hopen daarbij op hulp van de energie van de Akaija.
Veel mensen (vooral sensitieve mensen), en wie ernaar zoekt op internet kan zich er helemaal in verliezen, weten van b.v. de Illuminatie, van de ‘geheime’ regering, van de Bilderberg-conferenties, van de HAARP, van 9/11, MH17 en Parijs als false-flag operations, van vaccinaties, Niburu, Annunaki etc. etc. Van allerlei zaken dus die een ogenschijnlijk duistere rol spelen om de mensheid tot slaaf te maken. Tenminste… dat is het verhaal, zonder het hier te willen ontkennen of bevestigen. Deze mensen zijn zich dat terdege bewust, ze weten er alles van af, en zien overal bewijzen van het feit dat deze krachten het ook op hen persoonlijk gemunt hebben.

Het gevolg van veel kennis hebben op een bepaald gebied is dat je ermee kunt gaan resoneren. In dit geval, omdat om zulke duistere feiten gaat, kan dat lijden tot het overal zien van duistere zaken, belaagd worden, overspoeld worden door enge insecten, aangestraald worden, psychisch afgeluisterd worden, etc. etc…. overal iets achter zoeken. Je verdiept je in duisternis, je gaat erover nadenken en voor je er erg in hebt ben je erin verstrikt geraakt en ga je erin of eraan tenonder. Je zou kunnen zeggen dat deze mensen lijden aan achtervolgingswaanzin, maar dat is een stempel dat hen geen recht doet, dat wellicht opgeplakt wordt door mensen die geen inzicht hebben in de achtergronden en er zelf geen last van hebben.

Het gaan resoneren op… door het overmatig ermee bezig zijn met… heeft tot gevolg dat je duisternis gaat aantrekken in je leven. Je leven wordt erdoor beheerst. Je ziet overal bewijzen. Het gekke is dat je zelf de wereld om je heen creëert die inderdaad zo is als je denkt. ‘De gedachte creëert’ is een wetmatigheid die je letterlijk kunt nemen. Sensitieve mensen zijn namelijk vaak juist heel sterk in het creëren van hun eigen werkelijkheid. Het is hun kracht, maar ook hun valkuil.
Het gevolg: je kunt absoluut nergens meer tegen en leven op Aarde wordt tot een hel. We hebben voorbeelden gezien en gehoord van mensen die de hele dag in bed liggen, die niets meer aanraken dat met electronica te maken heeft, die zichzelf in folie inpakken ter bescherming tegen straling, die hun vrienden verloren zijn, die overal enge wezens, luizen, indringers zagen, die naar een afgelegen gebied gevlucht zijn, die de deur niet meer uit komen, die helemaal ‘gek’ zijn geworden van…. zonder ze als ‘gek’ te willen bestempelen, want hoe je het ook bekijkt: hun klachten zijn wel degelijk aanwezig. Hun wereld is echt. En wij (Linda en Wim) hebben samen aan den lijve ondervonden hoe (in ons geval door toedoen van een ‘astrale arts’) je je leven op Aarde tot een hel kunt maken.
Maar toch… je laat het zelf toe. Je bent altijd zèlf verantwoordelijk voor wat je bij je binnen laat komen. Sterker nog… jij bent verantwoordelijk voor de wereld waarin je leeft, maar dat uitleggen is weer een ander verhaal. In het reguliere circuit worden mensen met deze klachten vaak wel voor gek versleten, en in dat circuit mogen artsen helaas niet veel anders doen dan wat het protocol voorschrijft: pillen verstrekken, zoals kalmeringsmiddelen of zwaarder. Of anders hen op laten nemen, maar dat pakt juist op deze mensen soms helemaal verkeerd uit.
Daarnaast heb je straling in deze wereld, overvloedig en overal aanwezig, en die is heel reëel, niet zichtbaar, wel degelijk voelbaar, en in hogere mate bedreigend voor mensen die sensitief zijn, maar ook voor planten en dieren. Die reageren erop. Je hart reageert erop, allemaal wetenschappelijk aangetoond, maar niet algemeen erkend. Ik heb met eigen ogen gezien wat straling bij mijn overleden vriendin heeft gedaan.

Eigenlijk weet onze ‘moderne’ maatschappij niet wat ze met deze mensen aanmoet. Dat mensen en dieren ziek kunnen worden van straling wordt grootschalig ontkend (financiële belangen) en de ongeziene wereld, etherische lichamen, reïncarnatie, etc. wordt regulier gesproken ook ontkend, en vanuit zo’n positie kan een regulier arts deze mensen meestal niet helpen, alhoewel een toenemend aantal artsen zich er wel degelijk van bewust zijn, vergis je niet!

Het antwoord op al dit stralingsgeweld is misschien niet altijd, en niet voor iedereen even effectief, maar fundamenteel is één ding van groot belang, en dat is om je eigen energieveld sterk te houden. Of sterk te maken. Met een sterk energieveld ben je in staat om dat wat niet bij jou thuishoort uit te filteren, weg te houden. Er zijn verschillende manieren om dat te bereiken, niet altijd even makkelijk, maar één manier is: ga in het Licht staan. Verbind je met Licht! Er zijn duizenden manieren om dat te doen, maar je begint ermee om het te willen!

Mijn (Wim’s) missie is om mensen eraan te herinneren dat we lichtwezens zijn, en om als kunstenaar iets te maken dat mensen herinnert aan onze afkomst: de sterren, het Licht. In begrijpelijker termen gezegd: om schilderijen en objecten te maken die je kunnen helpen je weer te verbinden met dat Licht. En daarbij hoeft het beslist niet te gaan over religieus getinte artefacten waar gelovige mensen zich graag mee omringen, al is daar niets mis mee, want dat is hun manier om zich met Licht te verbinden. Maar anders-gelovige mensen worden er misschien kopschuw van. Religieuze mensen in de westerse georiënteerde wereld ontkennen nl. het bestaan van reïncarnatie, aura’s, helderziendheid, etc.

In het oude Lemurië b.v. waren de mensen heel etherisch, functioneerden ze op een hoge trilling. Toch kon het gebeuren dat mensen die hoge trilling dreigden te verliezen, en wat daartegen hielp waren (o.a.) dagelijkse voorwerpen die een hogere trillings-energie in zich hadden, waar ze zich bewust of onbewust dus weer aan konden optrekken. Dus b.v. mooi gevormde en beschilderde amfora’s, kopjes, harmonieuze muziek. Dat was de taak van kunstenaars. En kunstenaars zijn we in feite allemaal: dichters, verhalenvertellers, koks, muzikanten, toneelspelers, architecten en ga zo maar door. Denk hierbij ook eens aan Rivendell (in Lord of the Rings) met de fraaie Jugendstil-achtige vormen. Onze maatschappij is erg geïndustrialiseerd, dus wij zijn gewend geraakt aan vormen die afhankelijk zijn van wat machines kunnen produceren. Vandaar onze rechthoekige huizen, ramen en voorwerpen, omdat het motto ‘efficiency’ is: uniform en goedkoop. Maar de natuur is allerminst rechthoekig, en daardoor geeft ze ons Kracht

Blauwe Ster

Blauwe Ster

In deze wereld zie je veel voorbeelden van lagere energieën: energieën die ons niet naar een hoger plan helpen. Alhoewel… ook die energieën hebben een taak: namelijk om je te helpen bewust te worden, je te helpen een keuze te maken van ‘dat wil ik nooit meer’ of ‘hier kies ik voor!’. Elke ervaring, hoe ogenschijnlijk negatief ook, helpt je om bewust te worden. De afbeelding hiernaast (Blauwe Ster) is daar een voorbeeld van. Een ogenschijnlijk negatieve ervaring (de inslag van een ster, die veroorzaakt werd door een ‘per ongeluk’ gemorste druppel inkt tijdens het schilderen) heeft tot gevolg dat het hart zich opent en overloop van Licht in alle kleuren van de regenboog. Het hangt er alleen wel vanaf hoe je met die ervaring omgaat. Ga je in de slachtofferrol dan kom je niet verder. Je kunt er ook anders mee omgaan en dan kan zo’n ervaring in je voordeel werken. Dit schilderij werd overigens gemaakt voor een beginnend medium dat zich in eerste instantie verbonden had met lagere krachten, en hieraan bijna ten onder ging.

De beste bescherming tegen zulke energieën is je er niet meer mee te verbinden. Dus nog eens: ga in het Licht staan! Bouw een muur van het zuiverste en witste Licht dat je je kunt voorstellen om je huis en doe dat met humor. Positieve humor is een heel krachtig hulpmiddel. Denk niet meer aan negatieve energieën in deze wereld. Je hoeft ze niet te ontkennen, maar stop er geen energie en tijd in. Let op je gedachten, de hele dag door. Blijf je bewust van hoe je reageert op, hoe je veroordeelt wat je leest en ziet, hoezeer je beïnvloedt wordt door b.v. geweld op tv. Oordeel niet meer, laat het zijn, en kies wat positievers op de t.v. (of zet ‘m uit). Sluit je af voor geweld en negatieve berichten in de krant. Zoek positieve berichten en praat met mensen die positief in het leven staan. Versterk elkaar in positief denken, geef complimentjes, brand een kaarsje voor iemand in nood, accepteer liefdevolle hulp. Vraag om hulp van Boven. Mediteer, bid, zeg mantra’s op. Eet liever groente en fruit en als je vlees eet… dan liever geen vlees waar ellende en doodsangsten in zitten. Al die dingen helpen omdat ze voedend en gevend zijn, en daardoor wordt je energieveld sterker.

Wat deze mensen namelijk overkomen is is dat zij zich dusdanig met duistere energie hebben ingelaten, dat hun energieveld minder licht is geworden. En duister kan geen licht uitzenden. Ik bedoel niet te zeggen dat deze mensen negatief ‘zijn’! Juist niet. Het zijn vaak juist sensitieve mensen die het slachtoffer worden van… juist omdàt ze sensitief zijn. Hun energieveld wordt niet meer gevoed met Licht. Ofwel… ze hebben geen energieveld meer om zich heen. En dus… komt alles ongefilterd en keihard binnen, met de huidige straling van GSM, 4G, DECT, etc voorop, want die straling is inderdaad erg sterk en je hebt een sterke aura nodig om daartegen opgewassen te zijn.

Omdat hun situatie zo extreem is, zien deze mensen vaak geen andere uitweg meer dan er een eind aan te maken, legaal of illegaal.
Linda, m’n overleden vriendin, heeft ook veelvuldig met deze gedachte gespeeld, en confronteerde mij daar eindeloos mee. Ze wilde zelfs dat ik het voor haar deed. Maar ik deed wat ik kon om haar ervan af te houden. Op een nacht heb ik daarbij hulp gekregen: er werd me in een ‘droom’ een toekomst getoond waarin ik haar wens gerespecteerd had. Ik werd trillend van angst wakker en kon die droom maar heel moeilijk van me af zetten.

Het gekke is dat Linda er pas mee stopte toen ik haar de ruimte gaf om ‘het’ te doen. Het is met geen pen te beschrijven hoe moeilijk dat is: zelf in de situatie zitten, of je geliefde in deze situatie te zien zitten. Linda heeft haar daad dus nooit uitgevoerd (ze overleed uiteindelijk aan de gevolgen van baarmoederhalskanker), en haar woorden, toen ze eenmaal aan de ‘andere kant’ was, waren veelbetekenend… Ze heeft namelijk gekeken bij hen die wèl zelf een eind aan hun leven hadden gemaakt, en daar was ze heel erg van geschrokken.
Mijn gedachte is dat je geen einde aan je leven zou moeten maken, omdat je gevraagd, en toestemming gekregen hebt, om als mens dit leven te mogen leven. Misschien heb ik ongelijk, en misschien zal ik t.z.t. deze gedachte weer bij moeten stellen. Ik wil beslist niemand veroordelen die dit wel doet, of gedaan heeft. Wèl doen zou kunnen betekenen dat je in een volgende incarnatie met dezelfde (wanhoops)situatie geconfronteerd zult worden die je nu probeert te vermijden door er een eind aan te maken. Evenzogoed kan de ervaring vàn… een essentiële ervaring zijn in je zielenontwikkeling.
Je bent vrij om je keuze te maken. Ik weet wat het is om iemand (m’n geliefde, Linda) ervan te willen weerhouden ‘het’ te doen.
Ik heb geleerd dat ik haar daarin beter vrij kon laten.

Deze episode heb ik beschreven in het boek ‘Kiezen voor Vrije Keuze‘, dat de achtergrond beschrijft van waaruit de Akaija ontstaan is. Deze ervaring speelt daarbij een hele belangrijke rol. Misschien dat je dan nu begrijpt waarom ik er hier zo uitvoerig op in ga.

De Akaija is een sieraad uit het Licht, een hulpmiddel om je te helpen te herinneren aan: Wij zijn Eén.
Zij zal je beslist de richting van het Licht willen uitduwen, en doet dat soms onverwachts anders dan je verwacht.
Maar je hebt nog steeds een keuze: je kunt haar afwijzen en ontkennen. Je minder lichte kant wil dat graag. Die laat zich liever de weg wijzen door wezens die maar al te graag willen dat je er een eind aan maakt. Die willen je proberen wijs te maken dat ook de Akaija niets doet, dat niets helpt. Zie je wel… niets werkt… je kunt maar beter… Je kent die stemmen wel.
Juist als je zo diep ‘gevallen’ bent, vraagt het bovenmenselijk veel moed om werkelijk naar het Licht te willen reiken. Toch wordt juist dat van je gevraagd… in vrijheid.

Je hoeft hiervoor niet per sé een Akaija te bezitten. Je kunt hem ook om je heen visualiseren, of om je huis heen. Dat is lastig, want het is een moeilijke vorm om te visualiseren, maar ermee bezig zijn genereert reeds die energie van Licht. Een foto-afdruk kan je erbij helpen.

Oefening 1: visualiseren van de enkelevoudige Akaija
Akaija

Begin met een horizontale lichtende cirkel om je heen heen te maken.

Volg de beweging van de cirkel tegen de klok in, dus voor je langs naar links en achter je langs naar rechts.

Na een of meer omwentelingen vertrek je (dat wordt een keuzemoment), vanaf een punt op de cirkel ongeveer rechts voor je.

Dan ga je met een boog linksboven je hoofd naar achteren en weer naar beneden.

Je gaat ruim onder stoel of bed, midden onder je door, en dan kom je iets links van het midden voor je uit omhoog. Daarbij kruis je eerst de horizontale cirkel en direct erna de eerste opgaande boog.

Tenslotte ga je met een boog rechtsboven je hoofd naar links-achteren en kom je met een mooie glooiende landing eerst langs de kruising van de neergaande eerste boog en direct daarna land je weer op de cirkel, maar dan met de klok mee, dus de richting is nu omgekeerd.

Opmerkingen
Het tegen klok in beginnen is zoals de Akaija in elkaar zit, maar je kunt uiteraard ook met de klok mee beginnen.
Van de andere richting weten we nog te weinig af, mogelijk werkt die b.v. beter op het Zuidelijk Halfrond, of voor bepaalde mensen, of voor een bepaald doel, wat dan ook. Hierover later meer. Het betreft het links- en rechtsdraaiend zijn (chirality) van b.v. moleculen, hoge- en lagedrukgebieden, etc. Heel belangrijk!
Hou in je achterhoofd dat het enige dat er nodig is, dat keuzemoment is… (is symbolisch de keuze om niet meer bang te zijn voro verandering) daarna voltrekt de beweging zich als ‘vanzelf’.

We stellen het op prijs als je je ervaringen met ons wilt delen.

Oefening 2: visualiseren van de dubbele Akaija

We tonen hem hier niet als foto, omdat je hem makkelijker kunt visualiseren zonder plaatje. Deze oefening kan ook in een rolstoel, of als je in bed ligt. Je bent niet je lichaam, maar veel meer dan dat. Kun je staan, dan doe je dat, anders stel je je voor dat je zo staat zoals hieronder beschreven, of zo ligt als je het in horizontale richting wilt doen.

1. Ga rechtop staan met je benen ruim van elkaar en je armen gestrekt naar links en rechts.

2. Stel je voor dat je je in een bolle vorm bevindt. Langs de bolle buitenkant ga je nu energiebanen trekken, dus geen rechte lijnen trekken van voet naar hand, altijd de bolvorm blijven volgen.

3. Begin bij je hoofd en trek voorlangs langs de binnenkant van de bol een lijn naar je linkervoet.

4. De energiebaan of lijn gaat verder, maar nu achterlangs (de bolvorm volgend) naar je rechterhand.

5. en voorlangs naar je linkerhand

6. dan achterlangs naar je rechtervoet

7 en voorlangs naar je hoofd.

Opmerking 1: je bent nu 1x rond geweest in de Yang (of misschien is het de Yin) beweging. Je hebt één van de twee enkele Akaija’s gevisualiseerd. Nu doen we de andere…

8 Nu ga je op dezelfde manier verder (je vervolgt gewoon waar je gebleven was), maar nu begin je vanaf je hoofd achterlangs naar je linkervoet. En zo ga je verder. Ik beschrijf ze niet meer, want dat kun je zelf uitvogelen. Zelf nadenken en puzzelen is goed voor je :-). Er zijn 5 grote cirkels te maken, die samen een 5-puntige ster of pentagram vormen. De middelpunten van deze 5 cirkels zijn je hoofd, handen en voeten.
Middelpunt hoofd > de cirkel gaat via linker- en je rechterhand
Middelpunt linkerhand > de cirkel gaat via hoofd en linkervoet
Middelpunt linkervoet > de cirkel gaat via rechtervoet en linkerhand
Middelpunt rechtervoet > de cirkel gaat via linkervoet en rechterhand
Middelpunt rechterhand > de cirkel gaat via hoofd en rechtervoet

Opmerking 2: Je kunt deze oefening uitbreiden door elke keer dat je bij één van de ankerpunten (handen, voeten, hoofd) bent aangekomen, een andere richting te kiezen. De doorgaande beweging brengt je steeds op een van de andere 5 cirkels waaruit deze vorm is opgebouwd. Je kunt ook kiezen om tijdelijk op eenzelfde cirkel te blijven en daarna te kiezen via de andere cirkels te vervolgen. Dan ga je bijvoorbeeld bij je hoofd in plaats van naar de linkervoet, naar de rechtervoet, of andersom. Maar begin voorlopig met de eerste vorm. Voor deze oefening trek je echter géén lijnen naar het dichtstbijzijnde lichaamsdeel (b.v. van je hoofd naar een van je handen).

Deze oefening is een zeer krachtige meditatieve oefening, die je ook met groepen mensen kunt doen. Laat je niet wijsmaken dat het pentagram (want dat is het wat je om je heen visualiseert) negatief is. Dat is het niet. Lees door alle zekerheid wat we over het pentagram geschreven hebben, iets verder naar beneden op deze pagina. Die kennis is essentiele basiskennis voor deze oefening. Er is hier heel veel over te vertellen. Belangrijk is dat het je een zeer krachtige besccherming kan geven, en je kan helpen je te verbinden met Licht. Gelovige mensen zijn er echter bang voor gemaakt en dat is helaas lastig te doorbreken.

5-elementen

Dit is het werkelijke pentagram, de 3-dimensionale 5-puntige ster. Alle afbeeldingen en symbolen van pentagrammen in boeken en op internet… zijn plat afgebeeld, soms met lijnen die voor en achter elkaar kruisen, waarmee al diepte gesuggeerd wordt. Ze symboliseren een 3-dimensionale vorm die zowel de yin- als de yang-energie in zich heeft! En dan praat je over de Akaija en Akaija-Iloa: over Wij zijn Eén. Deze vorm is zelfs verankerd rondom de Aarde, vastgelegd in megalitische bouwwerken op de Great Circle van antieke bouwwerken of ook wel de Gekantelde Evenaar. Lees hiervoor deze pagina op onze website.

Als je deze vorm koppelt aan de kennis van de 5-elementen, met z’n voedende versus onttrekkende, alswel met z’n harmoniserende versus conflicterende energie-bewegingen, en waar de 5-elementen voor staan, dan vermoed ik dat je snel meer inzicht krijgt in deze voor de wereld uiterst belangrijke kennis. Helaas is mijn kennis van de 5-elementenleer op dit moment te beperkt, vandaar dat ik het hier alleen aanhaal.

Translate »