Ervaringen bij mensen

Als ik niet zelf de onderzoeking had uitgevoerd zou ik het niet kunnen geloven !

Herr Rose, onderzoeker van het IGEF, Akaija Normaal, Bold en Akaija-Iloa

“Omdat ik de werking van de Akaija’s onbevooroordeeld aan mijzelf ervaren wilde, heb ik bewust niet alles vooraf gelezen wat u mij aan achtergrondinformatie vertelde, c.q. op uw website vermeldt. Ik had er evenwel niet mee gerekend, dat vooral de Akaija-Iloa (Ø 2,1 cm) een dusdanig sterke uitwerking op mij zou hebben, dat ik totaal overweldigd was. Eerst na 1 tot 2 dagen van deze uitwerking >psychisch oudzeer< overheerste de positieve werking.
Toen ik vervolgens las dat er al ervaringen van gebruikers van de Akaija voorhanden zijn en vastgesteld had dat ik soortgelijke psychische en lichamelijke processen doorgemaakt had, is mij duidelijk geworden welk een waardevolle en nuttige ontwikkeling de Akaija is.”

2e email halverwege het onderzoek

“De onderzoekingen zijn nu in volle gang, omdat we gelijktijdig met meerdere Akaija’s konden werken.
De metingen waren uitvoeriger dan we gewend zijn, omdat de meetresultaten gedeeltelijk zo ongelooflijk waren, dat we de metingen vaak moesten herhalen.
Zojuist heb ik een testserie afgesloten met een 75-jarige kapitein. Deze ijzervreter geloofde niet dat het dragen van de Akaija (normaal Ø 1,9cm) ook maar de geringste uitwerking op het aanpassingsvermogen van zijn hart onder verschillende belastingen zou kunnen hebben. Voor een week hebben we de eerste metingen met hem onder verschillende belastingssituaties gedaan. Zonder Akaija lagen de meetwaardes tussen 40 en 60% van de mogelijke 100%. Waarbij 100% de theoretisch mogelijke maximumwaarde van de vaardigheid van de testpersonen tot regulatie van de hartfrequentie en tot aanpassing van het vegetatieve zenuwsysteem aan de gepresenteerde belastingen door electrosmog is.
Daarna heeft hij de Akaija aan een koord gedurende 4 dagen bijna continu gedragen. Toen we de metingen aan de hartfrequentie-variabiliteit onder dezelfde belastingssituaties herhaalden, bereikte hij drie keer over de 95%, en de overige waardes lagen allemaal boven de 90%. Daarna heeft hij de Akaija afgedaan en herhaalden we de metingen. Alle meetwaardes lagen tussen 60 en 70%.

Als ik niet zelf deze metingen uitgevoerd had, zou ik het niet hebben kunnen geloven!”

Het IGEF is het Internationale Instituut voor Electrosmog Onderzoek (www.elektrosmog.com), dat tools en hulpmiddelen ter bescherming tegen electromagnetische straling onderzoekt en, indien akkoord, certificeert. Ook de Akaija is in 2012 onderzocht (en gecertificeerd!). Het verslag van dit onderzoek kunt u bij ons opvragen. Dat wetenschappelijke verslag is natuurlijk waar het echt om gaat, maar de emails die we halverwege de onderzoeken ontvingen zijn veel interessanter om te lezen.
Met onze dank aan Herr Rose voor zijn toestemming deze tekst hier te mogen vermelden!

Hieronder is het 2015 certificaat dat aantoont dat de Akaija ook als bescherming tegen electromagnetische straling ingezet kan worden. Het onderzoek werd gedaan m.b.v. hart-apparatuur zoals in elk groot ziekenhuis ter wereld te vinden is.

Akaija_NL_2015

Deze pagina is ook beschikbaar in: Engels Duits

Translate »