Watercrystal Investigation

In 2007 hebben we de Akaija in laten onderzoeken in het Europese laboratorium van Masaru Emoto in Vaduz, Liechtenstein. Hier worden waterkristal-onderzoekingen gedaan om de energiekwaliteit van water zichtbaar te maken. Water met een goede energie laat nl. mooie en volledige waterkristallen zien en vervuild of energetisch verarmd water toont onvolledige of zelfs totaal verminkte waterkristallen. Sterker nog… als een fles water tussen twee geluidsboxen ‘geluisterd’ heeft naar b.v. Death Metal muziek, dan zijn de kristallen net zoals de muziek: niet meer herkenbaar als kristallen, of als muziek. Daarentegen genereert water dat geluisterd heeft naar een compositie van Chopin juist heel harmonieuze en mooie kristallen.

Dit waterkristal-onderzoek is wetenschappelijk controleerbaar. Een fles neutraal osmosewater wordt verdeeld in 2 flessen. 1 fles gaat een afgeschermde kast in als controle-water. De andere fles wordt 24 uur ‘geprogrammeerd’ met de energie van de te onderzoeken stof, of het voorwerp, in dit geval de Akaija. Die werd aan de fles gehangen en bleef 24 uur staan.

Hierna werd het water bevroren en weer ontdooid tot net boven het vriespunt. Dan vormen zich ijskristallen. Het neutrale controlewater moet nu, zoals gebruikelijk, regelmatige zeshoekige vormen te zien geven, hetgeen betekent dat er geen informatie-overdracht op het water heeft plaatsgevonden. Het geprogrammeerde water geeft kristallen te zien die de reactie zijn van het water op dat wat er onderzocht is.

Er worden altijd tenminste 50 foto’s gemaakt van de ijskristallen.

Hado Life, de organisatie, doet verder geen uitspraken over de resultaten noch verbinden ze er conclusies aan… de foto’s spreken voor zich.

Helaas zijn er hoge kosten verbonden aan het vertonen van de gemaakte waterkristal-foto’s met Akaija-water. We kunnen ze daarom niet op de website of in advertenties vertonen. Wel kunt u ons een email sturen (atelier@akaija.com) met de vraag om  de foto’s te mogen zien. U krijgt ze dan per ommegaande in uw mail. Deze zijn voor eigen gebruik.

Er zijn aparte foto’s van een wateronderzoeking van de gouden Akaija en van de zilveren Akaija. Opvallend was overigens dat de waterkristallen van de zilveren Akaija zo 3-dimensioneel werden dat de fotocamera van Hado-Life ze niet geheel scherp in beeld kon krijgen, het focusbereik bleek te beperkt. Ze hebben daarna nieuwe apparatuur geïnstalleerd en enkele weken later de gouden Akaija onderzocht.

De foto’s van de kristallen met Akaija-water zijn zeer mooi en regelmatig. De gouden Akaija-waterkristallen vertonen bovendien opvallende overeenkomst met Emoto’s topkristallen van water dat was ‘geprogrammeerd’ met de woorden Liefde en Dankbaarheid.

Translate »