Electronen Spin Inversie

Electronen-spin-inversie is een natuurkundig verschijnsel dat kan optreden onder invloed van (electro)magnetische velden. Deze term, al dan niet wetenschappelijk correct toegepast, wordt ook gebruikt in de biofotonen-therapie om mensen te behandelen die aan stralings-gerelateerde klachten lijden. De Akaija blijkt tegen deze klachten een zeer effectief middel, zowel om te ermee te behandelen als om ertegen te beschermen. Maar wat is nu eigenlijk een elektronen-spin-inversie? En hoe komt het dat de Akaija hiermee verbonden is?

Over dit onderwerp heeft Wim Roskam ook een artikel geschreven dat in het tijdschrift Spiegelbeeld eind 2019 verschenen is.
Dat kunt u hier lezen als PDF.

Linda de Redelijkheid inspireerde Wim Roskam tot het maken van de Akaija. Linda werd in 1985 door een zeldzaam krachtige bliksem getroffen en leed sindsdien in ernstige mate aan dit verschijnsel, zonder te begrijpen wat er aan de hand was. Linda wist alleen dat toèn, met die blikseminslag die pal naast haar auto in de weg insloeg (waarbij half Apeldoorn zonder stroom kwam te zitten), de klachten begonnen waren. Maar regulier noch complementair kon men haar helpen. Pas in 2001, enkele maanden voor haar overlijden, toen biofotonen-therapeute Marianne Agterdenbos in haar leven kwam kreeg ze het antwoord, want reeds bij de eerste sessie constateerde Marianne dat ze leed aan een wat zij noemde: electronen-spin-inversie.

Aura Healer (2002)

Linda overleed korte tijd later in december 2001 aan de gevolgen van baarmoederhalskanker, maar niet voordat ze met Wim had afgesproken hem te gaan inspireren, indien mogelijk.

Ruim een half jaar later maakte Wim op een van zijn schilderijen een symbool dat hij eerst een omkeersymbool noemde, maar dat later de de naam Akaija zou krijgen. Samen met Marianne ontdekte Wim dat dit symbool in staat is om hetzelfde te doen als wat tot dan toe de enige manier was om een electronen-spin-inversie te behandelen, namelijk met behulp van een biofotonen-apparaat.

De ontwikkelaar van de biofotonen-therapie, Johan Boswinkel (www.biontology.com), had deze term geïntroduceerd voor een specifieke behandeling van 2 minuten, waarmee een bepaalde griep therapieresistente patiënten als het ware gereset konden worden zodat ze weer meetbaar en behandelbaar werden. Linda was dus ook zo’n patiënte.

Biofotonen-meting
Marianne (rechts) meet op de meridiaan-punten van de hand van Toos
Lianne
Lianne

In 2005 was Marianne’s dochter Lianne in opleiding bij de Show Musical Academie van Lucia Marthas in Amsterdam, een fysiek zeer zware opleiding in hartje Amsterdam, omringd door tal van stralingsbronnen in en buiten de studio. Halverwege de week kreeg Lianne steeds last van uitzonderlijke vermoeidheidsklachten en in de weekenden kwam ze dan bij haar moeder voor een behandeling, zodat zij haar studie kon vervolgen. Marianne constateerde dan altijd een electronen-spin-inversie. Om haar te behandelen had ze een druppeltje bloed van Lianne nodig. Dat druppeltje werd op een watje in het behandelcircuit van het apparaat gelegd, vervolgens draaide Marianne dan het spin-inversie-programma werd gedraaid en 2 minuten later was de spin-inversie verdwenen. Lianne knapte binnen een kwartier op, voelde zich lichter worden, haar ogen gingen verder open en het was steeds alsof er een last van haar schouders viel: ze kon haar studie vervolgen zonder zich door de week heen te moeten slepen. Precies datzelfde gevoel had Linda ook al die jaren gehad… Ook zij was lerares geweest en het kostte haar het uiterste van haar krachten om haar werk te kunnen volhouden.

Maar… na een paar dagen kwam het weer terug. Lianne kon dat feilloos voelen. Dus elke week kwam ze voor een nieuwe sessie bij haar moeder. Het was tijdens een van die momenten in het voorjaar van 2005 dat Wim erbij kwam zitten. Lianne zou juist geprikt worden voor weer een druppeltje bloed en ze trok haar hand net terug toen Wim binnenkwam. Ze was bang voor dat prikje (ze had al heel wat nare ervaringen met injecties achter zich bij de orthodontist). Wim dacht in die maanden steeds al na over het verschijnsel spin-inversie, over spiralen, vortexen en wat dies meer zei. Er ontstond een gesprek over spin-inversie en wat dat nu eigenlijk was. Marianne legde het uit als een verkeerd-om draaien van de electronen in het lichaam. Ze moesten dus weer terug-omgekeerd worden in hun normale draairichting. Wim keek naar het schilderij Aura Healer en naar het symbool daarop en zei dat dat een ‘omkeersymbool’ was. Zou zo’n symbool daarom niet hetzelfde kunnen doen als het druppeltje bloed van Lianne? Lianne zag dat experiment uiteraard wel zitten:  stel je voor… nooit meer bloed prikken. Hij had het ijzerdraadbolletje dat hij gebruikt had om het omkeerprincipe te begrijpen nog wel ergens liggen en stelde voor een experiment te doen en dat in het apparaat te leggen in plaats van een druppeltje bloed van Lianne af te nemen. Lianne was direct vóór en aldus geschiedde. Hetzelfde programma werd gedraaid en tot grote verbazing van Marianne was daarna de electronen-spin-inversie bij Lianne niet meer te meten. Ze geloofde haar ogen niet, maar Lianne begon zich, net als anders, binnen minuten helderder en beter te voelen en weigerde om alsnog een druppeltje bloed af te staan om het zekere voor het onzekere te nemen. “Als het werkt, dan werkt het toch? Dàt doen we dus niet!” zei ze lachend.

Maar…. de week daarop was de electronen-spin-inversie weer terug en Lianne kwam voor een nieuwe behandeling. Dit herhaalde zich enkele weken, steeds met het ijzerdraad omkeersymbooltje, zonder gebruik te maken van een druppeltje bloed. Na een paar weken merkte Lianne op: “Ik zou dat dingetje mee moeten nemen in m’n schooltas, dan ben ik beschermd”.

Wim zag al voor zich dat dat bolletje binnen de kortste keren platgedrukt zou worden, dus dat leek niet zo’n strak plan. Maar het ‘toeval’ wilde dat hij bezig was met het volgen van cursussen edelmetaal-bewerking en hij stelde voor om het omkeersymbooltje dan in zilver te maken, zodat ze het om haar nek kon hangen als een sieraadje. De week daarop had hij het gemaakt en daarmee werd Lianne die week succesvol behandeld. Vervolgens hing ze het zilveren omkeersymbooltje om haar nek en droeg het die week continu. De week daarop, nog voordat ze zoals anders bij haar moeder voor een nieuwe behandeling zou komen riep ze door de telefoon: “Ik hoef geen behandeling hoor! Ik heb nergens last van!”

Sindsdien heeft Lianne nooit meer een electronen-spin-inversie gehad, behalve één keer toen ze voor een TV-optreden de Akaija af moest doen. Ze is nu een deskundig dansdocente bij de dansstudio van Tim Koldenhof in Apeldoorn.

Dit was het begin!
Zo is de Akaija ontstaan.

Maar wat is nu precies een…. electronen-spin-inversie?

Spinnen = tollen, draaien
Inversie = omkering
Spin-inversie = omgekeerde draaiing.
Electronen-spin-inversie = omgekeerd draaien van elektronen.

Maar in plaats van electronen kun je ook een tol nemen, of een bal. Je kunt zelfs de Aarde als voorbeeld nemen. Die draait tenslotte om om haar as, waardoor de zon in Oosten opkomt en in het Westen ondergaat. Denk nu niet dat een electron er als een bal uitziet, maar om het begrip ‘electronen-spin-inversie’ uit te leggen kunnen we die vergelijking wel maken. Laten we eens een animatie kijken van 3 basketballen die om hun as draaien…

Gezondheidprobleem: Straling

Een modern gezondheidsprobleem dat zich mag ‘verheugen’ in toenemende belangstelling, heeft te maken met EMR of EMV (= Electro-Magnetic-Radiation of EM-Velden): electromagnetische straling veroorzaakt door electrische apparatuur, leidingen, zendmasten, etc. Nooit tevoren in de geschiedenis was er zoveel electronica als in deze eeuw. Deze straling is onzichtbaar, maar heeft wel effect op alle levende wezens. Deze straling is kunstmatig en meestal niet in harmonie met de uiterst verfijnde natuurlijke energiepatronen. Mensen en dieren kunnen er dus last van hebben, zonder te weten wat de oorzaak is.

De belangrijkste klachten als gevolg van deze kunstmatige straling zijn toenemende overgevoeligheid en chronische vermoeidheid. Overige klachten die een rol kunnen spelen zijn o.a. slapeloosheid, rusteloosheid, concentratieverlies, veranderde bloeddruk, hoofdpijn, duizeligheid, toenemende allergieën etc. Een ander verschijnsel dat met deze klachten gepaard kan gaan, vooral als iemand het al langere tijd heeft en daardoor energetisch verzwakt is, is het niet of zelfs averechts reageren op medicaties.

Binnen de Biofotonen-Therapie wordt dit een electronen-spin-inversie genoemd, maar je zou het echter ook een ompoling kunnen noemen, een term die wel vaker gebruikt wordt in de complementaire geneeskunde. Maar hoe je het ook noemt… er is in elk geval sprake van een ernstig verzwakt energieveld.

Een ander woord voor energieveld is aura. Het energieveld van een levend wezen is de optelsom van alle energie-uitwisselingen die zich in het lichaam afspelen: celdeling, celverbranding, bloedstroming, spierbeweging, hersenactiviteit, etc. Dit alles wordt aangestuurd vanuit de ziel die over het lichaam de baas is. Het lichaam is via chakra’s verbonden met de kosmos. De 7 hoofdchakra’s zijn verbonden met hormonale organen die energie omzetten in hormonen die het lichaam aansturen. Het energielichaam is voor sommige mensen zichtbaar als een kleurenspectrum. Getrainde mensen kunnen aan de kleuren van mensen zien hoe het met hun gezondheid gesteld is en welk orgaan er uit balans is.

Wat er bij mensen met een electronen-spin-inversie speelt is dat hun gehele energieveld ernstig verzwakt is, dus hun kleuren zijn verzwakt en vaag. Ofwel hun energieveld is niet sterk genoeg. Dat betekent dat energieën die van buitenaf op die persoon inwerken, niet voldoende gefilterd worden en a.h.w. dwars door hen heen gaan. Denk hierbij aan kleuren, geluiden, geuren, energieën van apparaten en zelfs gedachten van andere mensen. Mensen die ernstig ziek zijn zijn vaak extreem gevoelig ven niet voor niets worden in de intensive care van ziekenhuis prikkels zoveel mogelijk voorkomen, dus niet teveel bezoek, zachte geluiden, geen geurende bloemen, etc. Die mensen kunnen daar niet tegen, ze hebben alle energie voor zichzelf nodig.

Hoe kunt u een electronen-spin-inversie oplopen?

Er is een combinatie van 2 factoren nodig waardoor een electronen-spin-inversie kan optreden.

1. Een reeds verzwakt energieveld.
Uw afweersysteem kan verzwakken als u te maken heeft met stress op uw werk, stress binnen uw relatie, onverwerkte trauma’s, langdurig verdriet, spanningen, etc. Ook kan het zijn dat slaapt in een aardstraal (een ‘afwijking’ in het aardmagnetisch veld) of als u langdurig blootstaat stralingsbronnen, dan zal na verloop van tijd (maanden tot jaren) uw afweersysteem niet meer in staat zijn u te beschermen.

2. Een electro-magnetisch veld dat voldoende sterk is.
Komt u met zo’n verzwakt energiesysteem binnen een sterk electro-magnetisch veld, dan kan het gebeuren dat u een electronen-spin-inversie oploopt. Uw eigen energieveld lijnt zich dan uit met het kunstmatige energieveld dat niet in harmonie is met veel grotere energieveld van de omgeving of van de Aarde. Samen met collega’s in de biofotonen-therapie, vermoeden we dat ook een totaal niet-geaard-zijn van invloed kan zijn op het optreden van een electronen-spin-inversie. Niet-geaard is een term die je vaker hoort in de complementaire geneeskunde.

Waar je aan kunt merken dat iemand mogelijk niet goed geaard is, is aan snelle stemmingswisselingen (ene moment blij, even later depressief, etc), makkelijk te beïnvloeden, geen ruggengraat, met alle winden meelopen, zwakke eigen mening. Er zullen nog veel meer aanwijzing bestaan, maar deze ken ik uit eigen ervaring.

Vaak gaat een spin-inversie vanzelf weer over als iemand goed uitrusten kan, fijne dingen beleeft, zich kan herstellen. Natuurwandelingen, gezonde voeding, lachen, etc kunnen allemaal helpen. Vakantie is natuurlijk ook een goede remedie. Maar soms blijft iemand ‘erin’… de neerwaartse spiraal kan dan niet meer als vanzelf omgebogen worden…. de energie blijft weglopen, het energieveld blijft zwak. En hoe zwakker iemand is, hoe meer moeite het kost om het eigen energieveld op te bouwen, en mocht dat tijdelijk even lukken, een nieuwe spin-inversie is zo weer opgelopen.

Dan houdt dit verschijnsel zichzelf in stand en het kan zelfs jaren stand houden. Je verliest je ‘levenskracht of levensgeluk’. Mensen die hier heel erg last van hebben zullen niet graag lang achter de computer zitten, hebben moeite zich tussen veel mensen te begeven, voelen zich heel snel moe worden als ze in een trein zitten, etc. Ze kunnen gewoon nergens meer tegen.

Wat is er aan hand?

AAN DEZE PAGINA WORDT NOG GEWERKT (oktober 2018)

Hmm…  opmerking van Wim (24 augustus 2019). Nu er een artikel over in Spiegelbeeld is verschenen zoek ik na een vraag van iemand deze pagina weer op en zie dat ik deze update een jaar later nog steeds niet voltooid heb. Daar ga ik dus aan werken. Vooraleerst echter het antwoord dat ik gaf, over hoe je aan een gebruikte Akaija kunt zien of deze geschikt is om een spin-inversie om te keren. Bij deze het voorlopige antwoord. Daaronder is dan nog de tekst die ik moet updaten zodra ik tijd heb.

Voorlopig antwoord (in blauw) op de vraag hoe je aan een gebruikte Akaija kunt zien of deze geschikt is om een spin-inversie tegen te draaien m.b.v. een glas water (zoals in de gebruiksaanwijzing vermeld wordt)
Hier vraag je iets waar we zelf ook niet helemaal zeker van zijn,
We weten met zekerheid dat Akaija’s vol kunnen raken met ongewenste energieën en dat, maar alleen in extreme gevallen, zelfs het metaal zelf van kleur kan veranderen (door en door, dus niet alleen het oppervlak).
Dus vanuit die gedachte zeggen we dat je Akaija schoon moet zijn. Voor therapeuten adviseren we met klem om 1 bepaalde Akaija alléén voor dat doel te gebruiken: omkeren van spin-inversies bij hun cliënten.
Een Akaija voor persoonlijk gebruik moet echter ook na een aantal weken, maanden, desnoods jaren, nog in staat zijn om een spin-inversie om te draaien, anders zouden mensen 2 Akaija’s moeten kopen, een voor het dragen en een in het onverhoopte geval dat een spin-inversie terug komt, b.v. als je hem een tijdje niet gedragen hebt.
Dat kan ook van Bovenaf zo niet bedoeld zijn.
We gaan ervan uit dat als je Akaija er dof of vies uitziet, dat deze op dat moment niet geschikt is om een spin-inversie om te keren. Misschien kan het er wel mee, maar je weet niet wat je verder nog in het water meestuurt. Eerst schoonmaken dus. We weten uit ervaring dat een grondig schoongemaakte Akaija goed werkt.
Dat schoonmaken doe je liefst met een koordje en wat polijstpasta of zilver/koperpoets. Dat koord, ongeveer 50-100 cm lang klem je onder 1 voet. Op het koord breng je wat poetsmiddel aan. Dan haal je het andere uiteinde door een van de 5 bogen van de Akaija, en vervolgens trek je de Akaija een aantal malen heen en weer. Niet met een kaarsrecht strakgespannen koord, maar zo dat het koord in de Akaija een hoek maakt… je trekt het een beetje naar ‘buiten’ zogezegd. Ik zal, als we terug komen van onze reis maar een youtubeje maken geloof ik. Dit herhalen voor alle bogen, liefst ook de kleine opening met een dunnere draad.
De buitenkant kun je daarna met een doekje met wat koperpoets reinigen.
Daarna goed afspoelen. Eventueel een nacht in de maan leggen, in de sneeuw, of in het water laten liggen, maar dat zijn allemaal persoonlijke dingen. Wel adviseren we de Akaija nog weer even tegen je hart te leggen en je verbinding met Boven aandacht te geven.
Als je Akaija er weer glimmend en aantrekkelijk uitziet dan mag je ervan uitgaan dat de Akaija een spin-inversie goed kan omdraaien.
Maar omdat we niet 100% zeker weten of alle ongewenste energie werkelijk verdwenen is, adviseren we om dit alleen voor jezelf te doen en niet voor andere mensen te gebruiken. 
Wat met zekerheid goed werkt is een Akaija bij een edelsmid uit te laten gloeien tot roodheet en dan opnieuw te polijsten. Maar dit is veel meer werk en lang niet iedereen kan dat doen. Bij zilveren Akaija’s kun je dan beter een nieuwe kopen. Voor gouden Akaija’s loont het uiteraard wel de moeite.
Tenslotte…. mocht je veel hebben meegemaakt (waardoor de  Akaija sneller belast kan zijn met ongewenste energieën) en je Akaija ziet er slecht uit, zelfs na het reinigen, dan bieden we als service regeling een vervangende zilveren Akaija aan voor 50%.

atoomelectron-spin
Worden de electronen nu continu verzwakt in hun beweging, b.v. door stress, dan zal hun trilling zich verlagen. Uiteindelijk komt er een moment dat het electron zich ‘omgekeerd’ gaat gedragen. Zou dit bij de Aarde gebeuren dan zou de Aarde zich om z’n as kantelen en in de tegenovergestelde richting gaan draaien. De zon zou dan in het Westen opkomen en in het Oosten ondergaan.

Onze aura is het energieveld dat werkt als een filter tegen alle prikkels die er bij ons binnenkomen. Prikkels zijn alles dat wij waarnemen met onze zintuigen, dus kleuren, geuren, geluiden, aanrakingen, maar ook alles dat wij niet bewust waarnemen, zoals stralingen en trillingen. Aura’s en gedachten van andere mensen worden ook door de aura gefilterd.
Als onze aura, ons energie-uitstralingsveld, niet goed werkt dan worden we doodmoe van alle prikkels die er bij ons binnenkomen. Al onze energie gaat op aan het vechten tegen deze prikkels en op termijn ontstaat er dan chronische vermoeidheid, overgevoeligheid en alles dat daar het gevolg van is.

Als er sprake is van een electronen-spin-inversie wordt onze aura niet meer van voldoende energie voorzien omdat een groot deel van de electronen waaruit ons lichaam is opgebouwd a.h.w. energie verbruikt in plaats van energie uitzendt. De electronen draaien geïnverteerd of omgekeerd, vandaar het woord spin-inversie (omgekeerd draaien).

Wat kun u er zelf tegen doen?
Als u zich herkent in de bovengenoemde klachten, en dus mogelijk een spin-inversie heeft, dan zou u de 2 oorzaken uit uw leven moeten elimineren, dus uw afweer versterken (stress vermijden en liefst oplossen) en uit de buurt blijven van electro-magnetische velden. Maar dat is niet zo eenvoudig.

We kunnen tegenwoordig niet meer zonder electriciteit, dus overal zijn electro-magnetische velden. Belangrijke boosdoeners zijn o.a. DECT-telefoons, wekkerradio’s, hoogspanningsmasten en GSM en/of UMTS-zendmasten. Sommige zaken kun je vervangen (er bestaan inmiddels ‘stralingsarme’ DECT-telefoons), maar niet voor iedereen is het weggelegd om te verhuizen.

Uw afweer versterken is de andere insteek, maar dat is netzomin eenvoudig. Alhoewel…
Vakantie in een rustige, liefst stralingsvrije, omgeving, is b.v. een goede manier.
Datgene gaan doen waar je hart naar uitgaat is èrg belangrijk.
Stress op het werk wordt niet zelden veroorzaakt doordat mensen niet het werk doen dat ze eigenlijk zouden willen doen.
Gezonder eten, waar meer (licht)energie in zit.
Uw trauma’s uitwerken. Uw verdriet loslaten, verwerken.
Goede voedingssupplementen kunnen u meer energie geven.
Zo zijn er heel veel dingen die u kunnen helpen, maar… zoals gezegd… simpel (en goedkoop) is het niet altijd.

Wat kan de biofotonen-therapeut hiertegen doen?
Met behulp van de StarLight kan een electronen-spin-inversie binnen enkele minuten ongedaan gemaakt worden. Uw lichaam krijgt namelijk door de StarLight als het ware een licht-energie-stoot zodat de electronen weer terug normaal kunnen gaan draaien of trillen.

Vroeger was daar een druppeltje bloed voor nodig van de cliënt. Dat (de lichtfrequenties ervan) werd door de StarLight ‘ingelezen’ en gecorrigeerd teruggegeven aan het lichaam, waarna de electronen-spin-inversie verdween.
In praktijk Marisun maken we, in plaats van een druppel bloed, gebruik een sieraad/instrument dat door mijn partner Wim, is ontwikkeld. Dat voorwerpje heeft namelijk precies het goede ‘programma’ om hetzelfde te doen, namelijk ‘omkeren’. Het is een transformatie-instrument. We hebben daar inmiddels vele honderden positieve ervaringen mee opgedaan, en veel therapeuten en binnen en buitenland gebruiken het in hun praktijk. Het heeft een naam meegekregen: Akaija.

Voorkomen dat de spin-inversie weer terugkomt
Om te voorkomen dat de electronen-spin-inversie weer terug komt dient uw afweer- of uw energiesysteem weer sterker te worden. Bovengenoemde maatregelen zijn daarbij heel belangrijk, maar wat zich bewezen heeft als een uitstekend middel om een spin-inversie te voorkomen is ditzelfde instrumentje: de Akaija.

De Akaija
De AkaijaDe Akaija is gemaakt door mijn vriend en partner Wim Roskam. Het is zelfs zo dat juist doordat hij mij leerde kennen, en zo dus in aanraking kwam met de Biofotonen-Therapie, dat wij de werking van het symbool dat hij ontworpen had, ontdekten. Dat was in 2005. De Akaija bleek, en blijkt, een uitstekende bescherming te bieden tegen electromagnetische straling. Z’n werking is namelijk dat hij je eigen energieveld sterk en op gang houdt. Daardoor heeft de electronen-spin-inversie nauwelijks meer kans om op te treden.
logo van IGEFInmiddels is de werking van de Akaija ook tijdens wetenschappelijke tests vast komen te staan, want hij is onderzocht door het IGEF, de Internationalle Gesellschaft für Elektrosmog Forschung. Vele collega’s in de Biofotonen-therapie maken gebruik van de Akaija in hun praktijk.

De Akaija is als sieraadje aan een kettinkje om de nek heel gemakkelijk te dragen. Het is een bolvormig sieraadje van goud of zilver dat in zich het principe van omkering (inversie) of transformatie symboliseert.
Bovendien heeft de naam ‘Akaija’ een bijzondere betekenis: Wij zijn Een.
Volg deze link naar de pagina over de Akaija.

Door dit sieraad, of instrument, te gaan dragen ondersteunt u de verdere behandeling, want dat waar u eigenlijk voor komt, de ziekte, de klachten, zullen natuurlijk ook gemeten en behandeld moeten worden.

Mocht u een Akaija nodig hebben, dan krijgt die u als cliënt in mijn praktijk tegen een gereduceerd tarief.

Translate »