Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Onze doelstelling is om vanuit eerlijkheid en transparantie, dus zonder verborgen zgn. kleine lettertjes ons product te verkopen. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Indien u na het lezen van deze tekst onverhoopt toch iets niet duidelijk is vragen wij u vriendelijk dit aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan de transparantheid verder vergroten. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door Akaija & Art

Algemeen
Ofschoon wettelijke bepalingen belangrijk en wellicht zelfs noodzakelijk zijn, proberen we te leven vanuit ons hart.
Heel in het kort komt dit erop neer dat we vanuit ons hart proberen Akaija & Art te runnen, waarbij we verantwoording verschuldigd zijn aan ons Zelf. Dus niet aan een ander, niet aan de regering, maar aan het Goddelijke in ons. Dat betekent dat we verantwoording nemen voor alles wat we doen. Het betekent ook (in situaties zoals een onenigheid bij b.v. een bestelling of verkoop), dat we vanuit die gedachte proberen het probleem op te lossen. Als we schrijven dat we een 14-dagen ‘niet goed, geld terug’ garantie geven, wil dat dus niet zeggen dat u na die tijd niet bij ons aan kunt kloppen als er een probleem ontstaat. Theoretisch kan het wel degelijk terecht zijn dat we zelfs na langere tijd een artikel vervangen. Omgekeerd kan het ook zo zijn dat een klacht niet reëel is, en in dezen draagt u daar zelf verantwoordelijkheid voor. De landelijke wetten voorzien niet altijd in zulke situaties, maar vormen een goed uitgangspunt. Het is te uitgebreid om dat hier en nu duidelijk te maken, maar tussen de regels door begrijpt u wellicht wat we proberen te doen.
Communicatie is, zoals bij alles in het leven, erg belangrijk, ook hierbij.

Wijze van bestellen
Bestellingen kunnen per post, telefoon, e-mail of rechtstreeks via onze website aan ons worden opgegeven.
Orders worden zoveel mogelijk binnen enkele werkdagen na bestelling uitgevoerd. Eén en ander is mede afhankelijk van de voorradigheid van het artikel, de vervaardigingstijd, eventuele vakanties en van de door u gekozen betalingswijze. Bij langere levertijden dan enkele dagen houden we u uiteraard op de hoogte.

Wijze van bestellen buiten Nederland
Bij leveringen buiten Nederland gelden hogere portokosten. Desgevraagd ontvangt u van ons een prijsopgave inclusief de verschuldigde verzend- en portokosten.
Speciale aanbiedingen op onze website zijn geldig zolang ze op onze website staan vermeld en de hier eventuele bij vermelde einddatum niet is verstreken.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door Akaija & Art geleverde goederen gaat pas over, indien de volledige betaling is gedaan.

Levering
De meeste artikelen zijn op voorraad leverbaar. In principe beantwoorden we persoonlijk na een bestelling en indien nodig melden we de levertijd.
Alle bestellingen worden uitsluitend verzonden bij vooruitbetaling via een overboeking of creditcard/paypal betaling. in sommige gevallen wordt hiervan afgeweken. U kunt telefonisch bestellen of door ons een e-mail of brief te zenden.

Niet goed, Geld terug
Na ontvangst van het product heeft u een garantie van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt u wel zelf de kosten van retourzending. De kosten om het artikel naar u toe te sturen worden niet geretourneerd.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het artikel nog onbeschadigd is. Akaija & Art binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending, de betaalde bedragen exclusief eventuele verzendkosten, terugbetalen.

Retourzendingen
Retourzendingen dient u altijd eerst aan ons te melden.

BELANGRIJK: Retourzendingen dienen altijd voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd. Als het om duurdere sieraden gaat adviseren we dit aangetekend te doen, zodat u bewijs heeft van verzending.

Beschadiging
Indien aan de zending iets ontbreekt, defect of beschadigd is, meldt u dit dan s.v.p. zo snel mogelijk per telefoon (+31(0)55 5335747) of per e-mail (atelier@akaija.com)
Wij zullen dan in overleg proberen tot een snelle en passende oplossing te komen. U kunt ons ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Door ons gemaakte administratieve fouten worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na melding hiervan door ons hersteld.

Uw privacy
Hiervoor verwijzen we u naar onze Privacy Policy Pagina

Translate »